När dina uppgifter förändras

Anmäl adressändringen till studeranderegistret eller personregistret med denna ändringsblanketten för personuppgifter (Flamma). Studerande kan på egen hand ändra adress via SISU. Adressändringen påverkar inte IT-tjänsterna.

Studerande

Om du är studerande och ditt namn förändras till exempel på grund av giftermål, ska information om detta först lämnas till studentrådgivningen. Uppgifterna överförs dock inte automatiskt till behörighetssystemet, så även Helpdesk måste meddelas (kontaktuppgifterna finns på nedre kanten av denna sida). Om du meddelar de nya uppgifterna via e-post, ska du göra det från din helsinki.fi-adress.

Vill du byta e-postadress, anmäl detta elektroniskt. Den gamla e-postadressen blir kvar vid sidan av den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar.

Personal

Meddela först ändringarna med ändringsblanketten för personuppgifter (Flamma). När de nya uppgifterna har uppdaterats i universitetets system, kan du be Helpdesk att ändra din e-postadress.

Vill du byta e-postadress, anmäl detta elektroniskt. Den gamla e-postadressen blir kvar vid sidan av den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar.

Du måste meddela om ändringarna elektroniskt till adressen saphr-paakayttajat@helsinki.fi (alltså inte per telefon för att vi ska ha kvar någon typ av dokument om ärendet).
Om du vill meddela uppgifterna elektroniskt, måste du göra det genom din egen helsinki.fi-e-postadress.

Du kan ändra dina egna uppgifter i SAP HR-systemet

Ändring av personbeteckning i egna uppgifter

Studerande

Meddela först om ändringen i personbeteckningen till studeranderegistret och be sedan Helpdesk om att uppdatera uppgifterna.

Personal

Meddela först ändringarna (namn, personbeteckning) med en Ändringsblankett för personuppgifter (Flamma, kräver inloggning) och be sedan Helpdesk att uppdatera uppgifterna även för användarnamnet.

Kom även ihåg att meddela Helpdesk om ändringen eller kom överens med de som har hand om studeranderegistret /personalärenden att de levererar informationen till Helpdesk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp