Rekommendationer för användningen av IAM-grupper

Med IAM-grupphanteringsverktyget kan du söka efter lämpliga grupper bland befintliga grupper. Med verktyget kan du skapa grupper för olika ändamål och administrera de grupper du är ägare till: gruppmedlemmar, gruppägare och andra uppgifter om gruppen.

Grupphanteringsverketyget IAM finns på https://idm.helsinki.fi/web
Obs! För att få tillgång till verktyget utanför universitetsnätverket behövs en VPN-anslutning

Läs mer om grupper och grupphanteringsverktyget IAM här


Grupper kan användas bland annat i följande tjänster:

 • E-postlistor
 • Serviceadresser / delade postlådor och kalendrar
 • Flamma-arbetsgrupper
 • Grupplagringsutrymme
 • XWiki
 • För utrymmesbokningsbehörigheter gällande utrymmen som bokas via Microsoft 365 (använd helst hy-allstaff-grupper)
 • För administrering av rättigheter i beredningsområden i Riihi
  • Gruppens namn ska börja på hy eller grp-riihi.
  • Andra grupper som börjar på grp fungerar i Riihi endast som medlemmar i en grupp som börjar på hy eller grp-riihi.
 • I andra system som läser gruppuppgifter i AD- eller LDAP-användarregistren

  Det finns tre typer av grupper

  • grp-grupper är avsedda att användas av en liten grupp, för begränsade eller tillfälliga behov, t.ex. studenter, forskargrupper etc.
  • hy-grupper är avsedda för universitetsgemenskapens gemensamma användning
  • sys-grupper är automatiserade grupper som skapats via HERO.

  Obs! Gruppens ägare är inte automatiskt medlem i gruppen, så om du vill att även ägaren ska få de rättigheter som behövs måste du lägga till hen som medlem.

  • Innan du skapar en ny grupp kan du söka en lämplig grupp bland befintliga grupper. Använd till exempel de färdiga grupper som börjar på hy och som nämns i den detaljerade instruktionen.
  • Du kan skapa en grp-grupp själv med IAM-grupphanteringsverktyget och hantera dess uppgifter: medlemslista, ägare och andra uppgifter.
  • Namnge gruppen med ett så beskrivande namn som möjligt. Använd till exempel förkortningen för organisationsenheten i början av namnet.
  • Ange användningsändamålet så exakt som möjligt i beskrivningen. Beskriv helst så att man kan sluta sig till vilka som har anslutits till gruppen.

  Du kan begära att en hy-grupp ska grundas genom att  skicka e-post till  hy-ryhmat@helsinki.fi. Begäran kan behandlas snabbare om du uppger följande uppgifter:

  • användningssyfte
  • förslag till gruppens namn
  • förslag till gruppens ägare

  Obs! Gruppens ägare är inte automatiskt medlem i gruppen, så om du vill att även ägaren ska få rättigheter måste du lägga till hen som medlem. 

  Läs mer under Detaljerad hjälp

  Det finns tre typer av grupper

  I IAM-systemet finns tre typer av grupper: grupper som börjar på "grp", "hy" respektive "sys".

  Obs! Gruppen bör ha minst två ägare för att säkerställa att den kan upprätthållas.

  • hy-grupper är avsedda för universitetsgemenskapens gemensamma användning
   • Vem som helst kan begära att en hy-grupp ska skapas via adressen hy-ryhmat@helsinki.fi, om det inte finns en lämplig befintlig grupp. Begäran kan behandlas snabbare om du uppger följande uppgifter:
    • användningssyfte
    • förslag till gruppens namn
    • förslag till gruppens ägare
   • Den aktör som känner till den praktiska verksamheten i gruppen ansvarar för medlemslistan   
   • Medlemslistan är synlig för alla.
   • Hy-grupper har alltid också en e-postadress (med undantag för vissa specialfall, såsom hy-employees)
   • En del av hy-grupperna är automatiska grupper, där medlemskapet fastställs utifrån SAP-HR:s arbetsavtals- och avtalsuppgifter. 
    • dessa har formen: hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-employees eller hy-fristående institutions förkortning-employees
   • Läs mer om hy-grupper i de separata Helpdesk-anvisningarna (detaljerad hjälp).
   • Obs: Du kan bara skicka meddelanden till HY-grupper från universitetets e-postadresser. 
     
  • sys-grupper är automatiserade grupper som skapats via HERO.

  Hy-grupper

  • Hy-grupper är avsedda för hela universitetsgemenskapens gemensamma användning. En del av dessa administreras manuellt och en del är automatiska grupper, där medlemskapet fastställs utifrån SAP-HR:s arbetsavtals- och avtalsuppgifter.
  • Medlemslistan för hy-grupperna är synlig för alla, liksom gruppens beskrivning och ägare. Man hittar medlemslistan genom att klicka på info-knappen efter gruppens namn i sökfunktionens resultat.
  • Hy-grupperna är alltid också i e-postbruk (med undantag för några specialfall, såsom hy-employees).
  • Grupper som börjar på hy skapas centraliserat. Medlemslistan administreras så nära verksamhetsmiljön i fråga som möjligt.
  • En del av hy-grupperna är automatiska grupper, där medlemskapet fastställs utifrån SAP-HR:s arbetsavtals- och avtalsuppgifter. Läs mer nedan.
   • Det går inte att manuellt redigera innehållet i automatiska grupper som börjar på hy och baserar sig på SAP-HR-uppgifter, och man kan inte heller inkludera dem på fliken över grupper som man äger i IAM-gruppregistret.
  • Vem som helst kan begära att en grupp ska grundas via adressen  hy-ryhmat@helsinki.fi.  Begäran kan behandlas snabbare om du uppger följande uppgifter: 
   • användningssyfte
   • förslag till gruppens namn
   • förslag till gruppens ägare

  1) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-employees och hy-fristående institutions förkortning-employees

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, som har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och inte är befriade från arbetet.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  2) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-coemployees och hy-fristående institutions förkortning-coemployees

  • Inkluderar organisationsenhetens emeritusprofessorer, gästforskare, docenter med docentavtal, stipendieforskare och gästande professorer som har HU-användarnamn och gällande avtalsuppgifter i SAP-HR (annat än arbetsavtal, personalområde D2-D6).
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  3) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-allstaff och hy-fristående institutions förkortning-allstaff

  • Innehåller motsvarande grupp som slutar på -employees och -coemployees + eventuellt personer och/eller grupper som administreras manuellt, vars uppgifter inte finns i SAP HR.
   • Personer som administreras manuellt och personer i grupper som administreras manuellt är personer som hör till arbetsgemenskapen i fråga, vars avtalsuppgifter i SAP HR inte är kopplade till enheten i fråga (t.ex. dubbelaffiliering).
  • Servicekoordinatorerna uppdaterar dessa grupper.

  4) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-supervisors och hy-fristående institutions förkortning-supervisors

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och chefsstatus (och inte är befriade från arbetet).
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  5) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-level-n och hy-fristående institutions förkortning-level-n

  • Omfattar anställda vid organisationsenheten i fråga, vilka har ett gällande arbetsavtal i SAP HR och hör till undervisnings- och forskningspersonalen (karriärstegar 1–4, dvs. n = 1, 2, 3 eller 4) och inte är befriade från arbetet.
  • Skapas automatiskt i systemet.
  • Uppdateras dagligen på basis av uppgifterna i SAP HR.

  6) hy-fakultetsförkortning-avdelningsförkortning-teach-research och hy-fristående institutions förkortning- teach-research

  • Innehåller grupper som slutar på -leveln i organisationsenheten i fråga + eventuellt personer och/eller grupper som administreras manuellt, vars uppgifter inte finns i SAP HR.
   • Personer som administreras manuellt och personer i grupper som administreras manuellt är personer som hör till arbetsgemenskapen i fråga, vars avtalsuppgifter i SAP HR inte är kopplade till enheten i fråga (t.ex. dubbelaffiliering).
  • Kontrollera gruppens ägare i grupphanteringsverktyget .

  7) hy-employees

  • Omfattar alla universitetsanställda med ett giltigt arbetsavtal i SAP HR. Även de arbetsbefriade finns med. OBS! Inte tillgänglig som e-postlista.

  8) Universitetsservicens hy-ypa-<enhet>

  • hy-ypa-<enhet>-henkilosto-grupperna är hierarkiska sammanställda grupper av de grupper som administreras av cheferna inom universitetsservicen.
  • Varje chef administrerar grupper för sin personal.
  • Cheferna inom universitetsservicen har fått administratörsrättigheter till alla IAM-grupper som börjar på hy inom sin egen enhet.
  • Varje enhet bestämmer vilka andra som ska ha administratörsrättigheter till enhetens grupper.

  9) hy-grant-funded-researchers

  • Inkluderar alla som har ett aktivt bidragsforskarekontrakt i SAP HR.

  Grp-grupper

  Grupper som börjar på grp kan skapas av vem som helst vid universitetet, som har ett användarnamn som beviljats av universitetet, med hjälp av grupphanteringsverktyget.
  Läs mer om hur man skapar en grupp i de separata anvisningarna

  • en grp-grupp kan skapas av vem som helst som har ett universitetsanvändarnamn (s.k. AD-användarnamn).
  • För grp-grupperna visas endast beskrivningen och en lista över ägarna.
  • Medlemslistorna visas inte för grp-grupper. Medlemslistan är endast synlig för gruppägarna.
  • Innan du skapar en ny grupp, kontrollera med verktyget om det redan finns en lämplig grupp.
  • Om du är osäker på om en viss grp-grupp lämpar sig för ditt behov, kan du begära mer information av gruppens ägare. Gruppens ägare hittar du på fliken Sök och skapa grupper i verktyget för gruppadministrering. Skriv in gruppens namn i sökfältet. I sökresultaten visas gruppens ägare och deras e-postadresser.

  Obs! Gruppen bör ha minst två ägare för att säkerställa att den kan upprätthållas. 

  Sys-grupper 

  Sys-grupper är automatiserade grupper som skapats via HERO.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp