Kalendersynkronisering

I denna instruktion ges råd om hur du kan importera uppgifterna från en annan kalender till din egen Office 365-kalender.

Du kan importera anteckningarna från en kalender till en annan genom att synkronisera kalendrarna. I praktiken betyder synkroniseringen att man kopierar adressen till den kalender som man vill importera och klistrar in den i den andra kalendern.

Observera skillnaden mellan att importera och att beställa kalenderuppgifter. Genom att importera kalenderuppgifterna från en annan kalender överför du uppgifterna i den form de är just då. De anteckningar och ändringar som du senare gör i den andra kalendern överförs inte till Office 365-kalendern. Genom att beställa kalendern ser du även de ändringar som du senare gör.

Läs mer i Microsofts instruktion >>

 

Det finns två skeden i kalendersynkroniseringen:

 1. Kopiera den första kalenderns adress.
 2. Klistra in länken i den andra kalendern.

Läs instruktioner från Detaljerad hjälp flik.

Det finns två skeden i kalendersynkroniseringen:

 1. Kopiera den första kalenderns adress.
 2. Klistra in länken i den andra kalendern.

I följande instruktion ges råd om hur du kan synkronisera några av de vanligaste kalendrarna med Office 365-kalendern. Du kan synkronisera andra kalendrar på samma sätt.

Att kopiera länken till kalendern på sidan Mina studier

 • Länken till kalendern syns i fältet (1).
 • Klicka på Kopiera till klippbordet (2).

Nu har du sparat kalenderns adress på klippbordet. Med hjälp av den kan du synkronisera kalendern med din Office 365-kalender. Se instruktionen i avsnittet Att koppla en kalender till Office 365-kalendern.

Att kopiera länken till en arbetsgruppskalender i Flamma

Att synkronisera en arbetsgrupps interna kalender i Flamma med en kalender utanför arbetsgrupperna rekommenderas inte av datasäkerhetsskäl! Använd denna funktion med eftertanke. Observera att genom att dela en gemensam kalender delar du också andras anteckningar.

 • Klicka på de tre punkterna under Subscriptions i kalenderns nedre kant. Välj Subscribe i menyn.
 • Högerklicka på adresslänken och välj Copy.
 • Länken finns nu på klippbordet, och du kan klistra in den i andra kalendrar enligt instruktionerna nedan.

 

Att kopiera länken till Google-kalendern

Google-kalendern är inte en tjänst som stöds av universitetet. Om du ändå använder Google-kalendern, kan du på ditt eget ansvar synkronisera händelserna i den med din Office 365-kalender enligt denna instruktion. Det kan inte garanteras att alla egenskaper i Google-kalendern synkroniseras.
 • Logga in i Google-kalendern.
 • Klicka på den kalender som du vill synkronisera (1). Klicka på Calendar settings i menyn som öppnas (2).
 • Klicka på ICAL.
 • Kalenderns adress syns i textfältet.
 • Högerklicka på adressen och välj Copy link address.
 • Länken finns nu på klippbordet, och du kan klistra in den i andra kalendrar enligt instruktionerna nedan.

Att koppla en kalender till Office 365-kalendern

Koppla kalendern till din Office 365-kalender i OWA (Outlook Web App). Försök inte koppla kalendern direkt via Outlooks skrivbordsversion. Vanligtvis visas kalendern inom några minuter i OWA. Ändringarna i den andra kalendern uppdateras däremot långsamt i Office 365-kalendern. Uppdateringen kan ta flera timmar eller till och med ett dygn.
Observera att kalendern som du beställt är synlig endast för dig. I en kalender som du delat med andra visas tiden som ledig!
 • Klistra in den adress du tidigare kopierat i fältet (1). Ge kalendern ett beskrivande namn i fältet (2). Klicka till slut på Save (Spara) (3). 
 • Kalendern visas nu under punkten Other calendars (Övriga kalendrar). 
 •  Efter en stund syns kalendern även i Outlooks kalendervy.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp