Anslutning till hem- och grupplagringsutrymmen samt användning av dem på distans (Mac)

Mac-datorn måste vara i universitetets nät (t.ex. eduroam) eller i en VPN-anslutning (Se anvisningar för användning av Tunnelblick). När du har upprättat en fjärranslutning kan du fjärransluta till din hemkatalog (Z-enheten) och gruppdiskar (P-enheten). Du kan hantera filerna och mapparna i katalogen precis som om de var på din hemdator.

Dessa anvisningar är avsedda för Mac-datorer utanför universitetet.

På Mac-datorer som underhålls centraliserat av universitetet är det enkelt att öppna en hemkatalog eller diskgrupp genom att först öppna en VPN-anslutning (t.ex.Tunnelblick) och sedan öppna en anslutning till nätverksdisken på samma sätt som vid universitetet, det vill säga genom att klicka på universitetsmenyn i menyraden och välja Open Home Directory eller Open Group Directory. Se illustrerade anvisningar

  Hemkatalogen

  Säkerställ att du är i universitetets nätverk (t.ex. i eduroam-nätverket eller med hjälp av Tunnelblick).

  Klicka på Cmd + K i Finder.

  I fönstret som öppnas, skriv: 

  smb://ad.helsinki.fi/home/t/användarnamn
  • där t-värdet är den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn är ditt användarnamn.
  • Klicka på Anslut (Connect) och ange ditt användarnamn och lösenord i följande ruta. 
  Raimo Keski-Vääntös användarnamn är till exempel rkeskiva. Hemkatalogens adress är då smb://ad.helsinki.fi/home/r/rkeskiva 
  • Kontrollera att Registrerad användare (Registered user) är valt.

   

  Gruppkatalog

  Säkerställ att du är i universitetets nätverk (t.ex. i eduroam-nätverket eller med hjälp av Tunnelblick).

  Klicka på Cmd + K i Finder.

  I fönstret som öppnas, skriv 

  smb://ad.helsinki.fi/group
  
  • Kontrollera att Registrerad användare (Registered user) är valt.
  • Klicka på Anslut (Connect) och ange ditt användarnamn och lösenord. 

  Läs mer på fliken Detaljerad hjälp.

  Innehållsförteckning

  Hemkataloger

  Tryck in tangentbordskommandot cmd + K så att du har ett aktivt Finder-fönster öppet.

  I fältet Serveradress (Server Address) skriver du: smb://ad.helsinki.fi/home/t/användarnamn, där t-värdet r den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn är ditt användarnamn.

  Raimo Keski-Vääntös användarnamn är till exempel rkeskiva. Hemkatalogens adress är då smb://ad.helsinki.fi/home/r/rkeskiva

  TIPS: Klicka på + -knappen så kopieras adressen till listan och du behöver inte skriva in adressen på nytt framöver.

  Klicka på Anslut (Connect) och ange ditt användarnamn och lösenord. Säkerställ att Registrerad användare (Registered user) är valt.

  Om inställningarna har gjorts korrekt öppnas hemkatalogen nu för ditt bruk. Nu kan du komma åt mappen precis som alla andra mappar. Observera att anslutningen måste skapas separat varje gång och att VPN-anslutningen måste vara aktiverad hela tiden medan du använder mappen. 

  Grupplagringsutrymmen

  • Aktivera Finder-fönstret med tangentbordskommandot cmd + K.
  • Skriv  smb://ad.helsinki.fi/group i fältet Serveradress (server address)
  TIPS: Klicka på + -knappen så kopieras adressen till listan och du behöver inte skriva in adressen på nytt framöver. 
  • Klicka på Anslut (Connect) och ange ditt universitetsanvändarnamn och lösenord. Kontrollera att Registrerad användare (Registered user) är valt.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp