Att synkronisera anteckningarna i Google-kalendern med kalendern i Microsoft 365

Google-kalender är inte en tjänst som stöds av universitetet. Om du ändå använder Google-kalendern, kan du på ditt eget ansvar synkronisera händelserna i den med din Microsoft 365-kalender enligt följande.

Det kan inte garanteras att alla egenskaper i Google-kalendern synkroniseras. Ändringarna i Google-kalendern uppdateras i Microsoft 365-kalendern, men synkroniseringen fungerar inte åt andra hållet. Det kan vara bra att känna till att uppgifterna uppdateras långsammare än till exempel mellan Microsoft 365-kalendern och telefonen.

  • Öppna Google-kalendern.
  • Öppna Kalenderinställningar i rullgardinsmenyn.

  • Klicka på länken ICAL.

  • Kopiera kalenderns adress.

  • Öppna kalendern i Outlook.
  • Öppna fliken Home (Hem).
  • Välj alternativet From Internet (Från Internet) i rullgardinsmenyn som öppnas från ikonen Open Calendar (Öppna kalendern).

  • Lägg till den adress du kopierade från Google-kalendern.
  • Klicka på OK.

  • Klicka på Yes (Ja).

  • Kalendern är nu redo för att användas.


   Se större bild

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp