Enheternas hemsidor

Tabs

Detaljerad hjälp

För att uppdatera enhetsspecifika hemsidor krävs en uppdateringsnyckel. Sidorna kan uppdateras på olika sätt. Universitetet arrangerar kurser för personalen som behandlar till exempel användandet av Dreamweaver-programmet.

Du kan anmäla dig till kurserna via HENKKA-applikationen för skolningskalendern.

Uppdateringsnycklarna

För uppdatering av institutionssidor (organisation, institution, forskningsprojekt) på universitetets www-server behövs en uppdateringsnyckel. Mer information om skapande av sidor och sökning av uppdateringsnyckel:

Uppdatering av hemsidor