GnuPG: Kryptera och signera filer i Urklipp

Med Kleopatra kan du hantera data i textformat i Urklipp, vilket möjliggör kryptering och signering även för sådana program och medier som inte direkt stöder GnuPG.

  Se Detaljerad hjälp flik för instruktioner med bilder.

  Kryptering

  • Välj den text som du vill kryptera och kopiera den till Urklipp
  • högerklicka på Kleopatra-ikonen i skärmens nedre högra hörn
  • öppna Clipboard-menyn
  • välj Encrypt

  • Klicka på Add recipient i fönstret som öppnas

  • Välj mottagarna i listan som öppnas
   • Om du vill välja flera mottagare på en gång, håll control-knappen nedtryckt och klicka på varje mottagare.
  • Klicka på Ok.

  • När du har valt alla önskade mottagare klickar du på Next.
   • Kleopatra bekräftar att krypteringen lyckats och returnerar texten i krypterat format till Urklipp. Klistra in den krypterade texten från Urklipp till önskat ställe eller program.

  Dekryptering av meddelanden och verifiering av signaturer

  • Välj det krypterade eller signerade meddelande som du vill hantera och kopiera det till Urklipp. Kom ihåg att samtliga rubriker i texten (se nedan) och allt innehåll mellan dem ska vara med felfria för att du ska kunna dekryptera meddelandet och verifiera signaturen.

  Rubriker i krypterad text:

  -----BEGIN PGP MESSAGE-----

  -----END PGP MESSAGE-----
  Rubriker i signerad text:
  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----

  -----END PGP SIGNATURE-----

  • Högerklicka på Kleopatra-ikonen i skärmens nedre högra hörn
  • öppna Clipboard-menyn
  • välj Decrypt/Verify

  Kleopatra dekrypterar texten och eller/verifierar signaturen, bekräftar att åtgärden varit framgångsrik och, om det handlar om dekryptering, återställer texten i klartext i Urklipp. Efter detta klistrar du in den krypterade texten från Urklipp till önskat ställe eller program.


  OBS! Kleopatra är mycket noggrant när det gäller förtroenderelationen mellan undertecknarnas nycklar. Om det inte enligt programmet finns tillräckligt förtroende, dvs. verifieringen av en betrodd person inte är minst lika stark som undertecknarens nyckel, kan signaturens äkthet inte konstateras ("Not enough information to check signature validity"). Detta innebär emellertid inte att signaturen inte är tekniskt korrekt eller att det signerade materialet skulle ha förändrats. Om du klickar på Show details visar Kleopatra mer information om vad anmärkningen beror på. Om signaturen är intakt, står det Signed on by i tilläggsinformationen.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp