Grupplagringsutrymme

 Rätten att använda grupplagringsutrymmet beviljas med hjälp av IAM-grupper, så en IAM-grupp (befintlig eller inrättad för detta ändamål) krävs för lagringsutrymmets användare.

Hör du till en grupp?
Många rättigheter administreras via grupper, och ett problem kan ofta bero på att du inte tillhör en viss grupp. Du kan också kontrollera dina grupper via programmet HY Assistant på universitetets Windows-dator.

Grupplagringsutrymmet (tidigare gruppkatalog) är en delad och säkerhetskopierad lagringsplats på nätet.

Personalen kan beställa förvaringsutrymme för sin grupp med hjälp av RYHTI-verktygets beställningsblankett

Läs i den hjälpsidan om gruppmedlemmarnas, gruppägarnas, de ansvariga personernas (utgående roll),  ansvarsgruppens för grupplagringsutrymme, och servicekoordinatorernas roller, ansvarsområden och rättigheter. En och samma person kan ha flera olika roller, eller så kan rollerna fördelas mellan olika personer. Alla grupper eller enheter som använder grupplagringsutrymmet gör klokt i att fundera ut ett lämpligt sätt att fördela roller redan när grupplagringsutrymmet beställs.

För känsliga data finns det en informationssäker nätverksmapp, lagringsutrymmet Umpio. Beställningar av lagringsutrymme behandlas av lösningskonsulterna eftersom behovet måste bedömas från fall till fall. 

Terminologi

Grupp

 • I denna anvisning avses med grupp IAM-grupper.
 • Alla vid universitetet kan skapa en grupp med detta hanteringsverktyg. Bruksanvisning för hanteringsverktyget.
 • En grupp kan ha olika slags användningsändamål. De kan till exempel användas för att hantera e-postlistor, Flamma-arbetsgrupper eller grupplagringsutrymmen. Denna anvisning fokuserar på användning av grupper vid hantering av grupplagringsutrymmen.

IAM

 • Ett gruppregister som ersätter grupphanteringen i Alma. Mer information om IAM finns här.
 • På Helpdesk-sidorna finns rekommendationer för hur IAM-grupper ska användas.
 • Länk till hanteringsverktyget för IAM-grupper.

Gruppmedlem

 • Gruppmedlemmarna kan vara personer eller andra grupper.
 • Gruppen har en ägare som hanterar gruppens medlemslista med hjälp av hanteringsverktyget.
 • Observera att gruppens ägare inte automatiskt är medlem i gruppen, utan måste läggas till på samma sätt som andra medlemmar.

Gruppens ägare

 • Gruppens ägare kan lägga till och ta bort medlemmar från gruppen. Endast ägaren kan se medlemmar i en grupp som börjar med ”grp” (läs mer om grupper). Alla kan ta reda på vem gruppens ägare är med hjälp av hanteringsverktyget.
 • Observera att gruppens ägare inte automatiskt är medlem i gruppen.
   

Helpdesk-anvisningar om lagring och val av lagringsverktyg

Grupplagringsutrymme

 • Ett lagringsutrymme som finns på nätet. Grupplagringsutrymmet kallas även gruppkatalog, gruppdisk, nätdisk eller P-disk.
 • En avgiftsfri bastjänst upp till kvotgränsen per enhet, för den överstigande delen faktureras tjänsten. Se prislistan i Flamma.
 • Kan synas automatiskt vid inloggning till arbetsstationen eller kan kräva att disken mappas:

Ansvarig person för grupplagringsutrymme

 • Beslutar vilka grupper som har läsbehörighet/läs- och skrivbehörighet i grupplagringsutrymmet. Observera att medlemslistan i gruppen administreras av gruppens ägare.
 • Den ansvariga personen för grupplagringsutrymmet får meddelanden om lagringsutrymmets håller på att gå ut eller ta slut.
 • Den ansvariga personen för grupplagringsutrymmet meddelar servicekoordinatorn om önskade ändringar och uppdateringar

Ansvarsgrupp för grupplagringsutrymme

Med hjälp av RYHTI-verktyget kan medlemmarna i ansvarsgruppen uppdatera basuppgifterna om lagringsutrymmet samt administrera de grupper som har läsbehörighet/läs- och skrivbehörighet för grupplagringsutrymmet. Observera att behörighetsgruppens medlemslista administreras av gruppens ägare.
Ansvarsgruppen för grupplagringsutrymmet får meddelanden när lagringsutrymmet håller på att gå ut eller kvoten håller på att ta slut.
OBS: Införandet av ansvarsgrupperna för lagringsutrymmen är i startgroparna.

Servicekoordinator

Varför syns inte grupplagringsutrymmet? 

 1. Medlemskap i grupper ställs in endast vid inloggning. Om du har tilldelats nya behörigheter, börjar de gälla först när du har loggat ut och loggat in på nytt.
 2. Kontrollera om du är medlem i en grupp som använder grupplagringsutrymme. Gruppens ägare kan lägga till nya medlemmar. Du kan ta reda på vem som äger gruppen med hjälp av sökfunktionen i IAM-hanteringsverktyget.
 3. Vid behov kan servicekoordinatorn ta reda på den ansvariga personen för grupplagringsutrymmet och vilka grupper som använder ett visst grupplagringsutrymme.
 4. Grupplagringsutrymmet behöver eventuellt mappas manuellt på datorn. Om du inte känner till sökvägen till grupplagringsutrymmet, kan du fråga de andra gruppmedlemmarna eller i sista hand servicekoordinatorn.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp