iPad och iPhone: Datasäkerhet

Det är viktigt att skydda mobilenheten med lösenkoden, för att de data som är lagrade i enheten är skyddade.

  I telefoner är SIM-kortet i allmänhet skyddat med en PIN-kod, som förhindrad att man ringer samtal utan tillstånd. Det är bra att ha förfrågan om PIN-kod aktiverad också i iOS-enheter och vi rekommenderar att du byter ut den förhandsinställda koden.

  • Klicka på Inställningar > Telefon och kolla att SIM-kortets PIN är aktiverad.
  • Klicka på Byt PIN och mata först in din nuvarande PIN-kod och därefter den nya PIN-koden.

  Sätt på lösenkoden

  Det är mycket viktigt att ha lösenkoden på i iPad och iPhone. Då skyddas de data som finns i enheten med en stark enhetskryptering och ingen kommer åt att använda enheten utan att sätta in lösenkoden.

  • Klicka på Inställningar > Allmänna > Lösenkod.
  • Klicka på Ta lösenkoden i bruk och skapa en lösenkod som är svår att gissa.
  • Du kan förbättra datasäkerheten genom att välja att Enkel lösenkod slås av, då kan du i lösenkoden utom endast siffror använda också bokstäver och specialtecken.
  • Aktivera Ta bort data, då raderas data i enheten, om fel lösenkod slås in alltför många gånger.

  iCloud: Sök iPhone och aktiveringslås

  I den nyaste iOS-versionen (7.0>) kan man förhindra att enheten töms och aktiveras på nytt genom att använda iCloud-tjänstens Sök min iPhone -funktion. Sök min iPhone fungerar trots namnet också i iPad och iPod touch.

  • Klicka på Inställningar > iCloud och logga in med Apple-användarnamn eller skapa ett Apple-användarnamn. (Apple-användarnamnet används t.ex. för att ladda ned applikationer i App Store).
  • Ställ in Sök min iPhone så att den är på.

  Därefter kan du testa tjänsten genom att logga in med ditt Apple-användarnamn på adressen iCloud.com.

   

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp