Eduroam-felsökning

Som en del av reformen av de trådlösa gästnätverken är det från och med 1.2.2019 endast möjligt att logga in i nätverket HUP-net med HUPNet-användarnamnet. Personalen och studerande kan fortfarande använda det säkra eduroamnätet. Mer information finns i Flamma-meddelandet.

Närmare information om eduroam och trådlösa nätverk finns i denna Helpdesk-instruktion.

Tabs

Snabbinstruktion

Kan du inte längre logga in på trådlösa nätverk?

Som en del av reformen av de trådlösa gästnätverken ersätts HUPnet 2019 stegvis med ett nytt gästnätverk.
Från och med den 1 februari 2019 kan man endast logga in på HUPnet med HUPnet-behörigheter.

Använd eduroam-nätverket med ditt eget användarnamn!

OBS! Eduroam kräver att användarnamnet är i formen anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Användarnamn utan suffix fungerar inte.

Du måste identifiera dig i Eduroam varje gång du har bytt lösenord! Se detaljerade instruktioner för Windows och Mac.

Läs instruktionen om anslutning till eduroam-nätverket

Instruktioner för felsökning i eduroam-nätverket

Om du inte kan logga in, kontrollera att:

  1. användarnamnet är i rätt format (användarnamn@helsinki.fi, t.ex. rkeskiva@helsinki.fi ELLER användarnamn@ad.helsinki.fi, t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)
  2. det inte finns extra mellanslag i användarnamnet (särskilt med mobila enheter är det lätt att skriva in extra tecken)
  3. du har installerat din profil via cat.eduroam.org (Helpdesks installationsanvisning)

Om du inte kan lösa problemet med dessa instruktioner, kontakta Helpdesk.