Installation av HYAD_ROOT_CA certifikat på Windows maskin

Dessa instruktioner gäller hemdatorer. I de maskiner som upprätthålls centralt av universitetet har certifikaten installerats färdigt på standard Windows-arbetsstationer.

  University certifikat på din egen Windows maskin 

  • Försäkra dig om att du har administrationsrättigheter och ladda ner certifikatet. Ifall din webbläsare frågar om du verkligen vill ladda ner filen ska du svara jakande eller klicka på Tallenna (Save).

  • Öppna HYAD_ROOT_CA.crt-filen, som du just laddade ner
  • Välj Open i nästa fönster

  • Klicka på Install Certificate > Next > Next > Finish.

  • Klicka på Next i nästa fönster som öppnas.
  • Välj Place all certificates in the following store och klicka på Browse.

  • I nästa fönster klicka på Trusted Root Certification Authorities och sedan på OK.

  • Klicka på Next, i nästa fönster på Finish och till slut på Yes.

  Nu är Helsingfors universitets officiella certifikat installerat på din dator. Ifall installationen har förlöpt väl kommer din dator inte mer att varna för Helsingfors universitets certifikat. Ifall din webbläsare varnar för andra certifikat i samband med användning av andra webbsidor ska du inte godkänna certifikaten om du inte helt kan lita på sidans administration.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp