Välkommen till webbplatsen för IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet

Det kan förekomma störningar på IT-Helpdesks nya webbplats efter att den öppnats i juni. Vi strävar emellertid efter att åtgärda dem så snabbt som möjligt så att du kan utnyttja den nya webbplatsens egenskaper fullt ut.

Tyvärr är cookiehantering för närvarande inte tillgänglig på Helpdesks webbplats på grund av tekniska problem.

IT-Helpdesk betjänar personal och studerande vid Helsingfors universitet i chatten, via e-post och per telefon. Supporten och anvisningarna från oss begränsas till de viktigaste enheterna som omfattas av universitetets centraliserade underhåll och deras standardprogram. IT-Helpdesks öppettiderna hittar du längst ner på varje anvisningssida. IT-Helpdesks webbplats med anvisningar står till din tjänst 24/7.

Landningssidor

Datasäkerhet

På den här sidan har samlats information om säkerheten på sidorna i Helpdesk, i Studentens digitalkompetens och i Flamma.

Fjärranvändning av universitetets tjänster

Du kanske någon gång får behov av att använda universitets interna databaser, kataloger eller webbtjänster utanför universitetet (t.ex. din hemkatalog  eller SAP) Då måste du skapa en anslutning till universitetets nätverk. För förbindelsen behöver du en anslutningskanal, en så kallad VPN-anslutning. Universitet erbjuder ett flertal alternativ för hur du kan skapa en anslutning. Det enklaste sättet att få tillgång till vissa, begränsade tjänster är en VPN-portal. För en mera mångsidig användning rekommenderar vi att du installerar ett riktigt VPN-klientprogram. Med ett VPN-klientprogram kan du

Mobilenheter

När mobila enheter och smarttelefoner blev allt vanligare förde det inte bara med sig nya möjligheter utan också nya utmaningar. En av de största utmaningarna är datasäkerheten vars betydelse framhävs när datamängderna växer och användningssätten blir mångsidigare. Den tekniska datasäkerheten bör visserligen inte underskattas men det är ändå användarens egna åtgärder som utgör en stor del av datasäkerheten. I den här anvisningen har vi samlat de bästa rutinerna i anslutning till säkerheten kring smarttelefoner. Avsikten är inte att listan ska vara en heltäckande anvisning om datasäkerhet utan

Lagring och delning av data

På universitetet finns möjlighet att använda olika nätverksdiskar i det egna arbetet eller i samband med grupparbeten, både på universitetets datorer och på hemdatorer. Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. De olika lagringsmedierna har olika egenskaper. Vissa lagringsmedier är avsedda för privat bruk, medan andra lämpar sig för delning av information.  På denna sida finns länkar till närmare instruktioner.

I Studentens digitalkompetens finns mer information om lagring.

Aktuellt

07.06.2021

Helsingfors universitets datasäkerhetstest för användning av all personal från och med 1.7.2021

Helsingfors universitets datasäkerhetstest tas i bruk för all personal från och med den 1 juli 2021. Vår datasäkerhet har drabbats hårt under de senaste åren, och universitetets ledning har bestämt reagerat på situationen. Alla anställda med ett giltigt arbetsavtal vid Helsingfors universitet genomför testet årligen. Med hjälp av datasäkerhetstestet upprätthåller du dina egna kunskaper om datasäkerheten och tar hänsyn till rätt praxis för datasäkerheten. Datasäkerhetstestet kommer också att

Tillbaka upp