Personliga hemsidor

Tabs

Detaljerad hjälp

Personal och studerande kan publicera egna hemsidor på universitetets server. För hemsidan finns det reserverat 1 gigabyte. Alla användare har rätt att se hemkatalogen och katalogen är ämnad endast för publicering av webbmaterial.

Du kan beställa en ny hemsida genom att fylla i formuläret Beställ och publicera hemsida (se detaljerad information på finska eller på engelska).

Uppdatering av hemsidorna lyckas med en maskin som är kopplad till universitetets nätverk. Hemsidans adress är https://www.mv.helsinki.fi/home/anvandar-id/, naturligtvis ersätts av ditt egna användar-id. Du kan också använda dig av en VPN-portal för att komma åt din hemsidekatalog, men VPN-portalen lämpar sig bäst för överflyttandet av enskilda filer, editeringen lyckas bättre när din hemkatalog är nätverksstation.