Godkännande av certifikat

I säkra uppkopplingar har varje server ett eget certifikat. Webbläsare stöder inte alltid Helsingfors universitets certifikat och då måste man installera dessa själv.

Godkänn aldrig en annan servers certifikat om du inte kan lita fullt på den. Ifall certifikatet hör till någon annan server bör du genast lämna sidan.

  Ifall du öppnar universitetets webbsida och certifikatet inte är installerat på din dator, kommer följande fönster att öppnas (utseendet variera beroende på webbläsaren).


  När du använder dig av universitetets tjänster kan du klicka på OK och även i nästa fönster på OK. Till näst öppnas den sida som du försöker nå.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp