Behörighetens utgång

I denna anvisning har vi sammanställt information om vad du ska observera innan din behörighet vid universitetet går ut.

Vid behov är det bra att kontakta IT-Helpdesk.

  Behörighetens utgång och dess följder

  Behörigheterna för studerande gäller, beroende på närvaro, i en termin eller ett läsår åt gången.

  • för dem som anmält sig för hela läsåret eller vårterminen fram till den 30 september
  • för dem som anmält sig för höstterminen fram till den 31 januari

  Utexaminering under pågående termin avslutar inte behörigheten. Om du till exempel blir utexaminerad i oktober, fortsätter behörigheten trots det fram till 31.1.

  Efter att behörigheten gått ut går det inte längre att logga in till universitetets nättjänster (t.ex. arbetsstationer i IT-lokaler, e-post, Sisu m.fl.).

  Meddelanden som skickas till e-postadresser som hör till behörigheter som har gått ut kommer inte längre fram, utan returneras till avsändaren med ett engelskspråkigt felmeddelande om att e-postadressen inte existerar. Det är inte heller möjligt att vidarebefordra e-postmeddelanden till en adress utanför universitetet efter behörighetens utgång.

  Uppgifter i anslutning till användarnamnet, filer i hemkatalogen samt e-postmeddelanden sparas i ungefär ett års tid efter behörighetens utgång. Efter detta raderas e-postmeddelandena och filerna i hemkatalogen.

  Kopiering av filer från hemkatalogen

  Det är behändigast att kopiera de filer som finns i hemkatalogen på ett USB-minne eller en skiva på arbetsstationerna i IT-lokalerna.

  Du kommer också åt filerna i hemkatalogen utanför universitetet genom att använda en VPN-förbindelse och ansluta din hemkatalog till din dator.

  Från hemkatalogen i Unix-systemet kan filerna överföras genom SFTP-dataförbindelsen.

  Meddelande om ny e-postadress

  Det är bra att meddela en ny e-postadress till dem som behöver den i god tid innan universitetets e-postadress går ut. Efter detta kan du vidarebefordra de e-postmeddelanden som du får till universitetets e-postadress under de sista giltighetsveckorna till en ny adress och följa med vilka som fortfarande använder din e-postadress vid universitetet, samt meddela den nya adressen till dem. Personalen ska även observera de regler som gäller för sändning vidare av tjänste-e-post (Flamma).

  Arkivering av e-postmeddelanden

  Det är värt att ta vara på de e-postmeddelanden som du fått under din tid vid universitetet innan behörigheten går ut, eftersom du inte längre kan läsa meddelandena efter detta.

  E-postmeddelanden kan arkiveras på flera olika sätt. I Webmail är det inte möjligt att välja alla e-postmeddelanden och skicka dem till en ny adress på en och samma gång. Det finns dock andra fungerande metoder för att överföra meddelanden.

  A: Överföring av e-postmeddelanden till ett annat e-postkonto

  Om du vill överföra dina e-postneddelanden vid universitetet till ett e-postkonto utanför universitetet så att meddelandena kan användas normalt, ska du skapa ett konto i e-postprogrammet (t.ex. Thunderbird eller Outlook) för både universitetets post och det andra e-postkontot (t.ex. Gmail). När båda kontona har skapats, kopierar du de meddelanden som finns på universitetets server till mappen för det andra e-postkontot.

  B: Överföring av e-postmeddelanden till egen dator

  Om du använder egen dator, ska du först installera ett e-postprogram på datorn (t.ex. Thunderbird, Outlook) och skapa ett konto för universitetets post i programmet. Kopiera därefter meddelanden till programmets lokala mappar (Local folders). På så sätt sparas meddelandena på datorns hårddisk och det är lätt att använda ett e-postprogram för att bläddra i dem.

  ​​​​​​​Alumni-e-post

  När du utexaminerats från Helsingfors universitet eller när ditt anställningsförhållande upphör, upphör också din rätt att använda e-postadressen helsinki.fi.

  Du kan ersätta detta med en alumni-e-postadress som har formatet fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Observera att alumni-e-postadressen är en alternativ adress, som inte omfattar en e-postlåda och dina gamla e-postmeddelanden förmedlas inte dit automatiskt.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp