När dina uppgifter förändras

   

  Observera att ditt användarnamn förblir det samma under hela den tid som du stannar vid universitetet, även om ditt namn ändras.

   

  Namnändring

  Studerande

  Om du är studerande och ditt namn ändras exempelvis för att du gifter dig, meddela det till studeranderådgivningen i Kajsahuset antingen genom att personligen besöka rådgivningen eller per e-post från din helsinki.fi-adress.

  Om du vill ändra din e-postadress, kan du begära det samtidigt från studeranderådgivningen i Kajsahuset eller senare från IT-Helpdesk. Meddelandet ska skickas från universitets-e-postadressen. Din gamla e-postadress blir kvar parallellt med den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar.

  Personal

  Meddela först ändringarna med ändringsblanketten för personuppgifter. När de nya uppgifterna har uppdaterats i universitetets system, kan du be IT-Helpdesk att ändra din e-postadress.

  Om du vill ändra din e-postadress, meddela IT-Helpdesk. Meddelandet ska skickas från universitets-e-postadressen. Din gamla e-postadress blir kvar parallellt med den nya i tre månader. Dina gamla meddelanden försvinner inte. Systemen fungerar med viss fördröjning, så namnändringen syns i registren dagen efter och den nya e-postadressen fungerar först en dag efter att den skapats. Vi byter inte användarnamn i samband med namnändringar. 

  Meddela om byte av e-postadress även

  • Till saphr-paakayttajat@helsinki.fi, så att informationen även uppdateras i SAP HR.
   Obs! Skicka det skriftliga meddelandet via din helsinki.fi-e-postadress.

  Dina övriga uppgifter kan du ändra själv i SAP HR-systemet.

  Ändring av personbeteckning

  Studerande 

  Meddela om ändring av din personbeteckning till studeranderådgivningen i Kajsahuset

  Personal 

  Meddela om ändringar (namn, personbeteckning) med ändringsblanketten för personuppgifter (i Flamma, kräver inloggning).

  Kom ihåg att meddela om ändringen även till IT-Helpdesk eller kom överens med de som sköter personalärenden om att de ska skicka informationen till IT-Helpdesk.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp