Rekommendationer för användningen av IAM-grupper

Hör du till en grupp?
Många rättigheter administreras via grupper, och ett problem kan ofta bero på att du inte tillhör en viss grupp. Du kan också kontrollera dina grupper via programmet HY Assistant på universitetets Windows-dator.

Alla vid universitetet skapa en grupp. Grupperna kan användas bl.a. i följande tjänster:

 • E-postlistor
 • Serviceadresser/delade postlådor och kalendrar
 • Flamma-arbetsgrupperna
 • Gruppkataloger
 • Wiki
 • Innan du skapar en ny grupp kan du söka en lämplig grupp bland befintliga grupper. Använd till exempel de färdiga grupper som börjar på hy och som nämns i den detaljerade instruktionen. Du kan söka grupper på fliken Sök och skapa grupper i verktyget för gruppadministrering.
 • Namnge gruppen med ett så beskrivande namn som möjligt. Använd till exempel förkortningen för organisationsenheten i början av namnet.
 • Ange användningsändamålet så exakt som möjligt i beskrivningen, gärna så att man också kan dra slutsatser om vem som har anslutits till gruppen.
 •  

  Hy-grupper

  I IAM-systemet finns det redan flera automatiska grupper som du kan använda. Med IAM-verktyget kan du granska hu-gruppernas medlemslista.

  1) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-employees och hy-fristående institutions förkortning-employees

  • Innehåller utifrån anställningsdata i SAP HR de anställda vid organisationsenheten i fråga.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras varje natt från data i SAP HR.

  2) hy-faktultetsförkortning-institutionsförkortning-supervisors och hy-fristående institutions förkortning-supervisors

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och chefsstatus (och är inte befriade från arbetet).
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  3) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-teach-research och hy-fristående institutions förkortning-teach-research

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och hör till undervisnings- och forskningspersonalen (karriärstegar 1–4) och är inte befriade från arbetet.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  4) hy-fakultetsförkortning-institutionsförkortning-coemployees och hy-fristående institutions förkortning-coemployees

  • Innehåller stipendieforskare, gästande forskare, civiltjänstgörare och andra som har ett HU-användarnamn och giltiga avtalsuppgifter i SAP HR.
  • Skapas automatiskt i systemet.

  5) hy-faktultetsförkortning-institutionsförkortning-allstaff och hy-fristående institutions förkortning-allstaff

  • Innehåller motsvarande grupp som slutar på -employees och -coemployees + eventuellt manuellt tillsatta personer, vars uppgifter inte finns i SAP HR.
  • Servicekoordinatorerna uppdaterar dessa grupper.

  6) hy-employees

  • Omfattar alla universitetsanställda med ett giltigt arbetsavtal i SAP HR. Även de arbetsbefriade finns med. Obs! Inte tillgänglig som e-postlista.
    

  Grp-grupper

  Grupper som börjar på grp-alkuiset kan skapas med detta verktyg: https://idm.helsinki.fi/web/ av alla som har ett AD-användarnamn beviljat av universitetet.
  Läs instruktionerna

  • Till grp-grupperna kan man lägga till en person som har ett användarnamn vid Helsingfors universitet.
  • För grp-grupperna visas endast beskrivningen och en lista över ägarna.
  • Medlemslistorna visas inte för grp-grupper.
  • Om du är osäker på om en viss grp-grupp lämpar sig för ditt behov, kan du begära mer information av gruppens ägare. Gruppens ägare hittar du på fliken Sök och skapa grupper i verktyget för gruppadministrering. Skriv in gruppens namn i sökfältet. I sökresultaten visas gruppens ägare och deras e-postadresser.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp