Anskaffning av F-Secures program till hemdatorer

Personalmedlemmar får gratis produkten F-Secure Internet Security till en hemenhet. Personal och studerande kan skaffa F-Secure-produkter för hemmabruk till rabatterat pris.

Se närmande instruktioner från programdistributionen.

Helpdesk lämnar inte stöd vid användningen av F-Secure program hemdatorer. Alla frågor gällande program (rabatter, installeringar och användning mm.) ska riktas till F-Secures egen stödtjänst https://www.f-secure.com/se-sv/home/support.

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp