Grundläggande användning av XWiki och att skapa en wiki-webbplats

Universitetet ersätter den tidigare wiki-tjänsten som bygger på Confluence-plattformen (https://wiki-emerita.it.helsinki.fi) med en ny XWiki-tjänst med öppen källkod år 2024. Ändringen görs av kostnadsskäl eftersom Atlassian, den nuvarande wikitjänstleverantören, höjer priserna på sina produkter avsevärt. Den nya XWiki-tjänsten lämpar sig precis som den nuvarande Wikin för produktion och administration av sådant innehåll som behöver vara tillgängligt även för personer utanför universitetet (utan inloggning i universitetets tjänster).

I de här anvisningarna har vi samlat den viktigaste informationen om XWikis funktioner för att skapa, radera och redigera en webbplats och sidor. Mer information om XWikis funktioner och verktyg finns på XWikis egen webbplats (endast på engelska).

XWiki finns på adressen wiki.helsinki.fi

Den tidigare wiki-tjänsten som bygger på Confluence-plattformen finns på adressen https://wiki-emerita.it.helsinki.fi

Terminologi

 • rotsida = den översta sidan i wiki-webbplatshierarkin, som bildas när wiki-webbplatsen skapas
 • makro = plugin för att lägga till extra funktioner i XWiki
 • undersida = en sida som har skapats eller flyttats under en annan wikisida (i det så kallade sidoträdet)
 • sida, wikisida = enskild sida som kan ha egna inställningar och egen administratör
 • mallsida = en sida som kan användas som underlag för nya sidor och kan innehålla färdig text eller makron etc.
 • sidoträd = en hierarkisk enhet av överordnade och underordnade sidor i ett specifikt wiki-område
 • wiki-webbplats = hierarkisk helhet av flera sidor

  Inloggning i XWiki

  • Gå med webbläsaren till adressen https://wiki.helsinki.fi/
  • För att logga in i XWiki klickar du på ”Drawer”-ikonen som är markerad med tre lodräta streck i menyraden (hamburgermenyn).
  • Välj det första alternativet, ”Log In”, i menyn som öppnas.
  • Välj det översta av de alternativ som visas, det vill säga  ”Login with a Helsinki University account".
  • Logga in i tjänsten med ditt Helsingfors universitet-användarnamn i dess korta form anamn (t.ex. Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva).

  Skapa en wiki-webbplats i XWiki

  • Logga in i XWiki (se ovanstående anvisningar).
  • Välj ”Create new XWiki space” på XWikis startsida.
  • Du är nu på sidan där du kan skapa din nya wiki-webbplats. Läs användningsvillkoren för tjänsten(1), ge din wiki-webbplats ett namn (2), och klicka på ”Create space!”  (3).
  • Du har nu skapat en ny wiki-webbplats. Klicka på ”Click here to go to it”  för att komma till rotsidan för din nya wiki-webbplats.

  Illustrerade anvisningar finns på fliken Detaljerad hjälp

  Inloggning i XWiki

  Gå med webbläsaren till adressen https://wiki.helsinki.fi/

  • För att logga in i XWiki klickar du på ”Drawer”-ikonen som är markerad med tre lodräta streck uppe till höger på startsidan (hamburgermenyn).
  • Välj det första alternativet, ”Log In”, i menyn som visas.
  • Välj sedan det översta alternativet, ”Login with a Helsinki University account”.
  • Logga in i tjänsten med ditt Helsingfors universitet-användarnamn i dess korta form anamn (t.ex. Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva).

  Skapa en wiki-webbplats i XWiki

  Skapa en ny wiki-webbplats i XWiki med det här verktyget. Den som skapar en wiki-webbplats får administratörsrättigheter till den, med vilka man kan administrera användarnas och användargruppernas rättigheter att redigera wiki-webbplatsen och lägga till innehåll i den.

  Skapa nya sidor

  Webbplatsens rotsida utgör den översta nivån i sidhierarkin. Alla sidor på din wiki-webbplats finns alltså i hierarkin, det vill säga i sidoträdet under denna rotsida. Förutom under rotsidan kan man skapa sidor på en lägre hierarkisk nivå under vilken annan wikisida som helst. Sidan på den högre nivån kallas då för överordnad sida (”parent page”) och sidor på lägre nivå blir undersidor (”child page”).

  • För att skapa en ny sida på din wiki-webbplats klickar du på knappen ”Create” uppe till höger på vilken sida som helst på din wiki-webbplats.
  Create”-knappen är synlig om du är på en wiki-webbplats som du själv har skapat eller om du har redigeringsrättigheter för den webbplats eller sida där du är. Om du behöver rättigheter för att redigera sidan eller webbplatsen kan du begära dem av den person vars namn du ser under ”Last Modified By”.  
  • På sidan ”Create Page” namnger du din nya sida samt anger den mallsida som ska användas för den och dess plats i sidoträdet.
  • Under ”Title(1) visas namnet på din nya sida.
  • Under ”Location(2) kan du välja var din nya sida ska finnas i sidoträdet genom att klicka på ikonen för sidoträdet (3). Om du inte väljer någon sida blir den skapade sidan en undersida till den sida där du klickade på ”Create”-knappen.
  • Under ”Type(4) kan du välja om du ska skapa en tom sida (”Blank page”) (5) eller använda en färdig (6) mallsida ("Templates").
  • Din sida blir en undersida till den överordnade sida som du valt i sidoträdet.

  Ta bort en sida och webbplats

  Om du vill radera en wikisida, ska du gå till sidan som du vill radera och i det övre högra hörnet (1) bakom de tre punkterna (2) välja ”Delete”.

  • I följande ruta kan du välja om du vill att raderingen av sidan ska påverka dess undersidor. Markera (1)Affect children” om du även vill radera alla undersidor till den valda sidan – i annat fall ska du kontrollera att rutan är tom som på bilden. Klicka sedan på (2)Delete” för att radera sidan och eventuellt de valda undersidorna.
  • Om du vill ta bort hela wiki-webbplatsen, gå till dess rotsida och följ ovanstående instruktioner för att radera den. Välj ”Affect children” och ”Delete” så raderas allt innehåll på wiki-webbplatsen.

  Lägg till och redigera innehåll på sidan

  • När du klickar på (1) Edit-knappen uppe till höger kan du redigera den sida som är öppen. Med knapparna (2)Save & View” (3), ”Save(4) och ”Cancel”, som visas längst ner på sidan, kan du spara ändringarna och granska sidan eller bara spara eller ångra de ändringar du gjort.
  • Du kan ändra sidans namn genom att klicka på dess rubrik (4).
  Edit-knappen är synlig om du är på en wiki-webbplats som du själv har skapat eller om du har redigeringsrättigheter för den webbplats eller sida där du är. Om du behöver rättigheter för att redigera sidan eller webbplatsen kan du begära dem av den person vars namn du ser under ”Last Modified By”.
  • Då du klickar på ”Start typing here...” kan du redigera sidans innehåll. Samtidigt visas ett redigeringsfönster. Du kan skriva och formatera text här som i vilken textredigerare som helst med hjälp av verktygen i redigeringsfönstret.
  Redigeringsfönstret varierar beroende på vilken mallsida (”page template”) som används. En diagramsida (”diagram page”) har exempelvis ett annorlunda redigeringsfönster än en tom textsida (”blank page”).
  • I rullgardinsmenyn (1) kan du ange att texten ska vara brödtext (”Normal”) eller någon av rubriknivåerna 1-6 (”Heading 1-6”).
  För att skapa en innehållsförteckning för sidan automatiskt med hjälp av innehållsförteckningsmakron måste du använda rubriknivåer. Det lönar sig därför alltid att använda dem för att strukturera sidans innehåll. Tillgänglighetskraven kräver också att man använder rubriknivåerna 1–6.

   
  Skapa länkar på en sida

  Du kan skapa länkar i texten, både till externa sidor och till andra sidor på wiki-webbplatsen.

  • Använd musen för att markera den del av texten som du vill ska fungera som en länk. Klicka därefter på länkverktyget.

   

  • I rullgardinsmenyn kan du välja om den text du valt som länk hänvisar till en annan wikisida (Page) (1), en bilaga som laddats upp på sidan (Attachment) (2), en extern webbplats (URL”(3) eller en e-postadress (Mail Address(4).
  • Om du vill länka till en extern sida, välj ”URL” och ange i adressfältet adressen till den sida som du vill att texten ska länka till.
  • Tryck på OK för att skapa länken.

  • När du vill länka till en annan wikisida, välj ”Page” (1) och klicka sedan på ”Select a page(2).
  • Hitta och välj den sida i sidoträdet som du vill att länken ska gå till.
  • Välj ”Select” och klicka sedan på OK på länksidan för att skapa länken.

  Lägg till en bild på en wikisida

  • Du kan lägga till en bild på sidan med hjälp av ”Image”-knappen i redigeringsfönstret

   

  • Du kan lägga till bilder från de bilder som redan finns på wiki-webbplatsen (”Gallery” & ”Tree”) (1), genom att ladda upp dem från datorn ("Upload") (2), från ikonmenyn ("Icon") (3) eller genom att länka till en bild någon annanstans på nätet ("Url") (4).
  • Om du vill ladda upp en bild på sidan från din dator väljer du (1)Upload”. Klicka sedan på (2) Choose File (”Välj fil”)  för att välja en bild på din dator.
  • Klicka sedan på (3) den andra ”Upload”-knappen för att ladda upp bilden i XWiki och klicka därefter på (4) Select”.
  • Om du vill lägga till en alternativ text med tanke på bildens tillgänglighet kan du göra det i fältet ”Alternative text”.
  • Lägg till en bild genom att klicka på ”Insert”.
  • Du kan justera bildens storlek genom att dra den i editorn under ”Click and drag to resize”.

  Tilldela rättigheter till wiki-utrymmen och -sidor

  Du kan ändra rättigheterna att läsa, redigera och administrera din XWiki-webbplats för hela webbplatsen eller separat för undersidorna.

  Observera att om du inte lägger till behörigheter för någon grupp kommer webbplatsen att vara synlig för alla inloggade användare.
  • För att fastställa rättigheter till din sida, gå till ”More Actions” (tre punkter) -menyn och välj ”Manage” > ”Administer Page”.
  • Därefter väljer du (1)Users & Rights” i menyn till vänster.
  • (2) Rights: Page & Children” fastställer användnings- och redigeringsrättigheter för sidan i fråga och dess undersidor.
  • För att ställa in rättigheterna för hela din XWiki-webbplats går du till dess rotsida och väljer Rights: Page & Children”. För att ställa in användnings- och redigeringsrättigheterna för bara en sida ska du gå till sidan och välja (3)Rights: Page”.
  • Du kan reglera användnings- och redigeringsrättigheter för olika grupper genom att välja (1) Groups eller för användare genom att välja (2) Users.
  • Med (3) sökfunktionen (”Search filter”) kan du söka efter önskad användare eller grupp.
  • När du hittar önskad grupp eller användare kan du reglera (1) användarens rätt att se (View), kommentera (Comment), redigera (Edit), lägga till skript (Script), radera (Delete) eller administrera (Admin) en viss sida eller hela din XWiki-webbplats.
  • Under (2) Unregistered Users kan du reglera rättigheterna att se eller redigera din XWiki-webbplats för användare som inte är registrerade i XWiki.
   • Se till att du inte har markerat någonting under denna punkt om du inte vill att oregistrerade användare ska ha rätt att läsa eller redigera dina wikisidor.
  Du kan se vilka rättigheter oregistrerade användare har genom att öppna webbläsaren i privat läge (se anvisningarna för detta) och utforska webbplatsen utan att logga in.
  • Du kan kontrollera användnings- och redigeringsrättigheterna för vilken sida som helst genom att gå till sidan och i det nedre vänstra hörnet välja ”Page access rights” och ”View permissions for current page” . Här ser du de redigeringsrättigheter som beviljats för sidan och de rättigheter som fastställs enligt sidhierarkin.

   

  Innehållsförteckning

  Innehållsförteckningen är det enklaste sättet att hierarkiskt organisera innehållet på en wikisida under olika rubriknivåer.

  Du kan skapa en innehållsförteckning till din sida automatiskt genom att använda XWikis innehållsförteckningsmakro (”Table of Contents”).

  Om du vill skapa en innehållsförteckning automatiskt med hjälp av makrofuktionen måste du använda olika rubriknivåer (”Heading 1-6”) när du skapar rubriker på din wikisida.
  • I redigeringsläget på din sida går du till den plats där du vill placera innehållsförteckningen på sidan. Välj sedan Insert-verktyget i redigeringsfönstret och (1) alternativet Table of Contents (2).
  • Innehållsförteckningsmakron skapar nu en innehållsförteckning på det ställe på sidan som du angett utifrån de rubriknivåer som du använt på sidan.
  • Om du vill skapa en innehållsförteckning i en separat ruta i början av sidan och vid dess högra kant, skapar du först en tom oformaterad rad i början av sidan och väljer Styles-menyn i redigeringsfönstret och sedan (1)  ”Floating Box(2) .
  • I den grå rutan som visas till höger skriver du in önskad rubrik på innehållsförteckningen, exempelvis ”Innehållsförteckning” (1). I det här exemplet har rubriken ändrats till fet stil med hjälp av ”Bold”-verktyget (2).
  • Säkerställ sedan att muspekaren ännu är aktiv i rutan och välj ”Table of Contents”-makron under ”Insert”-verktyget.
  • Innehållsförteckningsmakron gör nu en innehållsförteckning i rutan som du skapat

  Sidoträd

  Med en sidoträdsmakro (”Page Tree” eller ”Document tree”) skapar du enklast en innehållsförteckning för hela wikins innehåll. Det här är också det enklaste sättet att skapa en utrymmesspecifik sökning för din wiki-webbplats i XWiki.

  Sidoträdsmakron för XWiki skapar automatiskt ett sidoträd för hela XWikins innehåll utifrån roten. För att skapa ett sidoträd endast för din egen wiki-webbplats måste du först ta reda på adressen till din webbplats rotsida.
  • För att ta reda på adressen till din wiki-webbplats rotsida ska du klicka på de tre punkterna på din wiki-webbplats rotsida (”More Actions”-menyn) (1) och välja ”Information” (2) i rullgardinsmenyn som öppnas.
  • Då öppnas wikisidans ”Information”-sida.
  • På sidan som öppnats (1) väljer du ”Page Reference” och (2)Display reference for all wikis”. Nu ska sidadressen börja med prefixet "xwiki:".
  • Välj (3)Copy the reference to the clipboard” för att kopiera sidans wikiadress till klippbordet.
  • Gå nu tillbaka till rotsidan och välj ”Edit” i den övra kanten för att gå tillbaka till redigeringsläget.
  • Väl den plats på sidan där du vill att sidoträdsmakron ska skapa en bild av sidohierarkin på din webbplats och välj (1)Insert”-verktyget och (2)Other Macros”.
  • I makrosökrutan skriver du (1)page tree”, väljer det i makrolistan (2) och fortsätter genom att välja (3)Select”.
  • I ”Edit macro”-fönstret som öppnas klickar du på (1)More” och scrollar ner i fönstret tills du hittar (2)Root”.

   

  • Root”-parametern avgör vilken sida sidoträdsmakron använder som rotsida när den skapar sidoträdet. Skriv document:” i början av fältet och direkt efteråt den adress till wikisidans rotsida som du nyss kopierade till klippbordet genom att högerklicka (eller med hjälp av tangentbordskommandot ctrl + v).
  • Scrolla ner i fönstret ”Edit macro” och välj (1) ”Finder” om du vill att sidoträdsmakron ska skapa ett sökfält på din wiki-webbplats.
  • Välj därefter (2) Submit för att skapa ett sidoträd på din sida.
  • Sidoträdsmakron skapar nu ett sidoträd där du valt på wikisidan.

  Tabeller

  I XWiki kan man skapa tabeller på en sida med hjälp av redigeringsfönstret, genom att kopiera tabellen från Excel eller genom att ställa in parametrar direkt i källkoden. Man kan också spara en Excel-fil som bilaga till en sida eller länka en tabell som delat innehåll i Teams. En Excel-tabell som delats genom Teams kan enkelt redigeras direkt i webbläsarfönstret, medan en Excel som finns som bilaga på en sida automatiskt laddas ner på användarens dator.

  De här anvisningarna berättar om hur man gör en tabell i redigeringsfönstret, kopierar en tabell från Excel eller delar en tabell via Teams eller som bilaga på en wikisida. Vi går inte igenom alla tabellfunktioner här, så om du vill läsa mer om dem och om hur man redigerar en tabell i källkoden kan du läsa mer i XWikis egna anvisningar (endast på engelska).
  • För att skapa en tabell via XWikis redigeringsfönster går du till den sida där du vill skapa tabellen, väljer ”Edit” och klickar på tabellikonen (”Table”).
  • Då öppnas ett fönster där du kan välja egenskaper för tabellen som du skapar (”Table Properties”).
  • Rows” anger hur många rader tabellen har.
  • Columns” anger hur många kolumner tabellen ska ha.
  • Width fastställer tabellens bredd och ”Height” dess höjd. Du kan också lämna dessa tomma fält när du skapar en tabell och justera dem senare i tabellinställningarna eller genom att dra tabell- och cellgränserna i redigeringsläge.
  • Under Alignment” kan du ange om tabellen ska justeras till vänster (”Left”), till höger (”Right”) eller i mitten (”Center”).
  • Vi testar genom att skapa en tabell med fem kolumner och fem rader.
  • Du kan justera tabell- och cellparametrarna efter att du har skapat dem genom att högerklicka på tabellen. Om du inte har valt någon cell kan du ställa in egenskaper för hela tabellen, och genom att välja en cell kan du ställa in dess egenskaper. Du kan också välja flera celler åt gången.
  • Genom att välja hela den första raden kan du exempelvis ge tabellens rubrikrad en grå bakgrund för tydlighetens skull. Välj en hel rad på en gång genom att klicka på den första cellen och sedan på radens sista cell samtidigt som du håller Shift-tangenten intryckt. 
  • När alla celler är markerade högerklickar du för att visa menyn för tabellredigering. Välj ”Cell” och ”Cell properties”. 
  • Nu kan du ändra de valda cellernas egenskaper genom menyn som öppnas. 
  • Skriv ”grey” i punkten ”Background Color för att välja grå bakgrundsfärg för rubrikradens celler.
  Du kan ange färgen i textform eller som RGB-kod.
  • Nu är bakgrundsfärgen i cellerna i den översta raden grå.

  Kopiera en Excel-tabell och klistra in den på en XWiki-sida

  Du kan kopiera och klistra in en tabell direkt från Excel till en XWiki-sida med klippa och klistra-funktionen. Formateringen av tabellen förblir inte nödvändigtvis likadan som i Excel, men innehållet kopieras korrekt till XWiki. Om du vill att tabellen ska formateras på samma sätt som i Excel kan du använda XWikis tabellformatering för att förenhetliga exempelvis färgerna och cellernas övriga egenskaper samt hela tabellens egenskaper med den ursprungliga Excel-filen.

  • För att kopiera en tabell från en Excel-fil till XWiki går du till den ursprungliga tabellen i Excel och väljer den del av tabellen som du vill kopiera. I exemplet nedan vill vi inte kopiera titeln "XWiki testi Excel", så vi väljer bara själva tabellen.
  • Välj tabellen genom att markera alla rader och kolumner som du vill kopiera.
  • När den önskade delen av tabellen är kopierad högerklickar du på den valda delen av tabellen. Välj Kopiera (”Copy”) i menyn som öppnas eller använd tangentbordskommandot CTRL + C.
  • Gå till den sida i XWikin där du vill kopiera in tabellen och se till att du är i redigeringsläget.
  • XWiki tillåter inte att man klistrar in med hjälp av musen, så se till att muspekaren är på det ställe i redigeringsfönstret där du vill klistra in tabellen, och använd tangentbordskommandot CTRL + V.
  • Ovanstående tabell ser ut så här när den klistrats in på en XWiki-sida.
  • Följ ovanstående instruktioner för att redigera en tabell om du exempelvis vill göra färgerna i en bifogad tabell likadana som i den ursprungliga Excel-filen.

  Dela en Excel-tabell via Teams

  Du kan också dela en Excel-fil direkt från Teams. Detta sätt rekommenderas om du vill använda Excels funktioner och ursprungliga formatering i tabellen, men vill att användarna enkelt ska komma åt tabellen via XWiki-sidan. Om du delar tabellen som en hyperlänk från Teams öppnas den direkt i webbläsaren för redigering.

  Det rekommenderas att du delar tabellen från Teams och inte exempelvis från OneDrive, eftersom en tabell som delas via Teams bevaras även om HU-användarnamnet tas bort exempelvis för att personen byter jobb.
  • Skapa eller ladda upp önskad Excel-tabell i XWiki till Teams. Var noggrann med vem som ska få rätt att läsa och redigera när du skapar länken vidare till Teams. Hitta filen under ”Files” i Teams, välj ”Share” och välj sedan ”Copy link”. efter att du ställt in redigerings- och läsrättigheterna
  • Gå till den punkt på XWiki-sidan där du vill dela länken till tabellen. Välj länkverktyget ”Link” i sidans redigeringsfönster.
  • I länkfönstret som öppnas skriver du den text som du vill ska länka till din tabell under ”Display Text(1).
  • I rullgardinsmenyn över länktyper väljer du ”URL (2).
  • Klistra in länken vidare till Excel-filen som du precis skapade i Teams under ”URL (3).
  • Klicka på ”OK (4) för att skapa en hyperlänk till tabellen.
  • Nu finns det en länk till tabellen på din sida, och sidbesökaren kan klicka på länken för att se eller redigera tabellen i enlighet med sina rättigheter. Tabellen öppnas i webbläsaren i ett Excel-fönster, så att användare som fått redigeringsrättigheter enkelt kan redigera tabellen.

  Dela en tabell som bilaga på en wikisida

  Det tredje sättet att dela tabellen är att ladda upp den från din dator som en bilaga till din XWiki-sida. Då öppnas tabellen inte i webbläsaren så att webbplatsbesökaren eller redigeraren kan se eller redigera den, utan den laddas ner direkt på användarens dator. Därför rekommenderas detta alternativ inte för exempelvis tabeller som du vill att andra användare ska kunna redigera direkt via XWiki-sidan.

  • För att ladda upp en Excel-fil som bilaga till din sida klickar du på ”Attachments”, det vill säga bilagor, längst ner på sidan.
  • Välj ”Attach files to this page” och ”Choose Files” för att välja den Excel-fil som du vill lägga till.
  • Hitta filen på din dator och välj ”Open” för att lägga till filen på din XWiki-sida.
  • Filen syns nu som bilaga under ”Attachments” längst ner på sidan. Besökare på sidan kan öppna den direkt därifrån, eller så kan du skapa en hyperlänk till den i texten på samma sätt som när du skapar en länk som leder bort från sidan. När du skapar länken väljer du Attachment” i stället för ”URL” och hittar bilagan i det sidoträd för XWiki som öppnas.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp