Personliga hemsidor

Personal och studerande kan publicera egna hemsidor på universitetets server. För hemsidan finns det reserverat 10 gigabyte. Alla användare har rätt att se hemkatalogen och katalogen är ämnad endast för publicering av webbmaterial.

  Du kan beställa en ny hemsida genom att fylla i formuläret Beställ och publicera hemsida (se detaljerad information på finska eller på engelska).

  Uppdatering av hemsidorna lyckas med en maskin som är kopplad till universitetets nätverk. Hemsidans adress är https://www.mv.helsinki.fi/home/anvandar-id/, naturligtvis ersätts av ditt egna användar-id.

   

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp