GnuPG: Säkerhetskopiera nycklar

Om en privat nyckel förstörs eller försvinner leder detta oundvikligen till att material som krypterats med nyckeln inte längre kan öppnas och att den digitala identitet som förknippas med nyckeln blir obrukbar. Därför är det klokt att ta väl hand om sin egen nyckel. Genast efter att nycklarna skapats lönar det sig att spara en kopia av samtliga egna nycklar på ett säkert ställe, till exempel i ett bankfack.

  Du kan säkerhetskopiera din nyckel på följande sätt:

  • Öppna OpenPGP-menyn
  • välj Key management
  • sök din nyckel i listan
  • högerklicka på nyckeln
  • välj Export keys to file

  Avaimen tallentaminen

  • Klicka på Export secret keys och välj var du vill spara säkerhetskopian av nycklarna.

  Avaimen tallentaminen

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp