Hemkatalog (Mac)

Universitetets medarbetare har en egen hemkatalog för lagring av filer på nätdisken . Där har det reserverats 100 gigabyte (Gt) diskutrymme. Den är den rekommenderade lagringsplatsen på nätet eftersom den är personlig, dvs. att andra användare inte har tillgång till innehållet i katalogen, och eftersom katalogen automatiskt säkerhetskopieras varje natt.

Den här anvisningen är avsedd för universitetets Mac-datorer, anvisningar för hemdatorer finns här.

  I universitetets Mac-dator hittas hemkatalogen så här:

  •  Klicka på menyraden Universitetsmeny .
  •  Klicka på Open Home Directory.
  •  Hemkatalogen öppnas i Finder.

  Användning av gruppkatalog (P-station) i Mac-datorer

  Du kan öppna gruppkatalogen lika enkelt:

  • Klicka på Universitetsmenyn i menyn.
  • Klicka på Open Home Directory. Gruppkatalogen öppnas i Finder.

  Du kan lägga till mapparna i hemkatalogen eller i gruppkatalogen i Finders sidobalk genom att dra dem med musen. Därefter kommer du snabbt åt dem i Finder eller i Mac-programmet. Objekten i Finders sidobalk ser du i öppnings- och lagringsfönstret i alla Mac-program liksom i Word.

  Om förbindelsen till hemkatalogen avbryts och inte längre kan ses på din dator ska du försöka få en ny förbindelse så som anges ovan.

  En Mac-dator som underhålls centraliserat av universitetet loggar automatiskt in på hemkatalogen och diskgruppen. Om du inte lan logga in ska du för en kort stund ta i bruk bildskärmsspararen eller ställa datorn i viloläge och logga in genom att skriva in ditt lösenord. Använd inte ansiktsigenkänning.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp