Microsoft 365 – behörigheterna i en delad postlåda

Behörigheterna i en delad postlåda administreras i gruppen. De användare som hör till en delad postlåda som anslutits till gruppen har s.k. Full access -rättigheter i postlådan, d.v.s. behörigheter att läsa och ta bort meddelanden samt även att bevilja läsbehörigheter till enskilda mappar i den delade postlådan.

  Användaradministration

  Innan du beställer en delad postlåda rekommenderar vi, för ett smidigt underhåll, att du skapar en egen grupp för administration av postlådan i fråga. Se instruktion för att skapa en grupp.

  Behörigheterna i en delad postlåda kommer från gruppen. Gruppmedlemmarna är postlådans användare. Ägarna kan lägga till och ta bort användare från den delade postlådan.

  Administration av läsbehörighet

  Förutom fullständiga rättigheter är det möjligt att bevilja enbart läsbehörighet. Då ska behörigheten beviljas separat för varje mapp. Behörighet endast till huvudmappen är inte tillräckligt.

  Öppna den delade postlådan i ett eget fönster (se instruktion). Klicka på den delade postlådans namn med den högra musknappen. Välj Permissions... (Behörigheter ...)i menyn som öppnas.

  Fönstret som syns här nedan öppnas. Klicka på plustecknet.

  Skriv användarens efternamn i fönstret som öppnas och klicka på Search contacts and directory (Sök i kontakter och katalog). Välj rätt användare i förteckningen och klicka på Add (Lägg till).

  Nu kan du välja behörigheter för den användare som lagts till. I Permission level (Behörighetsnivå) -förteckningen kan du välja olika slags behörigheter, men dessa motsvarar inte Full access-behörigheterna.

  Det tryggaste alternativet är att välja Reviewer (Granskare) som inte har behörighet att ta bort meddelanden, men som kan läsa alla meddelanden i vald mapp.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp