Universitetets nättjänster

Universitetet tillhandahåller ett flertal tjänster som används med webbläsaren. Här följer instruktioner för de vanligaste av dessa. Observera att alla tjänster inte fungerar perfekt med alla operativsystem och webbläsare.

Visste du att du via verktygsmenyn i Flamma även hittar de flesta av tjänsterna med anvisningslänkar. Du kan anpassa Flammas verktygslista om du vill.

Många universitetstjänster kräver en VPN-anslutning när de används utanför universitetet (t.ex. hemifrån). Läs närmare anvisningar för hur man skapar en VPN-anslutning i dessa sammanställda anvisningar.

Program

Microsoft Office 365

Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

Funet FileSender – Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

Snabba diskussioner

  • Teams samlar möten, verktyg och innehåll på ett och samma ställe. Du kan skapa och redigera filer, diskutera via video eller snabbmeddelande och använda andra Office 365-program direkt i Teams.
     
  • Jabber är ett snabbmeddelandenät med vilket du kan ansluta dig till gruppdiskussioner eller skicka privatmeddelanden till andra användare. Du kan själv också skapa nya diskussionsforum. Anslutningen till Jabber sker via ett separat klientprogram.

Wiki och Flamma-arbetsgrupper

Flamma Workgroups, det vill säga arbetsgrupper

Anvisningar för inrättande och upprätthållande av en arbetsgrupp

Wiki

En webbtjänst där du kan skapa och publicera eget innehåll. Den fungerar också som plattform för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet, gäster och externa organisationer.
Läs en närmare beskrivning av Wiki i serviceförteckningen.

Bloggtjänst

Universitetets bloggtjänst ger möjlighet att skapa bloggar för all slags användning som anknyter till eller tangerar universitetets verksamhet.

Läs mer om bloggtjänsten på webbplatsen för centret för undervisningsteknologi.

SAP

SAP HR

Personalsystemet SAP HR används av alla medarbetare vid universitetet. De anställda kan bland annat ansöka om semester och anmäla frånvaro via detta system.

SAP ekonomi

Ekonomihanteringssystemet SAP är ett verktyg för hantering, kontering och godkännande av fakturor.

På universitetets intranät finns tjänsten på adressen https://msap.helsinki.fi/flp

SAP kan användas utanför universitetets nätverk genom att installera programvaran HY-VPN på datorn.

Fjärrsupporttjänsten Bomgar

Virtuella arbetsstationer (VDI)

Vid Helsingfors universitet används ett system för virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI-miljö), som i sin tur används med klientprogrammet VMware (VMware Horizon Client) eller i webbläsare på adressen vdi.helsinki.fi. I en virtuell arbetsstationsmiljö kan man använda universitetets arbetsstation på ett säkert sätt från en annan plats.

Personalen kan använda både Windows- och Cubbli-fjärrskrivbord. Studerande kan använda Cubbli.

UniSign – Ett elektroniskt system för underskrifter

Tjänsten finns på https://unisign.helsinki.fi/

  • Systemet används för dokument som inte undertecknas i Riihi eller som enligt överenskommelse ska undertecknas för hand.
  • ​​​​​Personer vid universitetet loggar in i systemet med sina universitetsinloggningsuppgifter genom att klicka på ”Kirjaudu organisaatiotunnuksella” i inloggningsfönstret.
  • Identifieringen för undertecknare utanför HU sker i två steg (e-post + sms till mobilen).

Närmare anvisningar för Unisign finns i Flamma

Sanakirja.fi

Behöver du en ordbok? Du har tillgång till Sanakirja.fi, dvs. MOT Kielipalvelu, som kräver inloggning.

På inloggningsskärmen väljer du Haka ID och ditt hemuniversitet, så att du kan logga in i ordboken med dina egna inloggningsuppgifter från universitetet. 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp