Microsoft 365 i ett nötskal

Universitetets Microsoft 365-posttjänst

  Storleken

  Postlådans storlek är 50-100 Gt.

  I Outlook Web App (OWA) hittar du Settings (Inställningar) > General (Allmänt)> Storage (Lagring).

  I Outlook är motsvarande plats Backstage som du hittar på File-sidan (Fil), under Mailbox cleanup (Administrera postlådans storlek).

  Skillnader mellan den lokala e-posten och molntjänsten

  I samband med ibruktagandet måste man göra inställningar för olika program. I vissa program (t.ex. Outlook) hittar programmet automatiskt uppgifterna på basis av e-postadressen, men ibland måste alla inställningar skrivas för hand.

  Om inställningen ber om serverns uppgifter, finns här de inställningar som skiljer sig mellan den lokala e-posten och e-posten i molnet.

  Inställningar

  • Server (Server): outlook.office365.com
  • Domain: lämna tomt
  • Användarnamn (Username): användarnamn@ad.helsinki.fi

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp