Begränsat användarkonto

Begränsat användarkonto är avsett särskilt för personer utanför universitetet som inte har en finländsk personbeteckning och som behöver åtkomst till en universitetstjänst som kräver identifiering. Sådana personer är till exempel konsulter och föredragshållare som behöver åtkomst till Wiki eller Flamma samt studerande utanför universitetet som deltar i Moodle-kurser.

Om användaren har en finländsk personbeteckning ska man ansöka om användarnamn med en ansökan som undertecknas.

Om du endast behöver använda det trådlösa nätverket på universitetet, rekommenderar vi att du använder eduroam eller gästnätverket  HelsinkiUni Guest Network.

 

  Allmänt om begränsat användarkonto

  Med begränsat användarkonto kan man använda bland annat följande av universitetets tjänster:

  Man kan inte logga in på universitetets arbetsstationer, i trådlösa nät eller grupplagringsutrymmen med begränsat användarkonto. Med begränsat användarkonto är det inte möjligt göra utskrifter med universitetets skrivare, och behörigheten har ingen egen e-postadress eller hemkatalog.

  Medlemmar i det finländska Haka-förtroendenätverket kan logga in bland annat i Moodle och Wiki med användarnamnet till sin egen högskola. Då behöver man inte ansöka om ett begränsat användarkonto för besökaren.
  Besökare från andra högskolor kan även använda det trådlösa eduroam-besökarnätverket med användarnamnen till sin egen högskola, ifall högskolan medverkar i eduroam-nätverket.

  Ansökan om begränsat användarkonto

  En anställd kan beställa ett begränsat användarkonto (och andra specialbehörigheter) med en e-blankett utan separat godkännande. Du kan beställa antingen ett eller flera användarnamn med samma blankett genom att välja rätt alternativ i menyn Behörighet som ansöks. Du får instruktioner per e-post när din ansökan har behandlats.

  Studeranden ska förhandla om specialbehörigheter med studentrådgivaren.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp