Verktyget HY Assistant

Verktyget HY Assistant är ett verktyg som utvecklats av IT-centret för att förenkla kommunikationen mellan kunden och Helpdesk. HY Assistant finns i alla centralt administrerade Windows-datorer.

Du hittar HY Assistant via sökvägen Start > All programs > HY > HY Assistant, och du kan välja mellan tre olika språk för programmet (finska, svenska, engelska).

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp