Microsoft 365: Att beställa delade resurser

Enheter kan anmäla uppgifterna om lokaler och andra resurser (till exempel forskningsutrustning eller ett fordon) som är bokningsbara i kalendern i Outlook och OWA på två sätt, antingen med en E-blankett eller som Excel-fil.

Resurser som har lagts till i kalendern visas för alla. Rätten att boka dem kan dock vara begränsad, det vill säga att en användare kanske inte kan göra en bokning även om resursenvisas som bokningsbar på listan. I samband med beställningen kan kontaktpersonen definiera om man vill begränsa rätten att använda resurserna och i så fall på vilka grunder (se Att begränsa användningsrätten).

I samband med det centraliserade införandet kan institutionens eller en annan motsvarande enhets befintliga mötesrum överföras centraliserat till kalendern i Microsoft 365. Skicka uppgifterna i en Excel-fil.

 

  Att anmäla resurser till kalendersystemet

  1. Du kan använda denna E-blankett för att anmäla uppgifterna om enskilda resurser. Blanketten finns i permanent bruk.
  2. Att lägga till uppgifter om flera resurser i bokningssystemet sker enklare med denna Excel-fil (på finska)

   Denna metod kan användas i samband med övergången för att anmäla flera resurser samtidigt.

  E-blanketten och Excel-filen innehåller ytterligare instruktioner.

  Att begränsa användningsrätten

  Rätten att boka resurserna i kalendern kan begränsas på tre olika sätt:

  1. Alla har rätt att boka.
  2. Rätten att boka begränsas med hjälp av IAM-grupper.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp