Anslutningar från utanför universitetet

Anslutningar från utanför universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk. Sådana är bland annat databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste tekniken som används för denna typ av anslutningar är VPN (Wikipedia). För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer utanför universitetets nätverk:
Använd alltid den datasäkra OpenVPN-anslutningen i nätverk utanför universitetet. Då hålls programmen och datasäkerheten uppdaterade.

Vissa av tjänsterna som fungerar i universitetets nät, till exempel Flamma, kan nås från alla nätverk, en VPN-anslutning krävs inte. 

Vill du ansluta till din grupp- eller hemkatalog från utanför universitetet? Läs instruktionerna bakom denna länk.

Vill du använda bibliotekets e-resurser på distans? Läs instruktionerna för e-resurser på bibliotekets webbplats.

Att observera

OpenVPN i ett nötskal

Använd anslutningen uh-vpn-helsinkifi-only om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

  • Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP) 
  • Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd anslutningen uh-vpn-allroute om du befinner dig i något annat nätverk, till exempel på ett hotell eller kafé 

Anslutning via klientprogrammet OpenVPN

När man använder VPN-programmet krypteras trafiken från den egna datorn fram till VPN-servern som finns innanför universitetets brandvägg, och datorer som använder VPN-anslutningen tilldelas universitets IP-adress. Det sistnämnda gör det möjligt att använda ett flertal tjänster som är begränsade till universitetets datorer.

Installationsinstruktioner

Användningsinstruktioner

Instruktioner för felsituationer

Vid problem rekommenderar vi att du tar bort OpenVPN-programmet och installerar det på nytt.

Läs mer om VPN-anslutningen och hur du använder den

 

Fjärranvändning av virtuella arbetsstationer

Många interna tjänster vid universitetet kan användas genom fjärranvändning av virtuella arbetsstationer. Mer information om virtuella arbetsstationer finns i denna anvisning.

För sporadisk användning behöver du inte installera ett separat program för den virtuella arbetsstationen, eftersom du kan använda den via webbläsare på adressen https://vdi.helsinki.fi

Klientprogram som behövs finns färdigt installerade på universitetets datorer. Vid behov kan du också installera programmet på din hemdator. Anslutningen till fjärrskrivbordet är automatiskt skyddad. Du behöver inte använda en VPN-anslutning.
 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp