Hemkatalogen (z-skiva) - Windows

Användare av datornätet har en egen hemkatalog på en nätverkshårdskiva. 50 gigabyte utrymme är reserverat i katalogen. Katalogen är personlig, d.v.s. andra användare kommer inte åt dess innehåll.

Tabs

Detaljerad hjälp

Windows 10

På en Windows 10-dator hittar du din hemkatalog så här:
Klicka på ikonen File Explorer i statusfältet

alapalkki.png

så öppnas mappen Quick access. Klicka på ikonen This PC i menyn till vänster i fönstret.

quick-access.png
Alternativt kan du klicka på Windows-knappen + E på tangentbordet.

Hemkatalogen visas i gruppen Devices and drives som nätverksdisk Z.

thispc.png

 

Windows 7

 

Du kommer åt din hemkatalog på följande sätt från en arbetsstation

 • Klicka på Start-knappen
 • Klicka på Computer-länken
 • Hemkatalogen syns i gruppen Network Location som nätverkshårdskiva Z.

  AD 7
   

 • Filer sparade i arbetsstationens Documents-katalog sparas automatiskt också i underkatalogen My Documents på nätverkshårdskivan Z.
 • Filer sparade på skrivbordet (Desktop) sparas automatiskt i underkatalogen Desktop på nätverkshårdskivan Z.

Sparande och öppnande av filer i hemkatalogen

 • Sparande av filer till hemkatalogen lyckas på normalt sätt i program genom att använda kommandot Save as… i File-menyn.
 • Dialogrutan för filsparande öppnas på skärmen. I dess vänstra kant kan du välja att spara i hemkatalogen som syns som hårdskiva Z.
 • Öppnande av filer sker på motsvarande sätt genom att använda kommandot Open i File-menyn inom programmen.

  Ad open