Enheternas hemsidor

Tabs

Detaljerad hjälp

Publika webbplatser kan skapas för enheter, forskningsgrupper, utbildningsprogram, projekt, konferenser eller för andra ändamål.

Drupal

För att uppdatera enhetssidor (organisation, institution, forskningsprojekt) används numera Drupal-systemet. Mer information i handboken för innehållsproducenter: