Välkommen till webbplatsen för IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet

IT-Helpdesk betjänar personal och studerande vid Helsingfors universitet i chatten, via e-post och per telefon. Supporten och anvisningarna från oss begränsas till de viktigaste enheterna som omfattas av universitetets centraliserade underhåll och deras standardprogram. IT-Helpdesks öppettiderna hittar du längst ner på varje anvisningssida. IT-Helpdesks webbplats med anvisningar står till din tjänst 24/7.

Hantering av cookies
Cookiehantering testas på IT-Helpdesks webbplats med anvisningar. Vi rekommenderar att du tillåter alla cookies för att säkerställa en smidig användning av webbplatsen. Vid behov kan du ändra ditt samtycke via ikonen längst ner på sidan.

Landningssidor

Till nya studerande och anställda på universitetet

Här har vi sammanställt de viktigaste anvisningarna för användning av informationsteknik för nya studerande och anställda på universitetet. Du hittar fler anvisningar på denna webbplats, till exempel med hjälp av sökfunktionen. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna, kontakta IT-Helpdesk med låg tröskel.

Helsingfors universitets IT-anvisningar finns huvudsakligen på denna webbplats med anvisningar som är öppen för alla. Observera att instruktionerna ofta innehåller korta snabbanvisningar och längre exakta anvisningar med bilder. En del anvisningar finns också som videor

Microsoft 365

Läs din e-post på https://www.helsinki.fi/office365

Kan du inte logga in på epost? Ange din användarnamn i formuläret
anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Mer hjälp med inställningar och inloggning

Trådlösa nätverk vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

  • HelsinkiUni är ett nytt trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
     
  • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
     
  • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.

Anslutningar från utanför universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk. Sådana är bland annat databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste tekniken som används för denna typ av anslutningar är VPN (Wikipedia). För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer

Multifaktorautentisering (MFA)

På den här sidan finns länkar till alla universitetets MFA-anvisningar.

Multifaktorautentisering (MFA) förbättrar datasäkerheten genom att försvåra nätbrottslingars bedrägeriförsök. Du kan välja att förfrågningar om bekräftelse av autentisering ska göras med 90 dagars mellanrum specifikt för en enhet, så att du inte hela tiden får kontrollförfrågningar. MFA är en egenskap som ger extra trygghet vid inloggning i många tjänster som används vid universitetet, där man autentiserar sig med en separate apparat. 

Aktuellt

13.06.2024

Stödtjänsten för tillgänglighet hjälper dig att bedöma tillgängligheten i dina system!

Funderar du på hur tillgänglighetskraven påverkar informationssystem och förverkligandet av dem? Den nya stödtjänsten för tillgänglighet i informationssystem stöder ansvariga för informationssystem och applikationsutvecklare i deras bedömningar av tillgängligheten i system.

27.05.2024

Lär dig om artificiell intelligens genom AI-anvisningarna för vardagen – studerande och personal vid universitetet har tillgång till Microsoft Copilot

Funderar du över artificiell intelligens och hur man använder den? Sedan den 1 maj 2024 har personal och studerande vid universitetet haft tillgång till en licens för Microsoft Copilot with Commercial Data Protection, som baserar sig på OpenAI:s språkmodell GPT4. På så sätt kan personalen och de studerande använda AI-assistenten Copilot som stöd för sitt arbete och sina studier. AI-tjänsten CurreChat, som baserar sig på samma språkmodell, har varit tillgänglig för universitetets personal en

23.05.2024

Driftavbrott i videotjänsten Unitube 1–7.7.2024

Avbrottet gäller hela tjänsten, det vill säga Unitube-inspelningar och -strömningar i Unitube-salarna och -studiorna, Unitube-uppladdningssajten samt Unitube-videovisningstjänsten på webbplatsen Helsinki.fi.

16.05.2024

Uppdateringar och ändringar av universitetets Zoom-tjänst – uppdatera din app till den senaste versionen!

Universitetets Zoom-tjänst (Funet Miitti) genomgick betydande förbättringar och förändringar från och med den 1 maj 2024. Förutom ändringarna i användargränssnittet ändrade Zoom universitetets licensmodell till Zoom One for Education Enterprise Essentials, och tjänstens namn ändrades till Zoom Workplace. Licensändringen gäller alla användare av universitetets Zoom-tjänst.

Tillbaka upp