Snabbmeddelandetjänst Jabber

Tabs

Detaljerad hjälp

Jabber är snabbmeddelandenät. Med Jabber kan du ansluta dig till gruppdiskussioner (rum) eller skicka privatmeddelanden till andra som använder Jabber. Du kan själv också skapa nya rum. I Jabber är det möjligt att skapa avgränsade rum med tillträde endast för separat tillåtna användare. Universitetets adress till Jabber är chat.helsinki.fi.

Jabber kontaktas via ett separat kundprogram. Rekommenderade kundprogram är:

  • Pidgin (Windows och Linux)
  • Adium (Mac OSX)
  • Xabber (Android)

Installation och användning av kundprogram

Pidgin är tillgänglig via Software Center på universitetets Windows-datorer.

Allmänna inställningar för kundprogram

  • Server: chat.helsinki.fi
  • Port: 5222 (require encryption)
  • Protokoll: XMPP
  • Proxy: chat.helsinki.fi
  • Rum: rooms.chat.helsinki.fi