När dina uppgifter förändras

Anmäl adressändringen till studeranderegistret eller personregistret med denna blankett (i .docx-format). Studerande kan på egen hand ändra adress via WebOodi. Adressändringen påverkar inte IT-tjänsterna.

Tabs

Detaljerad hjälp

Studerande

Om du är studerande och ditt namn förändras till exempel på grund av giftermål, ska information om detta först lämnas till studentrådgivningen. Uppgifterna överförs dock inte automatiskt till behörighetssystemet, så även Helpdesk måste meddelas (kontaktuppgifterna finns på nedre kanten av denna sida). Om du meddelar de nya uppgifterna via e-post, ska du göra det från din helsinki.fi-adress.

Vill du byta e-postadress, anmäl detta elektroniskt. Den gamla e-postadressen blir kvar vid sidan av den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar.

Personal

Vill du byta e-postadress, anmäl detta elektroniskt. Den gamla e-postadressen blir kvar vid sidan av den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar.

Du måste meddela om ändringarna elektroniskt till adressen saphr-paakayttajat@helsinki.fi (alltså inte per telefon för att vi ska ha kvar någon typ av dokument om ärendet). Om du vill meddela uppgifterna elektroniskt, måste du göra det genom din egen helsinki.fi-e-postadress.

Du kan ändra dina egna uppgifter i SAP HR-systemet