Enheternas hemsidor

Publika webbplatser kan skapas för enheter, forskningsgrupper, utbildningsprogram, projekt, konferenser eller för andra ändamål.

Drupal

För att uppdatera enhetssidor (organisation, institution, forskningsprojekt) används numera Drupal-systemet. Mer information i handboken för innehållsproducenter:

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp