Yksikkökohtaiset verkkosivut

Julkisia  verkkosivuja voi rakentaa yksiköille, tutkimusryhmille, koulutusohjelmille, hankkeille, konferensseille tai muihin tarkoituksiin.

Drupal

Yksikkösivujen (järjestö, laitos, tutkimusprojekti) päivittämiseen käytetään nykyään Drupal-järjestelmää. Lisätietoja sisällöntuottajan oppaasta: