Eduroam i iOS-enheter (iPhone och iPad)

Det finns en eduroam-profil som lätt kan installeras på en iOS-enhet, och efter att den installerats är eduroam alltid automatiskt i användning. Profilen är en xml-fil som kan innehålla olika inställningar. Flera profiler kan installeras i iOS. 

Bilderna i denna instruktion kommer från en iPad Air med iOS-version 15.3.1. 

Du kan ladda ned eduroam-installationsprogrammet till exempel i gästnätverket HelsinkiUni Guest. Installera eduroam-installationsverktyget geteduroam från AppStore. 

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
 

  Installation av eduroam

  Använd till exempel mobildataförbindelse eller HelsinkiUni Guest-gästnätverket vid installationen.
  1. Installera programmet geteduroam från AppStore. 
  2. Öppna programmet och följ instruktionerna.
   Välj din hemorganisation från listan (till exempel University of Helsinki).
  3. I avsnittet Profil kan du välja antingen Användarnamn och lösenord (Username and password) eller alternativet Inloggning med certifikat (Certificate authentication). Vi informerar om användarnamn och lösenord-inloggningen i instruktionen, men certifikatinloggningen är lite enklare. Vi informerar inte om den ännu eftersom den fortfarande är i pilotfasen.
  4. Fyll i användarnamn och ditt lösenord. Kom ihåg att använda användarnamnet i formen anvandarnamn@helsinki.fi 
   (till exempel Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva@helsinki.fi)
  5. Klicka på Anslut till nätverket (Connect to network).
  6. Avslutningsvis ansluter installationsprogrammet din enhet till nätverket.

  Se illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.

  Om geteduroam-appen inte finns i enhetens AppStore kan du använda instruktionerna för äldre enheter på fliken Detaljerad hjälp.

  Byte av lösenord

  Det går inte att logga in i eduroam efter att lösenordet vid universitetet har bytts ut.

  1. Ta bort eduroam-profilen från enheten genom att öppna Inställningar (Settings) > Allmänt (General) > VPN & Enhetshanterare (VPN & Device management). Klicka på eduroam-profilen och välj Ta bort profil (Remove profile). Knappa in enhetens lösenkod.
  2. Installera om eduroam enligt instruktionerna ovan.
    

  Installation av eduroam (geteduroam)

  Du behöver en internetanslutning vid installationen. Använd enhetens mobildataanslutning eller till exempel HelsinkiUni Guest-gästnätverket.

  Installera programmet geteduroam från AppStore.

  Öppna programmet.

  Välj din hemorganisation från listan som öppnas, till exempel University of Helsinki.
  Installationsprogrammet finns endast på engelska.

  Besökare från andra högskolor kan välja sin egen hemorganisation om organisationen i fråga är en del av eduroam-nätverket.

   Välj Användarnamn och lösenord-inloggning (Username and password authentication) som profilinställning. Klicka på Next.

   

  Du kan välja antingen Användarnamn och lösenord (Username and password) eller alternativet Inloggning med certifikat (Certificate authentication). Vi informerar om användarnamn och lösenord-inloggningen i instruktionen, men certifikatinloggningen är lite enklare. 

  Ange först ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi (1) och sedan ditt lösenord (2). 
  Klicka på Connect to network (3).

  Godkänn följande nätinstallation genom att klicka på Tillåt (Allow).

  Härnäst ansluter installationsprogrammet din enhet till eduroam-nätverket. Välj Anslut (Join).

  Installationen är nu klar och du kan stänga installationsprogrammet. 

  I fortsättningen är eduroam automatiskt i bruk.

  Geteduroam-appen kan lämnas på enheten. Den behövs igen när du byter ditt lösenord.

  eduroamCAT för äldre iOS-versioner

  Starta Safari på din iOS-enhet.

  Använd vid detta skede en mobildataanslutning eller ett annat nätverk (till exempel HelsinkiUni Guest-gästnätverket).

  Gå till adressen cat.eduroam.org

  Klicka på knappen Ladda installationsprogram eduroam

  Välj Helsingfors universitet som hemorganisation i listan som öppnas.

  Besökare från andra högskolor kan välja sin egen hemorganisation om organisationen i fråga är en del av eduroam-nätverket.

  Härnäst väljs användargruppen. Klicka på menyn Välj användargrupp (Select user group).

  Välj Användarnamn och lösenord-identifiering (Username and password authentication) i menyn som öppnas om du inte deltar i pilotprojektet. 

  Klicka på knappen Ladda installationsprogram eduroam: Apple mobila enheter (Download your eduroam installer: Apple device).

  Nedladdningen startar och säkerställer att du vill ladda ner eduroam-profilen. Profilen laddas ner när du klickar på Godkänn (Allow). 

  Nu kan du stänga webbläsaren.

  Gå till menyn Inställningar (Settings). Du hittar Inställningar-ikonen på skrivbordet. 

  Huvudmenyn visar nu meddelandet Profil hämtad (Profile Downloaded). 
  Klicka på knappen för att öppna fliken VPN & Device management. Klicka på eduroam-länken. 

  Klicka på Installera (Install).

  Installationen frågar efter enhetens lösenkod (passcode).

  Installationen varnar om certifikatet, men kontrollera att det är "HYAD ROOT CA" och sedan kan du klicka på Installera (Install).

  Klicka på Installera (Install).

  Ange nu ditt användarnamn. 

  Obs! Ange ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi ELLER anvandarnamn@ad.helsinki.fi
  (till exempel Raimo Keski-Vääntös användarnamn är i formen rkeskiva@helsinki.fi) 

  Klicka på Nästa (Next).

  Ange sedan ditt lösenord och klicka på Nästa (Next).

  Klicka avslutningsvis på Färdig (Done) och installationen är klar.

  Nu kan du klicka på Wi-Fi i menyn Inställningar. Välj eduroam i listan. Anslutningen skapas och i fortsättningen är eduroam tillgängligt automatiskt.

  Byte av lösenord

  Det går inte att logga in i eduroam efter att lösenordet vid universitetet har bytts ut.

  Ta bort eduroam-profilen från enheten genom att öppna Inställningar (Settings) > Allmänt (General) (1) > VPN & Enhetshanterare (VPN & Device management) (2).

  Klicka på eduroam-profilen (3).

  Välj Ta bort profil (Remove profile). Knappa in enhetens lösenkod.

  Ta bort geteduroam-appen om den fortfarande finns på enheten.  

  Installera eduroam på nytt enligt instruktionerna ovan med hjälp av geteduroam-programmet.
   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp