GnuPG: Importera eller hämta nycklar till den egna nyckelringen

Om du ska kunna skicka krypterade meddelanden och filer till andra eller verifiera deras elektroniska signaturer behöver du deras offentliga nycklar. Nycklarna kan hämtas i filer med hjälpprogrammet GpgEX eller tillägget Enigmail till Thunderbird. På nätet finns även nyckelservrar avsedda för delning av offentliga nycklar. Nycklar kan hämtas på servrarna med hjälpprogrammet Enigmail eller Kleopatra.

Importera nycklar från en fil - GpgEX

I filen väljer du den nyckelfil som du vill importera till din nyckelring. Högerklicka på nyckelfilen och välj Import keys under menyn More GpgEX options.

Programmet meddelar om importresultatet:


 

Importera nycklar från en fil - Enigmail

 • Öppna OpenPGP-menyn
 • välj Key management
 • välj File efter att nyckelhanteringsfönstret öppnats
 • välj Import keys from file
 • i det fönster som öppnas väljer du den fil som innehåller nyckeln som du vill importera
 • klicka på Ok

Slutligen meddelar programmet om importresultatet.

Hämta nycklar på en nyckelserver - Enigmail

 • Öppna OpenPGP-menyn
 • välj Key management
 • välj Keyserver i nyckelhanteringsfönstret som öppnas
 • välj Search for keys i rullgardinsmenyn

 • Ange en önskad term i sökfältet, till exempel namn, e-postadress eller Key ID

 • Kryssa för de nycklar som du vill hämta i sökresultatet och klicka på Ok. Beroende på antalet nycklar kan det ta en stund att importera dem.


Programmet meddelar importresultatet särskilt för varje nyckel

Hämta nycklar på en nyckelserver - Kleopatra

 • Starta Kleopatra
 • öppna File-menyn
 • välj Lookup certificates on server.

 • Ange en önskad term i sökfältet, till exempel namn, e-postadress eller Key ID
 • klicka på Search.


• Välj de nycklar som du vill hämta i sökresultatet och klicka på Import. Du kan välja flera nycklar genom att klicka på dem och samtidigt hålla control-knappen nedtryckt. Beroende på antalet nycklar kan det ta en stund att importera dem.

Programmet meddelar slutligen importresultatet särskilt för varje nyckel.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp