Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://helpdesk.it.helsinki.fi/ och har utarbetats den 26 april 2022 och uppdaterats den 24 april 2024. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna webbplats uppfyller delvis kraven på WCAG 2.1 nivå AA. Nedan anges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas på kraven.

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Synlighet: Responsivitets- och skalningsproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister
De interaktiva elementen i chattfönstret tolkas inte korrekt i mobila webbläsare. Detsamma gäller knappen Open widget samt brödtext. Detta är delvis en tredjepartstjänst. Beräknad tidpunkt för åtgärdande är 8/2024.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.10 Responsivitet

Synlighet: Problem med chattkomponenter

Otillgängligt innehåll och dess brister
Innehållet i chattkomponenten består av textinnehåll och knappar. Chattens diskussionsinnehåll är inte strukturerat för en användare av skärmläsare, så det finns ingen semantisk kontext för botens svarsknapp. När man klickar på chattknappen flyttas fokus inte till inmatningsfältet i chattfönstret som öppnas, och användaren får ingen information om att fönstret öppnats. Beräknad tidpunkt för åtgärdande är 8/2024.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

Driftsäkerhet: Namnlösa formulärfält

Otillgängligt innehåll och dess brister
Alla filterknappar på sidan med sökresultat har namnet "Open dropdown". Det här är en tredjepartstjänst. Beräknad tidpunkt för åtgärdande är 8/2024.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Driftsäkerhet: Bristfälligt namngivna knappar

Otillgängligt innehåll och dess brister
På sidan finns en Open widget-knapp, som öppnar cookie-inställningarna. Fönstret för cookie-inställningar stängs med knappen Close widget. Beräknad tidpunkt för åtgärdande är 8/2024.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Innehåll från andra system

Webbtjänsten innehåller innehåll importerat från andra system, vars tillgänglighetsbrister härrör från det ursprungliga systemet.
 

Skapande av tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats den 26 april 2022 och uppdaterats den 24 april 2024. 
Utlåtandet utgår från en utomstående expertorganisations bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i lagen.

Tillgänglighetsrespons

Du har rätt att både meddela om brister och be om motsvarande versioner av innehåll som inte är tillgängliga för dig:

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör enligt instruktionerna ovan. Svaret får ta högst 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000 

Stöd för tillgänglighet

Helsingfors universitet har som mål att garantera tillgänglighet för sina webbplatser enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. 
Vi erbjuder IT-stöd åt de användare som tillhör universitetets personal och studerande, för vilka alla våra digitala tjänster inte är tillgängliga. Kontaktuppgifterna finns på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.

Webbplatsens publiceringsuppgifter

Helsingfors universitets webbplats med anvisningar för IT-Helpdesk har publicerats 6/2016 och lagens tillgänglighetskrav gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020. 
Denna webbplats har uppdaterats efter betydande förändringar den 31 mars 2022.

Tillbaka upp