Behörighetens utgång

I denna anvisning har vi sammanställt information om vad du ska observera innan din behörighet vid universitetet går ut.

Vid behov är det bra att kontakta Helpdesk.

Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • för dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • för dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

Läs mer från detaljerad hjälp flik.

Behörighetens utgång och dess följder

Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • för dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • för dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

Utexaminering under pågående termin avslutar inte behörigheten. Om du till exempel blir utexaminerad i oktober, fortsätter behörigheten trots det fram till 31.1.

Efter att behörigheten gått ut går det inte längre att logga in till universitetets nättjänster (t.ex. arbetsstationer i IT-lokaler, e-post, Sisu m.fl.).

Meddelanden som skickas till e-postadresser som hör till behörigheter som har gått ut kommer inte längre fram, utan returneras till avsändaren med ett engelskspråkigt felmeddelande om att e-postadressen inte existerar. Det är inte heller möjligt att vidarebefordra e-postmeddelanden till en adress utanför universitetet efter behörighetens utgång.

Uppgifter i anslutning till användarnamnet, filer i hemkatalogen samt e-postmeddelanden sparas i ungefär ett års tid efter behörighetens utgång. Efter detta raderas e-postmeddelandena och filerna i hemkatalogen.

Kopiering av filer från hemkatalogen

Det är behändigast att kopiera de filer som finns i hemkatalogen på ett USB-minne eller en skiva på arbetsstationerna i IT-lokalerna.

Du kommer också åt filerna i hemkatalogen utanför universitetet genom att använda en VPN-förbindelse och ansluta din hemkatalog till din dator.

Från hemkatalogen i Unix-systemet kan filerna överföras genom SFTP-dataförbindelsen.

Meddelande om ny e-postadress

Det är bra att meddela en ny e-postadress till dem som behöver den i god tid innan universitetets e-postadress går ut. Efter detta kan du vidarebefordra de e-postmeddelanden som du får till universitetets e-postadress under de sista giltighetsveckorna till en ny adress och följa med vilka som fortfarande använder din e-postadress vid universitetet, samt meddela den nya adressen till dem. Personalen ska även observera de regler som gäller för sändning vidare av tjänste-e-post (Flamma).

Arkivering av e-postmeddelanden

Det är värt att ta vara på de e-postmeddelanden som du fått under din tid vid universitetet innan behörigheten går ut, eftersom du inte längre kan läsa meddelandena efter detta.

E-postmeddelanden kan arkiveras på flera olika sätt. I Webmail är det inte möjligt att välja alla e-postmeddelanden och skicka dem till en ny adress på en och samma gång. Det finns dock andra fungerande metoder för att överföra meddelanden.

A: Överföring av e-postmeddelanden till ett annat e-postkonto

Om du vill överföra dina e-postneddelanden vid universitetet till ett e-postkonto utanför universitetet så att meddelandena kan användas normalt, ska du skapa ett konto i e-postprogrammet (t.ex. Thunderbird eller Outlook) för både universitetets post och det andra e-postkontot (t.ex. Gmail). När båda kontona har skapats, kopierar du de meddelanden som finns på universitetets server till mappen för det andra e-postkontot.

B: Överföring av e-postmeddelanden till egen dator

Om du använder egen dator, ska du först installera ett e-postprogram på datorn (t.ex. Thunderbird, Outlook) och skapa ett konto för universitetets post i programmet. Kopiera därefter meddelanden till programmets lokala mappar (Local folders). På så sätt sparas meddelandena på datorns hårddisk och det är lätt att använda ett e-postprogram för att bläddra i dem.

Alumni-e-post

När du utexaminerats från Helsingfors universitet eller när ditt anställningsförhållande upphör, upphör också din rätt att använda e-postadressen helsinki.fi.

Du kan ersätta detta med en alumni-e-postadress som har formatet fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Observera att alumni-e-postadressen är en alternativ adress, som inte omfattar en e-postlåda och dina gamla e-postmeddelanden förmedlas inte dit automatiskt.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp