OWA (Outlook Web App): E-post i webbläsaren

Outlook Web App (OWA) är en e-postapplikation som används i webbläsaren. Universitetets Office 365-posttjänst har två separata system: lokal e-post och e-post i molnet. Alla vid universitetet använder molntjänsten som standard. Vissa arbetsuppgifter kan förhindra användningen av e-posttjänsten i molnet. I dessa specialfall har användaren sin e-post på den lokala servern. Fråga Helpdesk om mer information.

I vilket Office 365-system finns min post?

Problem med att logga in? Skriv sitt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.
Se instruktioner

Inloggningen har så pass många variabler att det är svårt att ge ett klart och tydligt kokboksrecept. Här ger vi dock några tips för att börja använda den. Du hittar ditt eget handlingssätt genom att pröva dig fram. Den första inloggningen avviker från fortsatt användning på grund av att några grundläggande inställningar ska göras.

Om webbläsaren fungerar konstigt och dessa anvisningar inte verkar hjälpa, ska du tömma webbläsarens cache.

Se Detaljerad hjälp för mera instruktioner

Office 365 är en tjänst som erbjuds av Microsoft och som Microsoft utvecklar enligt sina egna tidsplaner. Instruktionerna kan innehålla skillnader jämfört med den vy som användaren ser. I den nedre kanten på varje sida finns en länk till en responsblankett som du kan använda till att meddela om väsentliga ändringar.

E-post i molnet med universitetets dator

När du har loggat in på universitetets dator med ditt användarnamn och lösenord, kommer du direkt till e-posten i molnet via adressen https://www.helsinki.fi/office365. Detta betyder att du inte kan logga ut från e-posten såsom från Webmail, utan så länge som du är inloggad på datorn är du också inloggad till e-posten.

Du kan läsa din e-post på en dator som används av en annan person genom att tillfälligt byta användare (Växla användare/Switch user). När en annan person är inloggad på datorn kan du inte logga in till din egen e-post, eftersom datorn använder sig av den först inloggade personens information och öppnar dennes post även om du försöker logga in med ditt eget användarnamn och lösenord. Läs instruktionerna för inloggning.

E-post i molnet med hemdatorn

Du kan logga in till e-posten i molnet direkt via adressen https://www.helsinki.fi/office365.

På hemdatorn ska du logga in på adressen stshy.itx.helsinki.fi med ditt eget användarnamn. Mer information nedan.

Lokal e-post med universitetets dator

Du kommer till din lokala e-post via adressen https://office365.helsinki.fi. Ett inloggningsfönster öppnas.

  • Ange ditt användarnamn och lösenord.
  • Det är bra att ha punkten (1) förkryssad som standard. På personaldatorer är detta ett bra val, eftersom det håller användaren inloggad under längre pauser.
  • När du väljer punkt (2) kan du logga in i OWA:s lättversion. Funktionerna är mer begränsade än i den kompletta versionen, men med vissa webbläsare, operativsystem eller långsamma förbindelser kan det vara det enda fungerande alternativet.

 

Lokal e-post med hemdatorn

På hemdatorn fungerar den lokala e-posten på samma sätt som på universitets dator, men vid inloggningen kan ett annat skede förekomma på servern stshy.itx.helsinki.fi. Mer information nedan.

Första inloggning

Första gången du loggar in frågar programmet efter några basinställningar:

  • Välj önskat språk och tidszon.

  • Webbläsaren kan fråga om du vill spara data på enheten. Svara Allow.

Efter basinställningarna kommer du till e-postprogrammet.

  • I fönstrets övre vänstra hörnet finns ikonen AppLauncher (Applikationsstartaren), där du hittar länkar till applikationer som används.

Senare kan du justera inställningarna med hjälp av dessa instruktioner.

Att öppna OWA med ett bokmärke

OWA används annars på samma sätt utanför universitetet som i universitetets nätverk, men det kan förekomma fler faser i inloggningen.

Att öppna OWA med ett bokmärke

 

  • Öppnas Microsofts inloggningsfönster när du öppnar OWA med ett bokmärke? Skriv sitt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.
  • Klickla på Next (Nästa).
  • Skriv sitt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.
  • Klicka på Sign in (Logga in).

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp