Koppla ett grupplagringsutrymme till en hemdator

Du kan få tillgång till Helsingfors universitets nätverksdiskar som du har rättigheter till från din egen dator. Observera att om du endast har läsbehörighet kan du inte redigera filer.

Hör du till en grupp?
Många rättigheter administreras via grupper, och ett problem kan ofta bero på att du inte tillhör en viss grupp. Du kan också kontrollera dina grupper via programmet HY Assistant på universitetets Windows-dator.

Grupplagringsutrymmet kopplas på följande sätt:

Öppna This PC (Den här datorn).

Välj Map Network Drive (Anslut nätverksenhet).

Gör på följande sätt i fönstret som öppnas:

 • Välj i punkten Drive (Diskenhet) (1) vilken ledig bokstav som helst.
 • Mata in följande adress i textfältet i punkten Folder (Mapp) (2):
  \\groupX.ad.helsinki.fi\h###
  (OBS! Omvänt snedstreck ( \ ) får du genom att klicka på ALT GR och + samtidigt)
  • ""h###" hit kommer resultatenhetens nummer (i detta exempel h907). Se listan med resultatenheterna i Flamma.
   GroupX bildas enligt den första siffran i resultatenhetens nummerkod, t.ex. h907 = group9
 • Kom ihåg att kryssa för i rutan Connect using different credentials (Skapa anslutning med andra identifieringsuppgifter) (3) Klicka inte på Reconnect at sign-in (Återanslut vid inloggning) på hemdatorn, eftersom anslutningen endast fungerar när VPN-anslutningen är på. Du slipper onödiga felmeddelanden.
 • Klicka på Finish (Slutför) (4).

Inloggningsfönstret öppnas. Ange ditt användarnamn i rutan som öppnas i formen atkk\användarnamn (t.ex. atkk\rkeskiva).
(OBS! Omvänt snedstreck ( \ ) får du genom att klicka på ALT GR och + samtidigt)

Om allt är korrekt utfört öppnas grupplagringsutrymmet. Mappen syns även i This PC-fönstret. Alla de mappar som du har beviljats rättigheter till syns som undermappar.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp