Verktyget HY Assistant

Verktyget HY Assistant är ett verktyg som utvecklats av IT-centret för att förenkla kommunikationen mellan kunden och Helpdesk. HY Assistant finns i alla centralt administrerade Windows-datorer.

Du hittar HY Assistant via sökvägen Start > All programs > HY > HY Assistant, och du kan välja mellan tre olika språk för programmet (finska, svenska, engelska).

Tabs

Detaljerad hjälp
hy_assistant.jpg

Ett mångsidigt paket

Med hjälp av verktyget kan användaren enkelt samla ihop de uppgifter om användaren och datorn som behövs när man skickar en supportbegäran till Helpdesk. Alla uppgifter som samlas in med verktyget kan skickas till Helpdesk som en bifogad fil, från vilken Helpdesk kan ta de uppgifter som behövs.

Med hjälp av verktyget kan kunden själv installera och ta bort nätskrivare samt välja standardskrivare. Med verktyget kan kunden också enkelt kontrollera vilka dokument som finns i utskriftskön och definiera en standardskrivare.

Kunden kan också i en vy kontrollera status för nätverksdiskar och lokala diskar (ledigt och använt utrymme). Dessutom kan man via verktyget kontrollera vilka program som har installerats och vilka uppdateringar som gjorts samt logguppgifterna för dessa. Logguppgifterna kan vara till nytta särskilt när man försöker lösa en problemsituation.

Verktygets viktigaste funktioner:

 • Visar uppgifterna om den inloggade användaren
 • Visar de viktigaste uppgifterna om datorn, bl.a.:
  • Datorns modell och serienummer
  • Typ av operativsystem och version
  • Statusuppgifter för den lokala disken (hårddisken)
  • Minnesmängd
 • Visar installerade skrivare
 • Kan installera och ta bort nätskrivare
 • Visar vilken skrivare som är standardskrivare och vilka dokument som finns i utskriftskön
 • Visar statusuppgifter för nätverksdisken
 • Visar mer detaljerade uppgifter om program som installerats på datorn och uppdateringar som gjorts samt logguppgifter för installationshändelser
 • Kan göra en lista över program som installerats och uppdateringar
 • Kan skicka en supportbegäran till Helpdesk och i en fil bifoga de uppgifter som applikationen har samlat in.