Välkommen till webbplatsen för IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet

IT-Helpdesk betjänar personal och studerande vid Helsingfors universitet i chatten, via e-post och per telefon. Supporten och anvisningarna från oss begränsas till de viktigaste enheterna som omfattas av universitetets centraliserade underhåll och deras standardprogram. IT-Helpdesks öppettiderna hittar du längst ner på varje anvisningssida. IT-Helpdesks webbplats med anvisningar står till din tjänst 24/7.

Hantering av cookies
Cookiehantering testas på IT-Helpdesks webbplats med anvisningar. Vi rekommenderar att du tillåter alla cookies för att säkerställa en smidig användning av webbplatsen. Vid behov kan du ändra ditt samtycke via ikonen längst ner på sidan.

Landningssidor

Trådlösa nätverk vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

  • HelsinkiUni är ett nytt trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
  • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.

Förbindelse utanför universitet

Universitetet har nättjänster som av licensskäl bara kan användas i universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda dessa tjänster på en dator utanför universitetets nätverk, är det bara möjligt om du skapar en skyddad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server. Se installationsguiden för VPN-klienten.

Obs! Det är inte alla universitetets online-resurser som kräver en VPN-anslutning. Vissa tjänster, till exempel Flamma, är tillgängliga från alla nätverk.

Fjärranvändning av universitetets tjänster

Du kanske någon gång får behov av att använda universitets interna databaser, kataloger eller webbtjänster utanför universitetet (t.ex. din hemkatalog  eller SAP) Då måste du skapa en anslutning till universitetets nätverk. För förbindelsen behöver du en anslutningskanal, en så kallad VPN-anslutning. Universitet erbjuder ett flertal alternativ för hur du kan skapa en anslutning. Med ett VPN-klientprogram kan du bl.a. ta fram din hemkatalog så att den syns som nätverksdisk på din hemdator.

In recent days, several members of the university community have reported that Google is showing them Russian-language search results. There’s no need to worry. Read more in Flamma.

Office 365

 

Läs din e-post på https://www.helsinki.fi/office365

Kan du inte logga in på epost? Ange din användarnamn i formuläret
anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Mer hjälp med inställningar och inloggning

Datasäkerhet

På den här sidan har samlats information om säkerheten på sidorna i Helpdesk, i Studentens digitalkompetens och i Flamma.

Aktuellt

25.01.2023

Autentisering med Microsoft Authenticator-applikationen i Microsofts tjänster kräver en nummerförfrågan från och med den 27 februari 2023 – uppdatera din Microsoft Authenticator-applikation

Microsoft installerar Microsoft Authenticator-applikationens nummerförfrågan som obligatorisk autentiseringsmetod för alla tjänster som använder tjänsten Microsoft Azure för inloggning (inklusive Microsoft 365-tjänster som Outlook, Teams, Excel och Word) från och med måndagen den 27 februari 2023 av säkerhetsskäl. Nummerfrågan stärker ytterligare det skydd som multifaktorautentisering ger då nätbrottslingars bedrägeriförsök via bekräftelsemeddelanden försvåras.

24.01.2023

Unitube-uppladdningssajten uppdaterades – läs om de nya funktionerna!

IT-centret uppdaterade Unitube-uppladdningssajten tisdag 24.1.2023 med flera nya funktioner som underlättar användningen. Utöver de förbättringar som är synliga för universitetets personal och studerande uppdaterades bakgrundssystemet Opencast på julafton till den nya version 8 i stället för den gamla version 6. Den nya versionen av bakgrundssystemet gör det lättare att underhålla och vidareutveckla Unitube samt att ta i bruk nya funktioner.

01.12.2022

AoVPN-användartunneln med automatisk VPN-anslutning kommer att vara tillgänglig för personalens Windows-datorer från 8 december 2022

IT-centret kommer att erbjuda en ny AoVPN-användartunnel (Always on VPN) som automatiskt ansluter till universitetets nätverk via VPN för de bärbara Windows-datorer hos personalen som omfattas av centraliserat underhåll från och med torsdagen den 8 december 2022.

02.11.2022

Windows 10 uppdateras till en ny version i slutet av 2022

Operativsystemen för universitetspersonalens Windows 10-datorer kommer att uppdateras till den nya 21H2-versionen i slutet av 2022. Tack vare den nya uppdateringsmetoden uppdateras din Windows 10-dator snabbt till den nya versionen, precis som med vanliga Windows-uppdateringar.

20.10.2022

Cubbli 22-versionen blir tillgänglig för universitetets Linux-datorer från och med 4.11.2022 – uppdatera enkelt din dator via universitetsmenyn

IT-centret gör den nya operativsystemversionen Cubbli 22 tillgänglig för Linux-datorer som omfattas av det centraliserade underhållet från och med fredag 4.11.2022. Du kan enkelt installera uppdateringen själv via universitetsmenyn eller be vårt Linux-uppdateringsteam göra uppdateringen.

Tillbaka upp