GnuPG: Kryptering och signering av e-posttrafik och filer

GnuPG är ett gratisprogram för kryptering och signering av e-posttrafik och filer. Det finns olika versioner av programmet för nästan alla operativsystem.

Användingen av GnuPG för kryptering av e-posttrafik baseras på ett nyckelpar, bestående av en offentlig och en privat nyckel. Som namnet antyder är den offentliga nyckeln offentlig, och den kan delas fritt. Med hjälp av den offentliga nyckeln kan vem som helst kryptera ett e-postmeddelande så att endast mottagaren kan öppna den med sin hemliga nyckel. Ingen annan kan läsa meddelandet. På samma sätt kan man med sin privata nyckel signera meddelandet så att andra kan försäkra sig om att meddelandet är äkta med hjälp av den offentliga nyckeln.

Den privata nyckeln är hemlig och ska aldrig avslöjas för andra.

GnuPG instruktioner:

Läs också instruktion om kryptering av med 7-zip-programmet.

  Installation 

  • Linux

  För Linux-datorer är GnuPG tillgängligt via pakethanteraren för alla vanliga distributionsversioner av Linux, i många fall är det installerat som standard eftersom det i stor utsträckning används för äkthetsverifiering vid distribution av pakethanteraren och uppdateringar.

  • Windows-dator hemma

  GnuPG är tillgängligt för personliga datorer som en färdigpaketerad version på GPG4Win-projektets webbplats. I baspaketet medföljer vissa valfria hjälpprogram som underlättar användningen, till exempel ett grafiskt användargränssnitt för GnuPG.

  • Macintosh-dator hemma

  GPG Suite är ett färdigt distributionspaket som anpassats till OS X. Paketet återfinns på GPG Tools-projektets webbplats. Precis som GPG4Win, innehåller GPG Suite utöver själva GnuPG även hjälpprogram för enklare användning.

  • Övriga operativsystem

  Eftersom GnuPG:s källkod är fritt tillgänglig, är det i princip möjligt att använda tillsammans med nästan vilket som helst operativsystem som har en C-kompilator. Mer information om ovanliga operativsystem återfinns på GnuPG-projektets webbplats.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp