Välkommen till webbplatsen för IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet

IT-Helpdesk betjänar personal och studerande vid Helsingfors universitet i chatten, via e-post och per telefon. Supporten och anvisningarna från oss begränsas till de viktigaste enheterna som omfattas av universitetets centraliserade underhåll och deras standardprogram. IT-Helpdesks öppettiderna hittar du längst ner på varje anvisningssida. IT-Helpdesks webbplats med anvisningar står till din tjänst 24/7.

Hantering av cookies
Cookiehantering testas på IT-Helpdesks webbplats med anvisningar. Vi rekommenderar att du tillåter alla cookies för att säkerställa en smidig användning av webbplatsen. Vid behov kan du ändra ditt samtycke via ikonen längst ner på sidan.

Landningssidor

Trådlösa nätverk vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

  • HelsinkiUni är ett nytt trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
     
  • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
     
  • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.

Obs! Enligt användarreglerna för universitetets datasystem är det förbjudet att ansluta andra enheter än sådana som omfattas av universitetets centraliserade underhåll till universitetets nät med en trådbunden anslutning (med undantag för laboratoriedatorer, som kan anslutas till slutna laboratorienätverk med trådbunden anslutning). 

Du får inte ansluta egna enheter som du skaffat själv eller andra enheter som inte omfattas av det centraliserade underhållet (t.ex. enheter utanför det centraliserade underhållet som skaffats till universitetet för särskilt bruk) till universitetets nätverk med en trådbunden anslutning. IT-Helpdesk behandlar inte förfrågningar om att ansluta enheter utanför det centraliserade underhållet till universitetsnätverket via en trådbunden anslutning. 

Om du behöver internetuppkoppling på din egen enhet på universitetets campus, kan du ansluta din enhet till nätet via eduroam- eller HelsinkiUni Guest-anslutningen. Det trådlösa eduroam-nätverket fungerar också när du besöker högskolor i Finland och globalt. 

Anslutningar från utanför universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk. Sådana är bland annat databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste tekniken som används för denna typ av anslutningar är VPN (Wikipedia). För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer

Microsoft 365

Läs din e-post på https://www.helsinki.fi/office365

Kan du inte logga in på epost? Ange din användarnamn i formuläret
anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Mer hjälp med inställningar och inloggning

Lagring och delning av data

På universitetet finns möjlighet att använda olika nätverksdiskar i det egna arbetet eller i samband med grupparbeten, både på universitetets datorer och på hemdatorer. Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. De olika lagringsmedierna har olika egenskaper. Vissa lagringsmedier är avsedda för privat bruk, medan andra lämpar sig för delning av information.  På denna sida finns länkar till närmare instruktioner.

I Studentens digitalkompetens finns mer information om lagring.

Multifaktorautentisering (MFA)

På den här sidan finns länkar till alla universitetets MFA-anvisningar.

Multifaktorautentisering (MFA) förbättrar datasäkerheten genom att försvåra nätbrottslingars bedrägeriförsök. Du kan välja att förfrågningar om bekräftelse av autentisering ska göras med 90 dagars mellanrum specifikt för en enhet, så att du inte hela tiden får kontrollförfrågningar. MFA är en egenskap som ger extra trygghet vid inloggning i många tjänster som används vid universitetet, där man autentiserar sig med en separate apparat. 

Aktuellt

29.02.2024

Red Hat Enterprise Linux 7-servrarna tas ur bruk 30.6.2024

IT-centret kommer att ta Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL7) -servrarna som används vid universitetet ur bruk 30.6.2024, när servrarnas livscykel upphör. Om du använder en RHEL 7-server, rekommenderar vi att du slutar använda den så snabbt som möjligt eller vid behov skaffar en ny server via Linux-serverunderhållets anskaffningsprocess.

29.02.2024

Prova Unitubes automatiska AI-textning från den 27 februari 2024!

Unitubes nya automatiska textningsfunktion, som fungerar med hjälp av artificiell intelligens, blir tillgänglig tisdagen den 27.2.2024 kl. 10. Under 2024 kommer vi också att utveckla Unitube-tjänsten med många andra betydande förbättringar. Unitube-uppladdningssajten uppdateras i juli till en förbättrad version utifrån den respons som vi fått. Vi informerar närmare om Unitubes nya funktioner under våren.

19.02.2024

Korta avbrott i inloggningen i de trådlösa näten och i de trådlösa förbindelserna i Gumtäkt 27.2.2024 kl. 13–15

Det kommer att inträffa korta avbrott i inloggningen i nätverken och i de trådlösa anslutningarna (eduroam, HelsinkiUni och HelsinkiUni Guest) på Gumtäkts campus tisdagen den 27 februari 2024 kl. 13–15. Driftsavbrotten beror på att de inloggningstjänster som används i universitetets trådlösa nät och VPN-anslutningar förnyas.

Tillbaka upp