Fjärråtkomst till hemkatalogen (Z-enhet) från en Windows-dator

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer. För datorer som administreras centraliserat av universitetet finns en särskild instruktion här.

Det är möjligt att skapa en fjärranslutning från din hemdator till din hemkatalog. Du kan hantera filerna och mapparna i katalogen precis som vanligt. Alla ändringar som du gör via fjärranslutningen sparas. Du kan också ansluta till grupplagringsutrymmet med dessa instruktioner.

 • Säkerställ att det har skapats en krypterad distansanslutning (VPN-anslutning) från din hemdator till Helsingfors universitets nätverk innan du fortsätter.
 • Förse hemkatalogen med följande uppgifter:
  Mapp: \\homeX.ad.helsinki.fi\t\tunnus
  där du anger värdet för homeX utgående från den första bokstaven i ditt användarnamn enligt tabellen nedan, t avser den första bokstaven i ditt användarnamn och tunnus avser ditt användarnamn.

  a    home0
  b c d e    home1
  f g h    home2
  i j    home3
  k l    home4
  m    home5
  n o p    home6
  q r s    home7
  t u v    home8
  w x y z    home9

  För till exempel användaren Raimo Keski-Vääntö (användarnamn rkeskiva) ser Folder-fältet ut så här: \\home7.ad.helsinki.fi\r\rkeskiva

 • Ange ditt användarnamn i formen ATKK\tunnus
 • Säkerställ att det har skapats en krypterad distansanslutning (VPN-anslutning) från din hemdator till Helsingfors universitets nätverk innan du fortsätter.
 • För att se din hemkatalog (Z-enhet) på din hemdator, gör enligt följande: Öppna Resurshantering (File Explorer) med en snabbtangentkombinationen Windows + E. Klicka på This PC-ikonen i katalogstrukturen till vänster i fönstret.
 • Klicka upp fliken Computer i övre kanten av This PC-fönstret. Klicka på knappen Map network drive.

 

 • Välj en ledig bokstav ur menyn för Drive, t.ex. Z:.
 • Fyll i den i fältet Folder \\homeX.ad.helsinki.fi\t\tunnus (obs!. snedstreck (ALT GR och +))
  där du anger värdet för homeX utgående från den första bokstaven i ditt användarnamn enligt tabellen nedan, med t avses den första bokstaven i ditt användarnamn och med tunnus avses ditt användarnamn.

  a    home0
  b c d e    home1
  f g h    home2
  i j    home3
  k l    home4
  m    home5
  n o p    home6
  q r s    home7
  t u v    home8
  w x y z    home9

  För till exempel användaren Raimo Keski-Vääntö (användarnamn rkeskiva) ser Folder-fältet ut så här: \\home7.ad.helsinki.fi\r\rkeskiva

 • Se till att rutorna Reconnect at sign-in och Connect using different creditentials är markerade. Klicka på Finish.

 • Ange ditt användarnamn i formuläret ATKK\användarnamn. Och skriv in ditt lösenord. Om du väljer Kom ihåg mina identifieringsuppgifter (Remember my credentials) behöver du inte ange dem i fortsättningen.
 • Det kan ta en stund att ansluta.
 • Klicka på OK.
 • Hemkatalogen är nu ansluten till din hemdator.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp