Till nya studerande och anställda på universitetet

Till nya studerande och anställda på universitetet

Här har vi sammanställt de viktigaste anvisningarna för användning av informationsteknik för nya studerande och anställda på universitetet. Du hittar fler anvisningar på denna webbplats, till exempel med hjälp av sökfunktionen. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna, kontakta IT-Helpdesk med låg tröskel.

Helsingfors universitets IT-anvisningar finns huvudsakligen på denna webbplats med anvisningar som är öppen för alla. Observera att instruktionerna ofta innehåller korta snabbanvisningar och längre exakta anvisningar med bilder. En del anvisningar finns också som videor. Anvisningar finns på olika flikar på samma sida.

En del av anvisningarna är i universitetets intranät Flamma som kräver inloggning. Du kan logga in på Flamma när du har universitetets användarnamn.

Användarnamn

För användningen av universitetets olika datasystem krävs nästan alltid användarnamn. Alla studerande och anställda på universitetet ska ha något användarnamn. De ansöks hos IT-centret vid Helsingfors universitet.

Mer information om användarnamn finns på landningssidan Användarnamn.

Logga in i universitetets tjänster

Olika tjänster kräver ett användarnamn i något specifikt format:

  • Vid inloggning till nästan alla universitetets tjänster används grundformen: användarnamn (t.ex. rkeskiva)
  • eduroam-användarnamn: användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi
  • Microsoft 365-användarnamn: användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Observera! Din e-post är i formatet förnamn.efternamn@helsinki.fi (t.ex. raimo.keskivaanto@helsinki.fi)

E-post

Alla studerandes och anställdas användarnamn är kopplade till en e-postadress som slutar på helsinki.fi. Du kan läsa e-post i vilket som helst e-postprogram eller via den webbläsarbaserade Outlook Web App (OWA).

Din e-post är i formatet förnamn.efternamn@helsinki.fi (t.ex. raimo.keskivaanto@helsinki.fi)

Microsoft 365 är ett elektroniskt tjänstepaket, som inkluderar e-post, kalender och många andra nyttiga tjänster för personer som arbetar och studerar vid universitet.

E-posten fungerar i webbläsaren på adressen https://www.helsinki.fi/office365

Fjärranslutningar

Fjärranvändning av databaser

En del av de tjänster som är avsedda för studerande, som e-tidningar och artikeldatabaser, fungerar endast då man använder dem från datorer som är kopplade till universitetets internet. Dessa tjänster kan även användas hemifrån genom att logga in hemdatorn i universitetets närverk med VPN-programmet. Du behöver endast ha internet och användarnamnet till universitetet.

Läs mer på bibliotekets sida om e-resurser.

Läs mer också på Studentens digitalkompetens.

Programvara

Program för universitetets dator

Program för hemanvändning

IT-centret har skaffat omfattande licenser på flera program som används vid universitetet. Licenserna täcker även studerandenas datorer. Program, som är avsedda för hemanvändning, kan laddas ner från programdistributionen. Programmen är endast avsedda för personal och studerande vid Helsingfors universitet.

Det är strikt förbjudet att låta någon som inte hör till Helsingfors universitet att använda programmen eller delar av dem!

Mer information om hur du skaffar program, licenser och eventuella hemanvändarlicenser finns i Flamma (kräver inloggning).

Arbetsredskap

Din chef har förmodligen skaffat dig färdiga arbetsredskap. Här finns emellertid några anvisningar för inköp:

Följ informationen

Centret för informationsteknik informerar i alla sina normala informationskanaler om ändringar och förnyelser av IT-tjänster:

Ta som vana att regelbundet följa någon av kanalerna ovan. Där hittar du även mycket annan IT-relaterad information som kan göra ditt arbete mer effektivt.

Användarstöd

Du hittar IT-anvisningar på denna IT-Helpdesks webbplats med anvisningar. Webbplatsen är tillgänglig för dig 24/7 utan inloggning.

Du får användarstöd via IT-Helpdesk-tjänsten. Se närmare anvisningar för hur du kontaktar IT-Helpdesk.

Mer information

Studerandens digitalkompetens
Du kan bekanta dig med universitetets IT-tjänster genom att sätta dig in i studiematerial som är öppet för alla. Materialet innehåller både en omfattande redogörelse för Helsingfors universitets informationstekniska miljö och även nyttiga fakta i lättfattligt format om användningen av datorer, datasäkerhet samt grunderna för informationssökning.

Mer information finns på adressen https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/

Tjänsten Studier
Tjänsten Studier samlar ihop de viktigaste verktygen, innehållen och tjänsterna för studerande. I tjänsten Studier kan du till exempel följa universitetets information, söka kurser som erbjuds samt instruktioner som stöd för studier. På sidan Mina studier ser du ditt schema och du kan beställa innehållen i kalendern till din egen elektroniska kalender. Under menyn Service och verktyg kommer du snabbt även till universitets andra system och tjänster.

Du hittar tjänsten Studier på adressen studies.helsinki.fi

Status.helsinki.fi
På sidan Status.helsinki.fi ser du statusen för universitetets IT-tjänster. Webbplatsen informerar dig om kommande och gällande avbrott som också kan påverka ditt arbete.

Keywords

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp