Microsoft 365: Ibruktagande

Ibruktagandet består av två faser. Beställ en Microsoft 365 -brevlåda först och vänta över natten. Nästa dag måste du logga in på den nya postlådan med en webbläsare första gången. Efter detta kan du konfigurera de andra enheterna.

  Ibruktagandet sker i två steg

  1. Beställ en Office 365-postlåda (Aktivering)

   OBS! Postlådan skapas följande natt.
   De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

  2. Nästa dag måste du först logga in på din nya e-post på adressen www.helsinki.fi/office365 (e-post i molnet). Ge ditt användarnamn i formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Se detaljerad hjälp.
   Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (se detaljerad hjälp).

  Se Detaljerad hjälp flik för instruktioner med bilder

   

  Ibruktagandet sker i två steg:

  1. Beställ en Office 365-postlåda (steg 1)

   OBS! Postlådan skapas följande natt.

  2. Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern https://www.helsinki.fi/office365. Se detaljerad hjälp.
   Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (steg 2).

  De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

  Att beakta vid övergången

  På hemdatorer kan de senaste versionerna av Office installeras både på Windows- och Mac-datorer utifrån licensen för hemmabruk.

  Steg 1: Att beställa en postlåda

  Övergången till Microsoft 365 börjar med att du beställer en molnpostlåda. Beställa senast klockan 19.

  I några minuter efter steg 1 kan det förekomma att avsändare av e-post får ett felmeddelande om att användaren inte kan hittas. Då kommer meddelandena inte fram till mottagaren. Situationen rättas till av sig själv om en stund, då det återigen går att skicka meddelanden.

  Steg 2: E-postinställningar

  Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern https://www.helsinki.fi/office365. Därefter kan du börja använda posten på arbetsstationen och i mobila enheter.

  E-postinställningar i olika program och enheter

  Börja använda e-posten på din arbetsstation:

  Börja använda Microsoft 365 i mobila enheter

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp