Kalendersynkronisering

I denna instruktion ges råd om hur du kan importera uppgifterna från en annan kalender till din egen Office 365-kalender.

Du kan importera anteckningarna från en kalender till en annan genom att synkronisera kalendrarna. I praktiken betyder synkroniseringen att man kopierar adressen till den kalender som man vill importera och klistrar in den i den andra kalendern.

Observera skillnaden mellan att importera och att beställa kalenderuppgifter. Genom att importera kalenderuppgifterna från en annan kalender överför du uppgifterna i den form de är just då. De anteckningar och ändringar som du senare gör i den andra kalendern överförs inte till Office 365-kalendern. Genom att beställa kalendern ser du även de ändringar som du senare gör.

Läs mer om kalendaruppgifter i Microsofts instruktion (Microsoft.com)

 

  Det finns två skeden i kalendersynkroniseringen:

  1. Kopiera den första kalenderns adress.
  2. Klistra in länken i den andra kalendern.

  Läs instruktioner från Detaljerad hjälp flik.

  Det finns två skeden i kalendersynkroniseringen:

  1. Kopiera den första kalenderns adress.
  2. Klistra in länken i den andra kalendern.

  I följande instruktion ges råd om hur du kan synkronisera några av de vanligaste kalendrarna med Office 365-kalendern. Du kan synkronisera andra kalendrar på samma sätt.

  Att kopiera länken till kalendern på sidan Mina studier

  Nu har du sparat kalenderns adress på klippbordet. Med hjälp av den kan du synkronisera kalendern med din Office 365-kalender. 

  Se instruktionen i avsnittet Se instruktionen i avsnittet "Att koppla en kalender till Microsoft 365-kalendern".

  Att kopiera länken till en arbetsgruppskalender i Flamma

  Att synkronisera en arbetsgrupps interna kalender i Flamma med en kalender utanför arbetsgrupperna rekommenderas inte av datasäkerhetsskäl! Använd denna funktion med eftertanke. Observera att genom att dela en gemensam kalender delar du också andras anteckningar.

  • Klicka på de tre punkterna under Subscriptions i kalenderns nedre kant. Välj Subscribe i menyn.

  • Högerklicka på adresslänken och välj Copy.

  • Länken finns nu på klippbordet, och du kan klistra in den i andra kalendrar enligt instruktionerna nedan.

   

  Att kopiera länken till Google-kalendern

  Google-kalendern är inte en tjänst som stöds av universitetet. Om du ändå använder Google-kalendern, kan du på ditt eget ansvar synkronisera händelserna i den med din Office 365-kalender enligt denna instruktion. Det kan inte garanteras att alla egenskaper i Google-kalendern synkroniseras.
  • Logga in i Google-kalendern.
  • Klicka på den kalender som du vill synkronisera (1). Klicka på Calendar settings i menyn som öppnas (2).

  • Klicka på ICAL.

  • Kalenderns adress syns i textfältet.

  • Högerklicka på adressen och välj Copy link address.

  • Länken finns nu på klippbordet, och du kan klistra in den i andra kalendrar enligt instruktionerna nedan.

  Att koppla en Kalender till Microsoft 365-kalendern

  Koppla kalendern till din Office 365-kalender i OWA (Outlook Web App). Försök inte koppla kalendern direkt via Outlooks skrivbordsversion. Vanligtvis visas kalendern inom några minuter i OWA. Ändringarna i den andra kalendern uppdateras däremot långsamt i Office 365-kalendern. Uppdateringen kan ta flera timmar eller till och med ett dygn.
  Observera att kalendern som du beställt är synlig endast för dig. I en kalender som du delat med andra visas tiden som ledig!
  • Logga in på OWA på adressen Logga in på OWA på adressen www.helsinki.fi/office365.
  • Öppna Add calendar (Lägg till en kalender) > From Internet (Från internet).

  • Klistra in den adress du tidigare kopierat i fältet (1). Ge kalendern ett beskrivande namn i fältet (2). Klicka till slut på Save (Spara) (3). 

  • Kalendern visas nu under punkten Other calendars (Övriga kalendrar). 

  •  Efter en stund syns kalendern även i Outlooks kalendervy.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp