Ansökan om nyttjanderätt

För användningen av universitetets olika datasystem krävs nästan alltid nyttjanderätt (användarnamn). Alla studerande och anställda på universitetet ska ha någon användarnamn. Användarnamn ansöks hos Helsingfors universitets IT-center.

I samband med att användarnamnet tas i bruk förbinder alla vid universitetet att följa användarreglerna för universitetets datasystem.

 OBS: Instruktionen för studerande vid öppna universitetet finns här på öppna universitets sidor.


Ansökningsblanketten i PDF-format

Obs! Sekretssförbindelse krävs alltid av externa tjänsteleverantörer.

Sekretessavtal krävs exempelvis för anställda i företag utanför HU-koncernen eller när en person kommer för att behandla icke-offentliga eller sekretessbelagda uppgifter.

I regel behöver man inte begära sekretessavtal av docenter eller gästande forskare, om de inte har tillgång till sekretessbelagt material.

I osäkra fall kan man be IT-Helpdesk om mer information.

Planketten uppdaterad i september 2022.

SekretessförbindelseVi rekommenderar att fylla i blanketten på dator för ökad läsbarhet.
Du behöver programmet Adobe Reader för att öppna filen. Vid behov kan du hämta den nyaste versionen av programmet på Adobes webbplats.
Du kan använda Adobes Fill & sign-verktyg för att underteckna blanketten.

Krävs alltid av externa tjänsteleverantörer. Se mer information på applikationsutvecklare wiki (endast på finska)

 

Studerande

Alla personer som skriver in sig vid Helsingfors universitet som närvarande studerande får behörighet utan separat ansökningsprocess. Behörigheten tas i bruk genom att

 • aktivera användarnamnet på nätet med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort
 • eller alternativt fyll i ovanstående användarnamnansökan och leverera den till Helpdesk

Personal och övriga

Om du inte har ett gällande anställningsförhållande vid universitetet, begär Helpdesk att den kontaktperson som du uppgett på ansökningsblanketten tillstyrker din ansökan, och således kan det ta mer tid än normalt att få ett användarnamn.

Du ansöker om ny nyttjanderätt på följande sätt:

 1. Fyll i ansökningsblankett
  –Under ”annan” i fråga om sökandes roll hör bland annat universitetets förvaltning
  – För anställda vid universitetet räcker det med att ange ”anställning vid universitetet” som grund för användarnamnet.
 2. Skicka ansökan på addressen nämd i ansökan
 3. Du får ett e-postmeddelande när din nya nyttjanderätt är klar
 4. Börja använda din nya nyttjanderätt med återställningsverktyget för lösenord
  (bruksanvisning för återställningsverktyget)
  Alternativt kan du börja använda användarnamnet med hjälp av ID Point-tjänsten.
 5. Byt ut det tillfälliga lösenordet omedelbart
  (anvisning för att byta ut lösenord)

Nyttjanderättet är personlig och det är strängt förbjudet att ens tillfälligt överlåta den till någon annan!

Innehavaren ansvarar för all användning av användarnamnet.

 

Återställa en behörighet som gått ut

I vissa fall kan du återställa en behörighet som gått ut med hjälp av denna instruktion.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp