Anvisning för att fylla i ansökan om användarnamn

Vi ska precisera ansökningsprocessen och instruktionerna vid behov. I oklara fall kontakta Helpdesk.

Ansökningsblanketten i PDF-format

Planketten uppdaterad i september 2022.

SekretessförbindelseVi rekommenderar att fylla i blanketten på dator för ökad läsbarhet.
Du behöver programmet Adobe Reader för att öppna filen. Vid behov kan du hämta den nyaste versionen av programmet på Adobes webbplats.
Du kan använda Adobes Fill & sign-verktyg för att underteckna blanketten.

 

Sekretessförbindelse

Obs! Sekretssförbindelse krävs alltid av externa tjänsteleverantörer.

Sekretessavtal krävs exempelvis för anställda i företag utanför HU-koncernen eller när en person kommer för att behandla icke-offentliga eller sekretessbelagda uppgifter.

I regel behöver man inte begära sekretessavtal av docenter eller gästande forskare, om de inte har tillgång till sekretessbelagt material.

I osäkra fall kan man be IT-Helpdesk om mer information.

Krävs alltid av externa tjänsteleverantörer. Se mer information på applikationsutvecklare wiki (endast på finska)


  De som ansöker om användarnamn måste fylla i blanketten själva. Genom att underteckna blanketten godkänner den sökande att följa villkoren för användning av universitetets informationssystem. Av denna anledning kan t.ex. servicekoordinatorer inte fylla i blanketten i stället för den sökande.

  Fyll i blanketten:

  • Personuppgifter:
   Många tjänster (bl.a. studeranderegistret och arbetstidskontrollen) kräver personbeteckning eller studerandenummer. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du uppge din födelsetid.
  • Användarnamn vid universitetet:
   Ett användarnamn som används eller har använts för Helsingfors universitets apparatur, om det är känt.
  • Kontaktspråk:
   Det språk som används i meddelanden om användarnamnet till användaren.
  • Giltighetens önskade avslutningsdag:
   Personalens behörigheter gäller i högst 1,5 år åt gången. Behörigheten för visstidsanställda är bunden till anställningsförhållandets längd.
  • Mobiltelefonnummer och e-postadress:
   Den adress som används för meddelanden när användarnamnet kan tas i bruk.
  • Underskrift och nyttjanderättsförbindelse:
   Sökanden skriver under ansökan. Genom att skriva under ansökan förbinder sig användaren samtidigt att följa användarreglerna.

  Skicka skannad ansökan per e-post till adressen
  helpdesk@helsinki.fi.s
  (Se detaljerad instruktioner om konfidentiell e-post)

  Läs mer instruktioner från detaljerad hjälp flik 

  1) Fyll i blanketten

  • Personuppgifter:
   Många tjänster (bl.a. studeranderegistret och arbetstidskontrollen) kräver personbeteckning eller studerandenummer. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du uppge din födelsetid.
  • Användarnamn vid universitetet:
   Ett användarnamn som används eller har använts för Helsingfors universitets apparatur, om det är känt.
  • Kontaktspråk:
   Det språk som används i meddelanden om användarnamnet till användaren.
  • Giltighetens önskade avslutningsdag:
   Personalens behörigheter gäller i högst 1,5 år åt gången. Behörigheten för visstidsanställda är bunden till anställningsförhållandets längd.
  • Mobiltelefonnummer och e-postadress:
   Den adress som används för meddelanden när användarnamnet kan tas i bruk.
  • Underskrift och nyttjanderättsförbindelse:
   Sökanden skriver under ansökan. Genom att skriva under ansökan förbinder sig användaren samtidigt att följa användarreglerna.

  Användarnamnet är personligt och det är strängt förbjudet att ens tillfälligt överlåta det till någon annan! Innehavaren ansvarar för all användning av användarnamnet.

   

  2) Skicka ansökan till Helpdesk

  Blanketten kan skickas på två olika sätt

  1. Skannad per e-post till adressen
   helpdesk@helsinki.fi.s
   (Se detaljerad instruktioner om konfidentiell e-post)

    
  2. Per post till adressen
   Helpdesk/Användarnamn
   PB  62
   Viksbågen 11
   00014 Helsingfors universitet

    

  3) Börja använda användarnamnet

  • Du får ett meddelande från Helpdesk till den e-postadress som du uppgett i ansökan när du kan börja använda användarnamnet.
  • Användarnamnets första lösenord är tillfälligt och gäller endast den första gången det används. Lösenordet ska omedelbart bytas ut till ett annat >>.

  Mer information

  • Användarnamnet är i första hand sökandens efternamn. Ifall efternamnet redan används som användarnamn, läggs ett nödvändigt antal begynnelsebokstäver i förnamnet till framför efternamnet. Bokstäverna å, ä och ö ersätts med a och o. Användarnamnet innehåller högst åtta tecken. Användarnamnet kan inte ändras i efterhand förutom i särskilt exceptionella situationer.
  • E-postadressen är i formatet fornamn.efternamn@helsinki.fi eller fornamn.i.efternamn@helsinki.fi. Bokstäverna å, ä och ö ersätts med a och o. E-postmeddelanden till Förnamn.Efternamn-adresser dirigeras som standard till Office 365-e-postsystemet.
  • Observera! Kom också ihåg att aktivera multifaktorautentisering (MFA)!

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp