Universitetets nättjänster

Universitetet tillhandahåller ett flertal tjänster som används med webbläsaren. Här följer instruktioner för de vanligaste av dessa. Observera att alla tjänster inte fungerar perfekt med alla operativsystem och webbläsare.

Visste du att du via verktygsmenyn i Flamma även hittar de flesta av tjänsterna med anvisningslänkar. Du kan anpassa Flammas verktygslista om du vill.

Många universitetstjänster kräver en VPN-anslutning när de används utanför universitetet (t.ex. hemifrån). Läs närmare anvisningar för hur man skapar en VPN-anslutning i dessa sammanställda anvisningar.

  Program

  Microsoft 365

  Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

  Funet FileSender – Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

  Snabba diskussioner

  • Teams samlar möten, verktyg och innehåll på ett och samma ställe. Du kan skapa och redigera filer, diskutera via video eller snabbmeddelande och använda andra Office 365-program direkt i Teams.
    
  • Jabber är ett snabbmeddelandenät med vilket du kan ansluta dig till gruppdiskussioner eller skicka privatmeddelanden till andra användare. Du kan själv också skapa nya diskussionsforum. Anslutningen till Jabber sker via ett separat klientprogram.

  Wiki och Flamma-arbetsgrupper

  Flamma Workgroups, det vill säga arbetsgrupper

  Anvisningar för inrättande och upprätthållande av en arbetsgrupp

  Wiki

  En webbtjänst där du kan skapa och publicera eget innehåll. Den fungerar också som plattform för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet, gäster och externa organisationer.
  Läs en närmare beskrivning av Wiki i serviceförteckningen.

  Bloggtjänst

  Universitetets bloggtjänst ger möjlighet att skapa bloggar för all slags användning som anknyter till eller tangerar universitetets verksamhet.

  Läs mer om bloggtjänsten på webbplatsen för centret för undervisningsteknologi.

  SAP

  SAP HR

  Personalsystemet SAP HR används av alla medarbetare vid universitetet. De anställda kan bland annat ansöka om semester och anmäla frånvaro via detta system.

  SAP ekonomi

  Ekonomihanteringssystemet SAP är ett verktyg för hantering, kontering och godkännande av fakturor.

  På universitetets intranät finns tjänsten på adressen https://msap.helsinki.fi/flp

  SAP kan användas utanför universitetets nätverk genom att installera programvaran HY-VPN på datorn.

  Virtuella arbetsstationer (VDI)

  Vid Helsingfors universitet används ett system för virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI-miljö), som i sin tur används med klientprogrammet VMware (VMware Horizon Client) eller i webbläsare på adressen vdi.helsinki.fi. I en virtuell arbetsstationsmiljö kan man använda universitetets arbetsstation på ett säkert sätt från en annan plats.

  Personalen kan använda både Windows- och Cubbli-fjärrskrivbord. Studerande kan använda Cubbli.

  UniSign – Ett elektroniskt system för underskrifter

  Tjänsten finns på https://unisign.helsinki.fi/

  • Systemet används för dokument som inte undertecknas i Riihi eller som enligt överenskommelse ska undertecknas för hand.
  • ​​​​​Personer vid universitetet loggar in i systemet med sina universitetsinloggningsuppgifter genom att klicka på ”Kirjaudu organisaatiotunnuksella” i inloggningsfönstret.
  • Identifieringen för undertecknare utanför HU sker i två steg (e-post + sms till mobilen).

  Närmare anvisningar för Unisign finns i Flamma

  Sanakirja.fi

  Behöver du en ordbok? Du har tillgång till Sanakirja.fi, dvs. MOT Kielipalvelu, som kräver inloggning.

  På inloggningsskärmen väljer du Haka ID och ditt hemuniversitet, så att du kan logga in i ordboken med dina egna inloggningsuppgifter från universitetet. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp