Grupplagringsutrymme

Ett grupplagringsutrymme är en säkerhetskopierad lagringsplats på nätet, för en specifik användargrupps gemensamma bruk. Grupplagringsutrymmet kallas även gruppkatalog, gruppdisk, nätdisk eller P-disk.

Rätten att använda grupplagringsutrymmet beviljas med hjälp av IAM-grupper, så en IAM-grupp (befintlig eller inrättad för detta ändamål) krävs för lagringsutrymmets användare.

Med beställningsformuläret för RYHTI-verktyget kan universitetspersonal beställa lagringsutrymme för sin grupp

Att grunda ett grupplagringsutrymme och öka kvoten
Grundande av ett grupplagringsutrymme och ökning av lagringskvoten ska godkännas av servicekoordinatorerna, eftersom grupplagringsutrymmen (i princip) är en avgiftsbelagd tjänst, se IT-centrets interna prislista i Flamma. Priset bör inte jämföras med hårddiskar avsedda för hemmabruk, eftersom uppgifterna verkligen är säkra i ett grupplagringsutrymme och exempelvis filer som raderats av misstag enkelt kan återställas med hjälp av säkerhetskopior.

Grupplagringsutrymmet och de uppgifter som det innehåller ägs av universitetsenheten, även om lagringsutrymmet skulle ha skapats för personligt bruk.

En informationssäker mapp
För känsliga data finns det en informationssäker nätverksmapp, lagringsutrymmet Umpio. Beställningar av lagringsutrymme behandlas av lösningskonsulterna, eftersom behovet måste bedömas från fall till fall.

  Du kan beställa ett grupplagringsutrymme genom självbetjäning enligt dessa anvisningar.

  Obs! Gruppens ägare är inte automatiskt medlem i gruppen, så om du vill att även ägaren ska kunna använda disken måste du lägga till hen som medlem.

  Begrepp

  Grupp

  • I denna anvisning avses med grupp IAM-grupper.
  • Vem som helst vid universitetet kan skapa en grupp med IAM-hanteringsverktyget (gruppregistret). Bruksanvisning för hanteringsverktyget.
  • En grupp kan ha olika slags användningsändamål. De kan till exempel användas för att hantera e-postlistor, Flamma-arbetsgrupper eller grupplagringsutrymmen. Denna anvisning fokuserar på användning av grupper vid hantering av grupplagringsutrymmen.

  IAM

  Gruppmedlem

  • Gruppmedlemmarna kan vara personer eller andra grupper.
  • Gruppen har en ägare som hanterar gruppens medlemslista med hjälp av hanteringsverktyget.
  • Observera att gruppens ägare inte automatiskt är medlem i gruppen, utan måste läggas till på samma sätt som andra medlemmar.

  Gruppens ägare

  • Gruppens ägare kan lägga till och ta bort medlemmar från gruppen. Endast ägaren kan se medlemmarna i en grupp som börjar på grp (läs mer om grupper). Alla kan ta reda på vem gruppens ägare är med hjälp av hanteringsverktyget.
  • Observera att gruppens ägare inte automatiskt är medlem i gruppen.

  Helpdesk-anvisningar om lagring och val av lagringsverktyg

  Grupplagringsutrymme

  Grupplagringsutrymmets ägargrupp

  Med hjälp av RYHTI-verktyget kan medlemmarna i ägargruppen uppdatera basuppgifterna om lagringsutrymmet samt administrera de grupper som har läsbehörighet/läs- och skrivbehörighet för grupplagringsutrymmet. Observera att behörighetsgruppens medlemslista administreras av gruppens ägare. 
  Grupplagringsutrymmets ägargrupp får meddelanden när lagringsutrymmet håller på att gå ut eller kvoten håller på att ta slut.

  Servicekoordinator

  Varför syns inte grupplagringsutrymmet?

  1. Medlemskap i grupper ställs in endast vid inloggning. Om du har tilldelats nya behörigheter, börjar de gälla först när du har loggat ut och loggat in på nytt.
  2. Kontrollera om du är medlem i en grupp som använder grupplagringsutrymme. Gruppens ägare kan lägga till nya medlemmar. Du kan ta reda på vem som äger gruppen med hjälp av sökfunktionen i IAM-hanteringsverktyget.
    Obs! Gruppens ägare är inte automatiskt medlem i gruppen, så om du vill att även ägaren ska kunna använda disken måste du lägga till hen som medlem.
  3. Vid behov kan servicekoordinatorn ta reda på vilka grupper som använder ett visst grupplagringsutrymme.
  4. Lagringsutrymmet borde synas automatiskt på standardarbetsstationer. I vissa fall kan det behövas en så kallad mapping, det vill säga anslutning av disken, se anvisningar:
  5. Om du inte känner till sökvägen för grupplagringsutrymmet kan du fråga kollegor som använder lagringsutrymmet eller i sista hand servicekoordinatorn. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp