Ryhmätallennustila

 • Ryhmätallennustila (aiemmin ryhmähakemisto) on verkossa sijaitseva jaettu ja varmuuskopioitu tallennuspaikka.
 • Vain palvelukoordinaattorit voivat luoda ryhmätallennustiloja.
 • Jokainen yliopistolainen voi luoda ryhmiä, joilla hallitaan ryhmätallennustilojen käyttöä. Tässä ohjeessa ryhmällä tarkoitetaan IAM-ryhmiä.
 • Lue Tarkasta ohjeesta ryhmän jäsenen, ryhmän omistajan, ryhmätallennustilan vastuuryhmän ja  palvelukoordinaattorin rooleista, vastuista ja oikeuksista. Samalla henkilöllä voi olla useita rooleja tai ne voidaan jakaa eri henkilöille. Jokaisen ryhmätallennustilaa käyttävän ryhmän tai yksikön kannattaa miettiä itselleen parhaiten sopiva tapa jakaa rooleja jo ryhmätallennustilaa tilattaessa.

Sensitiiviselle datalle on olemassa tietoturvallinen verkkokansio, Umpio-tallennustila. Tallennustilan tilaukset menevät ratkaisukonsulttien kautta, koska tarpeet joudutaan käymään tapauskohtaisesti läpi.

Tabs

Pikaohje

Näin saat ryhmätallennustilan käyttöösi

 1. Tarkista ryhmienhallintatyökalulla onko tarkoitukseen sopiva ryhmä jo olemassa. Jos sopivaa ryhmää ei ole, luo uusi ryhmä samalla työkalulla.
   
 2. Ilmoita palvelukoordinaattorille, että tarvitset ryhmätallennustilan. Kerro samalla:
  a) H-koodi / yksikkö (lista Flammassa), jonka alle ryhmätallennustila tehdään
  b) ryhmähakemiston nimi
  c) ryhmätallennustilan kuvaus ja vastuuhenkilö
  d) toivottu tallennustilan määrä. Minimi on 10 GB, Tietotekniikan sisäinen hinnasto Flammassa
  e) ryhmätallennustilan vastuuryhmä (jos on)
  f) niiden ryhmien nimet, joille haluat antaa ryhmätallennustilaan lukuoikeudet / luku- ja kirjoitusoikeudet
 3. Vastuuryhmän jäsenet voivat RYHTI-työkalulla päivittää tallennustilan perustietoja sekä hallita, millä ryhmillä on ryhmätallennustilaan lukuoikeudet / luku- ja kirjoitusoikeudet. Huomaa, että pääsyryhmän jäsenlistaa hallitsee kyseisen ryhmän omistaja. Ryhmätallennustilan vastuuryhmä saa ilmoitukset tallennustilan vanhenemisesta ja tallennuskiintiön loppumisesta.
   
 4. Ryhmätallennustilan käyttäjäksi on mahdollista liittää useita ryhmiä. Palvelukoordinaattori tekee muutoksia ryhmähakemistoon ryhmätallennustilan vastuuhenkilön pyynnöstä.
Tarkka ohje

Terminologiaa

Ryhmä

 • Tässä ohjeessa ryhmällä tarkoitetaan IAM-ryhmiä.
 • Kuka tahansa yliopistolainen voi luoda ryhmän IAM-hallintatyökalulla (ryhmärekisteri). Ohje hallintatyökalun käytöstä.
 • Ryhmällä voi olla erilaisia käyttötarkoituksia. Niillä voi hallita esimerkiksi sähköpostilistoja, Flamma-työryhmiä tai ryhmätallennustiloja. Tämä ohje keskittyy ryhmien käyttöön ryhmätallennustilojen hallinnassa.

IAM

Ryhmän jäsen

 • Ryhmään voi kuulua henkilöjäseniä tai muita ryhmiä.
 • Ryhmällä on omistaja, joka hallitsee ryhmän jäsenlistaa hallintatyökalulla.
 • Huomaa, että ryhmän omistaja ei ole automaattisesti ryhmän jäsen, hänet on lisättävä jäseneksi kuten muutkin.

Ryhmän omistaja

 • Ryhmän omistaja voi lisätä ja poistaa jäseniä ryhmään/ryhmästä. Vain omistaja näkee grp-alkuisen ryhmän jäsenet ( lue lisää ryhmistä). Ryhmän omistajan voi jokainen selvittää hallintatyökalulla.
 • Huomaa, että ryhmän omistaja ei ole automaattisesti ryhmän jäsen.

Helpdeskin ohjeita tallennuksesta ja tallennusvälineen valinnasta

Ryhmätallennustila

 • Verkossa sijaitseva tallennuspaikka. Ryhmätallennustilaa kutsutaan myös ryhmähakemistoksi, ryhmälevyksi, verkkolevyksi tai P-levyksi.
 • Maksutonta peruspalvelua yksikkökohtaiseen kiintiörajaan asti, laskutettavaa palvelua sen ylittävältä osalta. Tietotekniikkakeskuksen sisäinen hinnasto Flammassa.
 • Voi näkyä automaattisesti, kun työasemalle kirjautuu, tai voi vaatia levyn ns. mappaamisen eli verkkolevyn yhdistämisen:

Ryhmätallennustilan vastuuryhmä

Vastuuryhmän jäsenet voivat RYHTI-työkalulla päivittää tallennustilan perustietoja sekä hallita, millä ryhmillä on ryhmätallennustilaan lukuoikeudet / luku- ja kirjoitusoikeudet. Huomaa, että pääsyryhmän jäsenlistaa hallitsee kyseisen ryhmän omistaja.
Ryhmätallennustilan vastuuryhmä saa ilmoitukset tallennustilan vanhenemisesta ja tallennuskiintiön loppumisesta.

Palvelukoordinaattori

HUOM: Suurimman osan ryhmätallennustilojen hallintatoimista voivat tehdä hakemistojen vastuuryhmien jäsenet itse RYHTI-työkalun kautta. Vain hakemiston luontiin ja kiintiön kasvattamiseen tarvitaan koordinaattoria.

Näin saat ryhmätallennustilan käyttöösi

 1. Tarkista ryhmienhallintatyökalulla onko tarkoitukseen sopiva ryhmä jo olemassa. Jos sopivaa ryhmää ei ole, luo uusi ryhmä samalla työkalulla.
   
 2. Ilmoita palvelukoordinaattorille, että tarvitset ryhmätallennustilan. Kerro myös:
  a) H-koodi / yksikkö (lista Flammassa), jonka alle ryhmätallennustila tehdään
  b) ryhmähakemiston nimi
  c) ryhmätallennustilan kuvaus ja vastuuhenkilö
  d) toivottu tallennustilan määrä. Minimi on 10 GB, tietotekniikan sisäinen hinnasto Flammassa
  e) ryhmätallennustilan vastuuryhmä (jos on)
  f) niiden ryhmien nimet, joille haluat antaa ryhmätallennustilaan lukuoikeudet / luku- ja kirjoitusoikeudet
   
 3. Ryhmätallennustilan käyttäjäksi on mahdollista liittää useita ryhmiä. Palvelukoordinaattori tekee muutoksia ryhmähakemistoon ryhmätallennustilan vastuuhenkilön pyynnöstä.

Miksi ryhmätallennustila ei näy?

 1. Ryhmäjäsenyydet asetetaan vain sisäänkirjautumisen yhteydessä. Jos olet saanut uusia oikeuksia, ne tulevat voimaan vasta, kun olet kerran kirjautunut ulos ja takaisin sisään.
 2. Tarkista oletko tallennustilaa käyttävän ryhmän jäsen. Ryhmän omistaja voi lisätä uusia jäseniä. Ryhmän omistajan voi selvittää IAM-hallintatyökalun hakutoiminnolla.
 3. Tarvittaessa palvelukoordinaattori voi selvittää, kuka on ryhmätallennustilan vastuuhenkilö ja mitkä ryhmät käyttävät tiettyä ryhmätallennustilaa.
 4. Ryhmätallennustila pitää mahdollisesti mapata käsin koneelle. Jos et tiedä ryhmätallennustilan polkua, kysy muilta ryhmän jäseniltä tai viime kädessä palvelukoordinaattorilta.