Anskaffning av F-Secures program till hemdatorer

Personalmedlemmar får gratis produkten F-Secure Internet Security till en hemenhet. Studerande kan skaffa F-Secure-produkter för hemmabruk till rabatterat pris.

F-Secure har rätt att ändra licensvillkoren och produkternas priser. Det lönar sig därför att se anvisningen som riktgivande. I oklara fall fråga F-Secures egen stödtjänst!

Helpdesk lämnar inte stöd vid användningen av F-Secure program hemdatorer. Alla frågor gällande program (rabatter, installeringar och användning mm.) ska riktas till F-Secures egen stödtjänst http://www.f-secure.com/support.

Tabs

Snabbinstruktion

Anskaffning av licensen

  1. Hämta koden som behövs för beställningen via programdistributionen genom att följa sökvägen PROGRAM > Antivirus > F-Secure.
  2. Godkänn EULA.
  3. Ladda ner filen som finns i mappen till din dator. Fil ändras årligen. I filnamnet för den fil som är avsedd för anställda ingår employer och för studeranden student. Filen innehåller användarnamn och lösenord, med vilka du kan logga in på F-Secures nätsidor.
  4. Gå in på F-Secures nätsidor https://campaigns.f-secure.com/is/yoamk/fi_FI/ Följ F-Secures instruktioner.
  5. Vid behov får du hjälp för att installera programmet hos F-Secures konsumenttjänst http://www.f-secure.com/support.

Helpdesk lämnar inte stöd vid användningen av F-Secure program hemdatorer. Alla frågor gällande program (rabatter, installeringar och användning mm.) ska riktas till F-Secures egen stödtjänst http://www.f-secure.com/support.

Förnya licensen

PERSONAL: När din licens är på väg att gå ut, beställ en ny licenskod (se instruktioner ovanför) och fortsätt använda Internet Security.

STUDENTER: När du en gång har gjort en beställning med ett helsinki.fi-användarnamn, behöver du inte separat hämta ut en kod för nästa år i programdistributionen. Strax innan licensen går ut får du ett meddelande till din helsinki.fi-adress från F-Secure. Använd det för att förnya din licens till samma pris. Följ instruktionerna från F-Secure.