Undervisning i IT-undervisningslokaler

Denna anvisning är avsedd för lärare.
Om du anordnar undervisning i universitetets IT-undervisningslokaler, ska du förbereda dig i god tid på förhand med hjälp av dessa anvisningar.

Mer information om undervisnings- och arbetslokalerna för informationsteknik i Flamma.

 

  Checklista för lärare

  Gör begäran i tid

  1. Om du behöver specialprogram vid undervisningen, kontakta Helpdesk minst fyra veckor före undervisningen. Med varsel på mindre än en vecka går det inte att garantera att programmet hinner distribueras i klassrummet. Detta gäller i synnerhet terminsstart. I slutet av instruktionen finns en lista över program som finns installerade på klassrumsdatorerna.
  2. Skaffa eventuella licenser som behövs och gör registreringar i gratisprogram, om programtillverkaren kräver det.
   Läs anvisningen om anskaffning av licenser i Flamma.
  3. Ladda installationsfiler och eventuella installationsanvisningar färdigt för sändning till IT-centret.
  4. Lägg till noggrann information om undervisningslokalen. Du hittar information om det utrymme som reserverats för dina lektioner i Sisu och på kurssidan, som du kommer åt bland annat från sidan för lärarrollen i Flamma.
  5. Kom också ihåg att lägga till dina kontaktuppgifter i begäran.
  6. Dessutom är det bra att säkerställa att alla deltagare har ett giltigt användarnamn. Användarnamn ska skaffas för eventuella utomstående deltagare i tid. För undervisningsbruk kan du skaffa till exempel kursbehörigheter. I denna Helpdesk-anvisning finns information om olika typer av användarnamn och hur de ansöks.

  När Helpdesk mottagit begäran

  1. IT-centret kontaktar dig om det behövs mer information och meddelar hur eventuella installationsfiler levereras.
  2. Du blir informerad när programmet är installerat.
  3. Du måste själv testa att programmet fungerar före undervisningen.

  Program som finns installerade på alla Windows-datorer 

  • MS Office
  • F-Secure Client Security
  • Firefox ESR
  • Google Chrome
  • VLC Player
  • Adobe Acrobat Reader
  • Adobe Digital Editions
  • Flash Player plugin
  • 7-Zip
  • Zoom Client
  • Adobe Connect plugin
  • University Menu
  • HY Assistant
  • VMware Horizon Client

  Klassrumsdatorer

  Utöver programmen ovan finns följande program installerade på klassrumsdatorer* 

  • Corel Paint Shop Pro
  • CorelDraw Graphics Suite
  • SPSS
  • Amos
  • LibreOffice
  • MapInfo
  • R for Windows
  • Rstudio
  • SAS

  * Avvikelser i Gumtäkt, en del av klassrummen har personaldatorer installerade.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp