Uppgradering av Microsoft 365-licensnivå

I universitetets Microsoft 365-avtal ingår flera licensnivåer med olika priser. Det finns användare vid Helsingfors universitet som inte har någon hemanvändarlicens till Microsoft-paketet. Typiska sådana användare är till exempel docenter och emeriti. Anledningen är att Microsofts licensnivå har ändrats till A1 för dem. Exakta skillnader mellan olika licensnivåer ser du i pdf-filen nedan.

Om du vill använda program som ingår i Microsoft-paketet på hemdatorn eller behöver program som din nuvarande licens inte ger rätt till, ska du begära uppgradering av licensnivån. Uppgraderingen är en avgiftsbelagd årslicens och enheten måste godkänna den. Licenspriset ser du på beställningsblanketten, instruktion längre ner.

Du kan använda Office-program i webbläsaren även om du har en licens på nivå A1. Du behöver med andra ord inte nödvändigtvis någon hemanvändarlicens till Office Pro Plus-paketet och du behöver inte uppgradera licensnivån. Läs mer om användning av Office-program i webbläsare.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp