Fjärranvändning av hemkatalog (Z-skiva) - Windows

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer. För datorer som administreras centraliserat av universitetet finns en särskild instruktion här.

Det är möjligt att skapa en fjärranslutning från din hemdator till din hemkatalog. Du kan hantera filerna och mapparna i katalogen precis som vanligt. Alla ändringar som du gör via fjärranslutningen sparas. Du kan också ansluta till grupplagringsutrymmet med dessa instruktioner.

Säkerställ att det har bildats en krypterad distansanslutning (VPN-anslutning) från din hemdator till Helsingfors universitets nät innan du fortsätter.

Öppna en direkt förbindelse till din hemkatalog (dvs. nätverksdisken Z) så här:

  • Använd snabbkommandot Windows + E  på ditt tangentbord för att öppna mappen File Explorer. Klicka på ikonen This PC  (se bilden nedanför) i katalogstrukturen i vänstra kanten i fönstret.
  • Klicka på och öppna mellanfliken Computer i övre kanten av fönstret This PC. Klicka Map network drive.

Fönstret Map Network Drive öppnas. Fyll i så här (ta modell av bilden här nedan): 

  • Välj en ledig bokstav i menyn under Drive, t.ex. Z:.
  • Fyll i Folder \\ad.helsinki.fi\home\a\användarnamn
    där du anger värdet för a avser den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn avser ditt användarnamn.

    Raimo Keski-Vääntös användarnamn till exempel är rkeskiva. Hemkatalogen har då adressen \\ad.helsinki.fi\home\r\rkeskiva

  • Se till att rutorna  Reconnect at sign-in och Connect using different creditentials är markerade.
  • Klicka slutligen på  Finish.

Skriv ditt användarnamn i formen ATKK\användarnamn (obs. bakvänt snedstreck (ALT GR och +)). Och ange ditt lösenord. Om du väljer Kom ihåg mina inloggningsuppgifter (Remember my credentials) behöver du inte ange dem i fortsättningen.

Ny öppnas din hemkatalog i ett nytt fönster och ikonen för nätverkshårddisken syns i fönstret This PC.

Valmis

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp