Kontaktpersoner inom IT-ärenden

Tabs

Snabbinstruktion

Universitetsservice

Studerandenas och personalens användarnamn och kvoter sköts numera av Universitetsservice (Flamma). Ansökningsblankett om nyttjanderätt finns här.

Ärende

Ansvarig

Övrig information

Personalens och andra användares användarnamn *

Personalsamordnare

Bl.a. stipendieforskare, docenter och emeriti

 

Avslutande av anställningsförhållande *

Personalsamordnare

 

Arbetstagarens roller *

Personalsamordnare

Kommer senare

Kvoter och licensbegäran för stödsystemen inom forskning och undervisning

Servicekoordinator

T.ex. godkännande av lagringsutrymmen för grupper (gruppkataloger)

  Servicekoordinator  
Förmedling av enhetens anskaffningsbegäran till IT-centret Kontaktperson för anskaffningar Anvisning och kontaktuppgifter

* Kontakta Helpdesk för alla andra användarnamnfrågor

 

Kundansvariga

Våra kundansvariga betjänar universitetets enheter i deras it-behov. Varje enhet har en dedikerad kundansvarig, som kan kontaktas antingen direkt eller via Helpdesk när det gäller frågor, som berör hela enheten eller forskningsgruppen. Helpdesk ansvarar för att lösa enskilda användares it-problem.