Suosituksia IAM-ryhmien käytöstä

IAM-ryhmienhallintatyökalulla voit hakea tarkoitukseesi sopivia ryhmiä olemassa olevista ryhmistä. Työkalulla voit luoda ryhmiä eri tarkoituksiin ja hallinnoida ryhmiä, joiden omistaja olet: ryhmän jäseniä, omistajia ja muita ryhmän tietoja.

Ryhmienhallintatyökalu IAM sijaitsee osoitteessa https://idm.helsinki.fi/web
Huom! Yliopistoverkon ulkopuolella pääsyyn tarvitaan VPN-yhteys

Lue lisää ryhmistä ja ryhmienhallintatyökalu IAM:stä täältä


Ryhmiä voi käyttää mm. seuraavissa palveluissa:

  Ryhmiä on kolmenlaisia

  • grp-ryhmät on tarkoitettu suppean ryhmän käyttöön, rajoitettuun tai tilapäiseen tarpeeseen, esim. opiskelijoille, tutkimusryhmille ym.
  • hy-ryhmät on tarkoitettu yliopistoyhteisön yhteiskäyttöön
  • sys-ryhmät ovat HERO:sta luotuja automaattiryhmiä.

  HUOM: ryhmän omistaja ei ole automaattisesti ryhmän jäsen, joten jos haluat että myös omistaja saa tarvittavat oikeudet, lisää hänet myös jäseneksi.

  • Ennen kuin luot itse uuden ryhmän, tarkista löytyykö jo olemassa olevien ryhmien joukosta tarkoitukseesi sopiva. Käytä esimerkiksi tarkassa ohjeessa mainittuja valmiita hy-alkuisia ryhmiä.
  • Voit itse luoda grp-ryhmän IAM-ryhmienhallintatyökalulla ja hallinnoida sen tietoja: jäsenlistaa, omistajia ja muita tietoja.
  • Nimeä ryhmä mahdollisimman kuvaavasti. Käytä esimerkiksi organisaatioyksikön lyhennettä nimen alussa.
  • Kerro kuvauksessa mahdollisimman tarkkaan käyttötarkoitus. Kuvaile mielellään niin, että siitä pystyy myös päättelemään keitä ryhmään on liitetty.

  Voit pyytää hy-ryhmän perustamista osoitteesta hy-ryhmat@helsinki.fi. Pyynnön käsittelyä nopeuttaa, kun annat seuraavat tiedot:

  • käyttötarkoitus
  • ehdotus ryhmän nimeksi
  • ehdotus ryhmän omistajiksi

  HUOM: ryhmän omistaja ei ole automaattisesti ryhmän jäsen, joten jos haluat, että myös omistaja saa oikeudet, lisää hänet myös jäseneksi. 

  Lue lisää ohjeita Tarkka ohje -välilehdeltä

  Ryhmiä on kolmenlaisia

  IAM-järjestelmässä on kolmenlaisia ryhmiä: "grp-", "hy-" ja "sys-" –alkuisia.

  Huom! Ryhmällä tulisi olla vähintään kaksi omistajaa ryhmän ylläpidon varmistamiseksi.

  • hy-ryhmät on tarkoitettu yliopistoyhteisön yhteiskäyttöön
   • Kuka tahansa voi pyytää hy-ryhmän perustamista osoitteesta hy-ryhmat@helsinki.fi, mikäli olemassa olevien joukosta ei löydy tarkoitukseen sopivaa. Pyynnön käsittelyä nopeuttaa, kun annat seuraavat tiedot:
    • käyttötarkoitus
    • ehdotus ryhmän nimeksi
    • ehdotus ryhmän omistajiksi
   • Jäsenlistan ylläpito kuuluu sille taholle, joka tuntee kyseisen ryhmän käytännön toimintaa.  
   • Jäsenlista näkyy kaikille.
   • Hy-ryhmillä on aina myös sähköpostiosoite (pois lukien muutama erikoistapaus, esim. hy-employees).
   • Osa hy-ryhmistä on automaattiryhmiä, joiden jäsenyys määräytyy SAP-HR:n työsopimus- ja sopimustiedoista. 
    • nämä ovat muotoa: hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-employees tai hy-erillislaitoslyhenne-employees
   • Lue hy-ryhmistä tarkemmin erillisestä Helpdeskin ohjeesta (tarkka ohje).
   • Huom. Hy-ryhmiin pystyy lähettämään viestejä vain yliopiston sähköpostiosoitteista.
     
  • sys-ryhmät ovat HERO:sta luotuja automaattiryhmiä.

  Hy-ryhmät

  • Hy-ryhmät on tarkoitettu koko yliopistoyhteisön yhteiskäyttöön. Osa näistä ylläpidetään käsin, osa on automaattiryhmiä, joiden jäsenyys määräytyy SAP-HR:n työsopimus- ja sopimustiedoista.
  • Hy-ryhmien jäsenlista näkyy kaikille samoin kuin ryhmän kuvaus ja omistajat. Jäsenlista löytyy hakutoiminnon tuloksista ryhmän nimen perässä olevan info-napin takaa.
  • Hy-ryhmät ovat aina myös sähköpostikäytössä (pois lukien muutama erikoistapaus, esim. hy-employees).
  • Hy-alkuiset ryhmät luodaan keskitetysti. Jäsenlistaa ylläpidetään mahdollisimman lähellä kyseistä toimintaympäristöä.
  • Osa hy-ryhmistä on automaattiryhmiä, joiden jäsenyys määräytyy SAP-HR:n työsopimus- ja sopimustiedoista. Katso tarkemmin alla.
   • SAP-HR:n tietoihin perustuvien hy-alkuisten automaattiryhmien sisältöä ei ole mahdollista muokata käsin eikä niitä ole mahdollista saada IAM-ryhmärekisterissä "Omistamani ryhmät" -välilehdelle.
  • Kuka tahansa voi pyytää ryhmän perustamista osoitteesta hy-ryhmat@helsinki.fi. Pyynnön käsittelyä nopeuttaa, kun annat seuraavat tiedot: 
   • käyttötarkoitus
   • ehdotus ryhmän nimeksi
   • ehdotus ryhmän omistajiksi

  1) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-employees ja hy-erillislaitoslyhenne-employees

  • Sisältävät kyseisen organisaatioyksikön työntekijät, joilla on SAP-HR:ssä voimassa oleva työsopimus eivätkä he ole työstä vapautettuina.
  • Luodaan järjestelmään automaattisesti.
  • Päivittyvät SAP-HR:n tiedoista päivittäin.

  2) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-coemployees ja hy-erillislaitoslyhenne-coemployees

  • Sisältävät kyseisen organisaatioyksikön emeritusprofessorit, vierailevat tutkijat, dosentit, joilla dosenttisopimus, apurahatutkijat sekä vierailevat professorit, joilla on HY:n käyttäjätunnus ja SAP-HR:ssä voimassa olevat sopimustiedot (muu kuin työsopimus, henkilöstöalaryhmä D2-D6).
  • Luodaan järjestelmään automaattisesti.
  • Päivittyvät SAP-HR:n tiedoista päivittäin.

  3) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-allstaff ja hy-erillislaitoslyhenne-allstaff

  • Sisältävät vastaavan -employees ja -coemployees -loppuisen ryhmän + mahdollisesti käsin ylläpidettyjä henkilöitä ja/tai ryhmiä, joiden tiedot eivät tule SAP HR:stä.
   • Käsin ylläpidetyt henkilöt ja käsin ylläpidettyihin ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat kyseiseen työyhteisöön kuuluvia henkilöitä, joiden sopimustiedot SAP HR:ssä eivät kohdistu kyseiseen yksikköön (esim. kaksoisaffiliaatioita).
  • Palvelukoordinaattorit päivittävät näitä ryhmiä.

  4) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-supervisors ja hy-erillislaitoslyhenne-supervisors

  • Sisältävät kyseisen organisaatioyksikön työntekijät, joilla on SAP-HR:ssä voimassa oleva työsopimus ja esihenkilön status (eivätkä ole työstä vapautettuina).
  • Luodaan järjestelmään automaattisesti.
  • Päivittyvät SAP-HR:n tiedoista päivittäin.

  5) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-leveln ja hy-erillislaitoslyhenne-leveln

  • Sisältävät kyseisen organisaatioyksikön työntekijät, joilla on SAP-HR:ssä voimassa oleva työsopimus, kuuluvat opetus- ja tutkimushenkilöstöön (uraportailla 1-4, siis n = 1, 2, 3 tai 4) eivätkä ole työstä vapautettuina.
  • Luodaan järjestelmään automaattisesti.
  • Päivittyvät SAP-HR:n tiedoista päivittäin.

  6) hy-tiedekuntalyhenne-osastolyhenne-teach-research ja hy-erillislaitoslyhenne- teach-research

  • Sisältävät kyseisen organisaatioyksikön -leveln -loppuiset ryhmät + mahdollisesti käsin ylläpidettyjä henkilöitä ja/tai ryhmiä, joiden tiedot eivät tule SAP-HR:stä.
   • Käsin ylläpidetyt henkilöt ja käsin ylläpidettyihin ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat kyseiseen työyhteisöön kuuluvia henkilöitä, joiden sopimustiedot SAP HR:ssä eivät kohdistu kyseiseen yksikköön (esim. kaksoisaffiliaatioita).
  • Tarkista Ryhmienhallintatyökalusta ryhmän omistajat.

  7) hy-employees

  • Sisältää kaikki yliopiston työntekijät, joilla on SAP-HR:ssä voimassaoleva työsopimus. Myös työstävapautetut ovat mukana. HUOM: Ei käytettävissä sähköpostilistana.

  8) Yliopistopalveluiden hy-ypa-<toimiala>

  • hy-ypa-<toimiala>-henkilosto -ryhmät ovat hierarkkisia koosteryhmiä YPA:n esihenkilöiden käsin ylläpitämistä ryhmistä.
  • Jokainen esihenkilö ylläpitää ryhmiä oman henkilöstönsä osalta.
  • Yliopistopalveluiden esihenkilöille on annettu ylläpito-oikeudet kaikkiin oman toimialansa hy-alkuisiin IAM-ryhmiin.
  • Jokainen toimiala päättää, kenellä kaikilla muilla on toimialan ryhmien ylläpito-oikeudet.

  Grp-ryhmät

  Grp-alkuiset ryhmät ovat ryhmiä, joita pystyy luomaan ryhmienhallintatyökalulla kuka tahansa yliopistolainen, jolla on yliopiston myöntämä käyttäjätunnus.
  Lue tarkemmat ohjeet ryhmän luomiseen erillisestä ohjeesta

  • grp-ryhmän voi luoda kuka tahansa, jolla on yliopiston käyttäjätunnus (ns. AD-tunnus).
  • grp-ryhmistä näet ainoastaan kuvauksen ja listan omistajista.
  • Jäsenlistaa ei grp-ryhmistä näytetä. Jäsenlista näkyy vain ryhmän omistajille.
  • Ennen kuin luot uuden ryhmän, tarkista samalla työkalulla, onko tarkoitukseesi sopiva ryhmä jo olemassa.
  • Mikäli olet epävarma, soveltuuko jokin tietty grp-ryhmä käyttötarkoitukseesi, voit kysyä lisätietoa ryhmän omistajalta. Ryhmän omistajan voit selvittää ryhmienhallintatyökalun Ryhmien haku ja luonti -välilehdeltä. Kirjoita hakulaatikkoon ryhmän nimi. Hakutuloksissa näkyvät ryhmän omistajat ja heidän sähköpostiosoitteensa.

  Huom! Ryhmällä tulisi olla vähintään kaksi omistajaa ryhmän ylläpidon varmistamiseksi. 

  Sys-ryhmät 

  Sys-ryhmät ovat HERO:sta luotuja automaattiryhmiä.

  Anna palautetta

  Helsingin yliopiston IT-Helpdeskin ohjesivusto auttaa sinua työhösi liittyvissä IT-aiheisissa kysymyksissä. Kerro meille, miten voisimme parantaa ohjeitamme. Arvostamme suuresti palautettasi!

  Kuinka parantaisit ohjeistusta?
  Takaisin ylös