Behörighetens giltighet och förlängning

Behörigheten är tidsbunden. I normala fall förlängs giltighetstiden automatiskt, men i vissa fall måste man själv regelbundet förlänga giltighetstiden.

Behörigheterna förloras givetvis när anställningsförhållandet eller studierna avslutas (även tillfällig frånvaro från arbetet eller studierna innebär i normala fall att behörigheterna förloras).

Utexaminering under pågående termin avslutar inte behörigheten. Om du till exempel blir utexaminerad i oktober, fortsätter behörigheten trots det fram till 31.1.
Läs mer här om inverkan av att behörigheten upphör.

  Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • För dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • För dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

  Personalens behörigheter gäller i högst 1,5 år åt gången.

  Läs mer instruktioner från detaljerad hjälp flik 

  Behörigheter för studerande

  Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • För dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • För dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

  Utexaminering under pågående termin avslutar inte behörigheten. Om du till exempel blir utexaminerad i oktober, fortsätter behörigheten trots det fram till 31.1.
  Läs mer här om inverkan av att behörigheten upphör.

  Behörighetens giltighet förlängs automatiskt om studeranden

  • har godkänt de nya användarreglerna (som trädde i kraft 2010) elektroniskt
  • har närvaroanmält sig vid universitetet
  • har använt sin behörighet under de senaste sex månaderna

  Om du är en närvarande studerande och ditt användarnamn är låst, är orsaken troligen att du inte har genomfört universitets datasäkerhetstest i tid. Vänligen kontakta universitets IT-Helpdesk för att genomföra testet och låsa upp ditt användarnamn.

  Unix-behörigheten ska förlängas innan giltighetstidens utgång. Detta lyckas endast om studeranden har närvaroanmält sig. Vid anmälan via Sisu kan behörigheten förlängas omedelbart. Vid anmälan på andra sätt är det i allmänhet möjligt att förlänga behörigheten följande arbetsdag.

  Behörigheten kan förlängas med hjälp av ett nätverktyg. De nya användarreglerna kan godkännas elektroniskt med det ovan nämnda nätverktyget eller vid aktivering av nytt användarnamn. Om behörigheten har gått ut, kan den förlängas med aktiveringsapplikationen för nya användarnamn.

  Behörigheter för personalen

  Personalens behörigheter gäller i högst 1,5 år åt gången.

  Behörigheten för visstidsanställda är bunden till anställningsförhållandets längd. Behörigheten går ut 28 dagar efter anställningsförhållandets utgång. Behörigheterna gäller dock högst 1,5 år åt gången.

  Behörighetens giltighet förlängs automatiskt om personen

  • har godkänt de nya användarreglerna (som trädde i kraft 2010) elektroniskt
  • har ett gällande anställningsförhållande vid universitetet
  • har använt sin behörighet under de senaste sex månaderna

  I övriga fall kan man även förlänga behörighetens giltighet själv, beroende på datasystem, med nätverktyget.

  Behörigheterna förlängs utifrån de anställningsuppgifter som fås i universitetets personalsystem.

  Om ditt lösenord är giltig, men ditt användarnamn är låst, är orsaken troligen att du inte har genomfört universitets datasäkerhetstest i tid. Vänligen kontakta universitets IT-Helpdesk för att genomföra testet och låsa upp ditt användarnamn.

  Övriga avtalsbaserade användarnamn

  Universitetet har många typer av avtal, såsom stipendium, gästforskare, professor emeritus osv. Deras användarnamn fortsätter inte automatiskt. I sådana fall ska man kontakta Helpdesk så att de kan kontrollera befintliga avtal i de nödvändiga systemen.

  Inloggningsuppgifter för personer utanför universitetet

  En person som inte är anställd vid universitetet eller närvarande studerande vid universitetet måste begära förlängning av användarnamnets giltighet via Helpdesk. I din begäran ska du meddela en kontaktperson som förespråkar en förlängning av giltighetstiden för ditt användarnamn. Helpdesk förlänger giltighetstiden om kontaktpersonen samtycker till det.

  Den sökandes roll eller uppgift vid Helsingfors universitet – Den som förespråkar användarnamnet

  • forskning – ledaren för forskningsgruppen undervisning – chef eller ansvarig arbetsledare
  • studier – ansvarslärare eller examensstuderandens utbildningsprogram
  • serviceleverantör eller konsult – projektledare eller chef  
  • övrigt – projektledare eller chef

  Meddelanden om giltighetstidens utgång

  Meddelanden om behörigheter som håller på att gå ut skickas för de flesta av universitetets IT-utrustning per e-post både till en adress enligt postnamn (fornamn.efternamn@helsinki.fi) och en utrustningsspecifik adress (användarnamn@utrustning.helsinki.fi) två månader, en månad, två veckor och en vecka före giltighetstidens utgång. Meddelandet skickas utifrån uppgifterna i den gemensamma behörighetsdatabasen.

  Om användaren inte vill ha meddelanden om utgång, kan detta förhindras med nätverktyget Information om egna behörigheter under Myönnetyt käyttöluvat > Ilmoitukset.

  Efter giltighetstidens utgång

  De behörigheter vars giltighetstid inte har förlängts inom utsatt tid avslutas automatiskt. Efter detta skickas de e-postmeddelanden som skickats till användaren tillbaka till avsändaren försedda med ett felmeddelande. Användarens personliga www-sidor visas inte heller.

  Du kan begära om en förlängning av en behörighet som gått ut av IT-kontaktpersonen eller per e-post på adressen helpdesk@helsinki.fi. Förlängningen kräver att studerande är närvarande och att personalen har ett anställningsförhållande som är i kraft. Användaren ska själv byta lösenord i återställningstjänsten, det skickas inte i pappersformat som när nya behörigheter beviljas.

  Användaren kan få tillgång till sin behörighet och sina datafiler inom ett år från att behörigheten gått ut. Efter detta raderas filerna. IT-kontaktpersonen kan be om raderingsåtgärder även tidigare.

  Mer information

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp