Kokoomasivu

Yhteydet yliopiston ulkopuolelta

 

OpenVPN-kapasiteettia kasvatettu etätöiden helpottamiseksi 

Tietotekniikkakeskus on kasvattanut OpenVPN-palvelun kapasiteettia lisäämällä uuden hy-tun -yhteyden. Uusi yhteys päivittyy automaattisesti kaikille keskitetyn hallinnan Windows-koneille 18.3. alkaen. 

Avaa OpenVPN Windowsin alavalikosta hiiren kakkospainikkeella.

OpenVPN-valikko näyttää päivityksen jälkeen tältä:

OpenVPN-asetukset
 

Käyttöohje

Käytä uutta hy-tun -yhteyttä, jos olet kotiverkossa tai muussa verkossa, johon luotat 

  •   Ainoastaan tarpeellinen liikenne menee yliopiston kautta (mm. kotihakemistot, Efecte, SAP)  
  •   Kuormittaa vähemmän yliopiston verkkoa 

Käytä hy-yhteyttä, jos olet muussa verkossa, esimerkiksi hotellissa tai kahvilassa 

  •   Kaikki liikenne kulkee tietoturvallisesti yliopiston kautta 
  •   Kuormittaa enemmän yliopiston verkkoa 

 

Haluatko yhdistää ryhmä- tai kotihakemistosi yliopiston ulkopuolelta? Ohjeet täällä.

MacOS Catalina 10.15 on julkaistu 7.10.2019, mutta se ei ole vielä kaikin puolin yhteensopiva HY:n palvelujen kanssa. Kaikki ohjelmistojakelun ohjelmat eivät ole vielä yhteensopivia uuden käyttöjärjestelmän kanssa.

Yliopiston keskitetyssä hallinnassa olevat koneet päivittyvät oman aikataulun mukaan testien jälkeen.

Yliopistolla on verkkopalveluita, joiden käyttö on lisenssisyistä rajattu vain yliopiston verkkoon. Tällaisia ovat mm. kirjaston tarjoamat tietokannat ja sähköiset lehdet. Mikäli palveluita haluaa käyttää yliopiston verkon ulkopuoliselta koneelta, on se mahdollista vain muodostamalla suojattu yhteys kotikoneen ja yliopiston palvelimen välille.

Yleisin tekniikka tälläisen yhteyden muodostamiseen on VPN. VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen ja koneen kaikki verkkoliikenne ohjautuu yhteyden päällä ollessa yliopiston verkon kautta.

VPN-yhteyden käyttämiseen tarvitaan voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus.

Yliopiston kannettavien päivittäminen yliopistoverkon ulkopuolella:
Yliopiston kannettavien tietoturvapäivitys yliopistoverkon ulkopuolella toimii OpenVPN:n ja Pulse VPN:n kautta. Pelkkä internetyhteys ei riitä, sillä kone ei saa silloin ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä.

Yhteys OpenVPN -asiakasohjelman kautta

VPN -ohjelmaa käytettäessä liikenne omalta koneelta yliopiston palomuurin sisäpuolella sijaitsevaan VPN-palvelimelle asti on salattua ja VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen. Jälkimmäinen mahdollistaa useiden vain yliopiston koneille rajattujen palveluiden käytön

Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Linux, Mac sekä Windows. 

Ohjeita asennukseen

Ohjeita käyttöön

Ohjeita virhetilanteisiin

Ongelmatilanteissa suosittelemme poistamaan OpenVPN -ohjelman ja asentamaan uudelleen.

Lisätietoa VPN-yhteydestä ja sen käytöstä

 

Etäkäytettävät työpöydät

Monia yliopiston sisäisiä palveluja voi käyttää etäkäytettävällä työpöydällä. Niistä kerrotaan tarkemmin tässä ohjeessa.

Yliopiston koneille tarvittava asiakasohjelma on asennettu valmiiksi. Tarvittaessa voit asentaa sen myös omalle kotikoneellesi. Yhteys etätyöpöydälle on automaattisesti suojattu. Sinun ei tarvitse käyttää lisäksi vpn-yhteyttä, esimerkiksi Pulse Securea.

Satunnaista käyttöä varten erillistä etätyöpöytäohjelmaa ei tarvitse asentaa, sillä voit käyttää etätyöpöytää selaimella osoitteessa https://vdi.helsinki.fi

VPN-yhteys Pulse Secure -ohjelmalla

Yliopistolla on myös mahdollisuus käyttää VPN-asiakasohjelma Pulse Securea. Tämä sovellus on henkilökunnan kannettavissa työasemissa valmiiksi asennettuna.

Yhteys VPN-portaali –palvelun kautta

Selaimella toimivan VPN-portaalin kautta joitakin yliopiston verkkopalveluita voi käyttää asentamatta koneelle erillisiä VPN-ohjelmia. Portaaliin kirjaudutaan osoitteessa https://www.vpn.helsinki.fi. VPN-portaali mahdollistaa yliopiston koti- ja ryhmähakemistojen hakemisen kotikoneelle työstettäväksi sekä niiden lataamisen takaisin yliopiston palvelimelle. Lisäksi portaalin kautta voi käyttää muun muassa yliopiston hallinnon tarvitsemaa SAP-ohjelmaa ja joitakin kirjaston palveluita.

Ohjeita käyttöön