Installation av Eduroam-nätverket på en Windows-hemdator

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer. För installation krävs administratörsbehörighet. Läs mer om användningen av administratörsbehörighet på Microsofts webbplats.

Hämta installationsfilen från adressen geteduroam.org 

 • Hämta installationsfilen från adressen geteduroam.org 
 • Välj  din organisation (t.ex. University of Helsinki) i listan och profilen Username and password authentication 
  • Du kan också välja alternativet Certificate authentication (pilot) (det är enklare, men stöds inte ännu officiellt).
 • Ange ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi eller anvandarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi)
 • Klicka på Connect
 • Anslutningen har nu skapats och du kan börja använda eduroam på din enhet. 

Se illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp 

Ny identifiering för eduroam krävs efter byte av lösenord. 

Hämta installationsfilen från adressen geteduroam.org 

Som standard laddas filerna ner till mappen Hämtade filer. Öppna mappen.

Dubbelklicka på installationsprogrammet geteduroam.exe. Installationen startas. Börja installera eduroam-anslutningen genom att klicka på Connect to eduroam.

OBS! Om installationsprogrammet i något skede ber om tillstånd att installera certifikatet HYAD ROOT CA, klicka på Ja för att bevilja tillstånd

Välj din egen organisation (t.ex. University of Helsinki) i listan. Klicka på Next

Välj Username and password authentication som profil. Du kan också välja alternativet Certificate authentication (pilot) (det är enklare, men stöds inte ännu officiellt).

Klicka på Next

Ange ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi eller anvandarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi)
Klicka på Connect.

Anslutningen har nu skapats och du kan stänga programmet genom att välja Close. Du kan börja använda eduroam på din enhet. 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp