Nyhetsarkiv

Uppdaterad: 
17. October 2019 - 10:15
Uppdaterad: 
7. October 2019 - 8:00
Uppdaterad: 
17. September 2019 - 11:15

IT-centret uppdaterar Windows 10-datorer som underhålls centraliserat av universitetet med en ny Windows 10-version under hösten 2019. Det är frågan om en betydande uppdatering, där nya egenskaper installeras i Windows 10 och samtidigt förbättras även operativsystemets datasäkerhet.

Uppdaterad: 
19. July 2019 - 13:15
Uppdaterad: 
25. June 2019 - 9:15
Uppdaterad: 
9. September 2019 - 9:45

De Windows 7-datorer som underhålls centraliserat av universitetet uppdateras till Windows 10 under 2019. I juni började universitetet uppdatera datorerna och det kommer pågå under resten av året.

Uppdaterad: 
22. May 2019 - 9:15
Uppdaterad: 
13. May 2019 - 7:30
Uppdaterad: 
3. May 2019 - 11:15
Uppdaterad: 
24. April 2019 - 9:45
Uppdaterad: 
12. March 2019 - 10:15

Användningen av Windows 7 vid universitetet avslutas gradvis vid årsskiftet 2019-2020.

Uppdaterad: 
7. March 2019 - 8:15
Uppdaterad: 
27. February 2019 - 12:15
Uppdaterad: 
7. February 2019 - 16:00
Uppdaterad: 
2. January 2019 - 10:30
Uppdaterad: 
19. December 2018 - 14:15
Uppdaterad: 
11. December 2018 - 11:45
Uppdaterad: 
26. November 2018 - 9:30

Pages