Koppla ett grupplagringsutrymme till en hemdator

Du kan få tillgång till Helsingfors universitets nätverksdiskar som du har rättigheter till från din egen dator. Observera att om du endast har läsbehörighet kan du inte redigera filer. 


  Koppling till grupplagringsutrymme

  Om din hemdator har Windows 11

  Öppna Resurshantering (File Explorer) med snabbkommandot Windows + E. Öppna Home-fliken i katalogstrukturen till vänster i fönstret. Klicka på knappen Map network drive .

  Om din hemdator har Windows 10

  Öppna  This PC (Den här datorn). 

  Välj Map Network Drive (Anslut nätverksenhet).

  När du har öppnat fönstret Map network drive går du vidare på följande sätt med både Windows 11- och Windows 10-datorer:

  Gör på följande sätt i fönstret som öppnas:

  • Välj i punkten Drive (Diskenhet) (1) vilken ledig bokstav som helst. 
  • Mata in följande adress i textfältet i punkten Folder (Mapp) (2):
    \\groupX.ad.helsinki.fi\h###
   (OBS! Omvänt snedstreck ( \ ) får du genom att klicka på ALT GR och + samtidigt)
   • "h###" hit kommer resultatenhetens nummer (i detta exempel h907). Se listan med resultatenheterna i Flamma.
    GroupX bildas enligt den första siffran i resultatenhetens nummerkod, t.ex. h907  = group9
  • Kom ihåg att kryssa för i rutan Connect using different credentials (Skapa anslutning med andra identifieringsuppgifter) (3)
   Klicka inte på Reconnect at sign-in (Återanslut vid inloggning) på hemdatorn, eftersom anslutningen endast fungerar när VPN-anslutningen är på. Du slipper onödiga felmeddelanden.
  • Klicka på Finish (Slutför) (4).

  Öppna inloggningsfönstret. Ange ditt användarnamn i rutan som öppnas i formen atkk\användarnamn (t.ex. atkk\rkeskiva). 
  (OBS! Omvänt snedstreck ( \ ) får du genom att klicka på ALT GR och + samtidigt)

  Om allt är korrekt utfört öppnas grupplagringsutrymmet. Mappen syns även i This PC-fönstret. Alla de mappar som du har beviljat rättigheter till syns som undermappar.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp