Snabbmeddelandetjänst Jabber

Jabber är snabbmeddelandenät. Med Jabber kan du ansluta dig till gruppdiskussioner (rum) eller skicka privatmeddelanden till andra som använder Jabber. Du kan själv också skapa nya rum. I Jabber är det möjligt att skapa avgränsade rum med tillträde endast för separat tillåtna användare. Universitetets adress till Jabber är chat.helsinki.fi.

Jabber kontaktas via ett separat kundprogram. Rekommenderade kundprogram är:

 • Pidgin (Windows och Linux)
 • Adium (Mac OSX)
 • Xabber (Android)

  Pidgin är tillgänglig via Software Center på universitetets Windows-datorer.

  Allmänna inställningar för kundprogram 

  • Server: chat.helsinki.fi
  • Port: 5222 (require encryption)
  • Protokoll: XMPP
  • Proxy: chat.helsinki.fi
  • Rum: rooms.chat.helsinki.fi

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp