Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://helpdesk.it.helsinki.fi/ och har utarbetats den 26 april 2022 och uppdaterats den 10 februari 2023. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna webbplats uppfyller delvis kraven på WCAG 2.1 nivå AA. Nedan anges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas på kraven.

Webbplatsens innehåll och/eller funktioner som inte ännu följer kraven

Möjligt att uppfatta: Videor som inte uppfyller tillgänglighetskraven

Otillgängligt innehåll och dess brister
På webbplatsen finns länkar till videor från tredje parter, som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Den beräknade tidpunkten för åtgärdande är 12/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.2.2 Textning (förinspelad)
  • 1.2.1 Endast ljud eller endast video (förinspelad)

Möjligt att uppfatta: Responsivitets- och skalningsproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister
I en del webbläsar- och apparatkombinationen syns en del element på chattfönstret inte korrekt när sidan förstoras.  Det är delvis fråga om en tjänst från en tredje part, vars beräknade tidpunkt för åtgärdande är 3/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.10 Responsivitet

Hanterbart: Fokusordning

Otillgängligt innehåll och dess brister
Webbplatsens fokus hamnar felaktigt på chattfönstret och inte på sidans första fokuserbara element som det borde. Det är fråga om en tjänst från en tredje part, vars beräknade tidpunkt för åtgärdande är 3/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.3 Fokusordning

Hanterbart: Bläddring med tangentbord förhindrad

Otillgängligt innehåll och dess brister
Med Apples mobila enheter fungerar tabulatorbläddrig med iOS eller iPad inte tillförlitligt på grund av tekniska begränsningar hos webbläsaren eller plattformen. Problemet beräknas lösas 6/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbart: Tangentbordsfälla

Otillgängligt innehåll och dess brister
Användare som använder vissa typer av assisterande teknik kan inte röra sig mellan de interaktiva elementen i chattfönstrets innehåll. Det är fråga om en tjänst från en tredje part, vars beräknade tidpunkt för åtgärdande är 3/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Begripligt: Identifiering av fel

Otillgängligt innehåll och dess brister
Felmeddelande saknas i chattfönstrets formulärfält. Tjänsten tillhandahålls av en tredje part, och den beräknade tidpunkten för åtgärdande är 3/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.3.1 Identifiering av fel

Driftsäker: Bristfälligt namngivna knappar

Otillgängligt innehåll och dess brister
Knappen för att stänga chattfönstret är inte namngiven. Alla filterknappar på sidan med sökresultat har namnet "Open dropdown". Det är fråga om tjänster från tredje parter. För chatten är den beräknade tidpunkten för åtgärdande 3/2023 och för sökningen 6/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Driftsäker: Namnlösa formulärfält

Otillgängligt innehåll och dess brister
Alla filterknappar på sidan med sökresultat har namnet "Open dropdown". Det är fråga om en tjänst från en tredje part. Den beräknade tidpunkten för åtgärdande är 3/2023.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Driftsäker: Tangentbordsfälla

Otillgängligt innehåll och dess brister
Användare som använder vissa typer av assisterande teknik kan inte röra sig mellan de interaktiva elementen i chattfönstrets innehåll. Det är fråga om en tjänst från en tredje part, vars beräknade tidpunkt för åtgärdande är 3/2023. 
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Skapande av tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats den 26 april 2022 och uppdaterats den 10 februari 2023. 
Utlåtandet utgår från en utomstående expertorganisations bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i lagen.

Tillgänglighetsrespons

Du har rätt att både meddela om brister och be om motsvarande versioner av innehåll som inte är tillgängliga för dig:

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör enligt instruktionerna ovan. Svaret får ta högst 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000 

Stöd för tillgänglighet

Helsingfors universitet har som mål att garantera tillgänglighet för sina webbplatser enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. 
Vi erbjuder IT-stöd åt de användare som tillhör universitetets personal och studerande, för vilka alla våra digitala tjänster inte är tillgängliga. Kontaktuppgifterna finns på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.

Webbplatsens publiceringsuppgifter

Helsingfors universitets webbplats med anvisningar för IT-Helpdesk har publicerats 6/2016 och lagens tillgänglighetskrav gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020. 
Denna webbplats har uppdaterats efter betydande förändringar den 31 mars 2022.

Tillbaka upp