Hemsideregister som nätverksdisk (Windows)

Ditt hemsideregister finns på en separat nätverksdisk. För att redigera hemsidor krävs det att katalogen är ansluten till din dator som en nätverksdisk.

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nät.

 

  Anslutning av hemsidekatalog

  Om din hemdator har Windows 11

  • För att se din hemkatalog (Z-enhet) på din hemdator, gör enligt följande: Öppna Resurshantering (File Explorer) med snabbkommandot Windows + E. Öppna Home-fliken i katalogstrukturen till vänster i fönstret. Klicka på knappen Map network drive.

   Om din hemdator har Windows 10

  • Öppna utforskaren, till exempel genom att klicka på mappikonen i aktivitetsfältet.
  • Välj This PC (Den här datorn) i vänstra kolumnen i utforskaren.
  • Klicka på Map network drive -knappen i den övre menyn. (Om du inte ser knappen, är du inte i This PC-vyn.)
  • Välj en valfri diskenhet i avsnittet Drive, till exempel W.
  • Skriv \\web1.ad.helsinki.fi\w1\användarnamn i Folder-fältet, där användarnamnet är ditt användarnamn (till exempel: \\web1.ad.helsinki.fi\w1\rkeskiva).
  • Se till att rutorna Connect using different credentials och Reconnect at logon är förkryssade.
  • Klicka på knappen Finish.
  • Efter detta öppnas ett inloggningsfönster. Skriv ditt användarnamn i formen atkk\användarnamn. Lösenordet anges normalt.
  • Klicka på knappen OK. Din nätverksdisk öppnas och kan användas direkt. I fortsättningen hittar du den i This PC-vyn.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp